Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, design, kunst og håndverk

Masterprogram

Femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk for deg som vil bli lærer i skolen, og jobbe kreativt og skapende med elever.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for lærerutdanning i kust og håndverk (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
  • Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)

  Spesielle opptakskrav:

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og matematikk
  • Minst 35 skolepoeng. For opptak til fag II og III kan det foreligge særskilte opptakskrav.
  • Det er ikke krav til karakter 4 i matematikk så lenge du ikke skal ta matematikk som fag II.

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse (samordnaopptak.no).

 • Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Slik søker du bachelorstudier og integrerte masterstudier ved OsloMet

  Søknadsfrist

  • 15. april - ordinær søknadsfrist
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper. Se sidene til Samordna opptak. Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

  Søk med studiekode

  215 574

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Studiet kombinerer praksis og teori gjennom hele studiet og vil forberede deg til å bli trygg og faglig dyktig i lærerrollen. Studiet krever mye samhandling med medstudenter, elever og andre - og vil bli fylt av ulike opplevelser i både verksted, klasserom og i møte med både barn og ungdom. 

  Som lærer i design, kunst og håndverk får du muligheten til å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg selv kreativt og være med å skape utvikling og innovasjon i samfunnet.

  Du vil utvikle pedagogiske ferdigheter og praktiske evner med bærekraftige og estetiske perspektiv. Du vil lære å jobbe med ulike materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy.

  Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning fra grunnskole til videregående opplæring. Du vil også få kompetanse i kulturarbeid utenfor skoleverket. Institutt for estetiske fag har flotte verksteder du vil få tilgang til.

  I tillegg til grundig opplæring i design, kunst og håndverksemner vil du tredje året velge et fag II som gir en bredere undervisningskompetanse. Du jobber profesjonsrettet i alle fem studieårene for å forberede deg på lærerrollen du skal inn i.

  Maria Renate, Veronica og Victoria om studiet

  Se bachelorstudentene Maria Renate, Veronica og Victoria fortelle om studiet de går på ved "Faglærer i design, kunst og håndverk". Lærerutdanning i design, kunst og håndverk for trinn 1-13 har erstattet dette studiet.

  Maria Renate Røsæg

  Veronica Haraton

  Victoria Skogsletten Dalen

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  Fag III
  5. semester
  6. semester
  Fag II
  5. semester
  6. semester

  4. studieår

  5. studieår

  9. semester
  10. semester

  Under studiets tredje år vil du også få muligheten til å velge undervisningsfag fra grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn i 30 x 2 eller 60 studiepoeng. 

  Fag II-valget gjennomføres i løpet av høsten 2. studieår. 

  Per i dag (august 2022) vil du blant annet kunne velge følgende undervisningsfag: Matematikk, norsk, engelsk. Det kan også bli aktuelt med andre fag fra grunnskolelærerutdanningen, men dette vil presenteres i 2. studieår. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformene i studiet er varierte og vektlegger både prosjekt- og verkstedsarbeid, forelesninger, gruppearbeid, seminar og veiledning.  Arbeidsformene er både praktiske, teoretiske og samarbeidsorienterte.

  Samarbeid kan foregå både på interne og eksterne arenaer. Undervisningen organiseres i forskjellige emneområder og fordypningstema med vekt på progresjon og profesjonsretting. Undervisningen er forskningsbasert.

  Studentens skapende arbeid innen design, kunst og håndverk står sentralt i studiet. Studenten skal selv ta ansvar for egen læring og utvikling. I verkstedene og seminarene er studiemiljøet bygget på den enkeltes tilstedeværelse, deltakelse og ansvar, slik at et lærerikt fellesskap kan oppstå.

  Undervisning og arbeidsformer kan være:

  • verkstedsarbeid
  • forelesninger
  • demonstrasjoner
  • klasse og kollokviearbeid
  • medstudentveiledning
  • seminarer og workshops
  • problemløsningsoppgaver - individuelt og i gruppe
  • varierte veilednings- og vurderingsoppgaver
  • visuelle presentasjonsformer og formidling
  • digital undervisning
  • ekskursjoner, ferder og arrangementer

  Institutt for estetiske fag disponerer verksteder innen tegning, maling, grafikk, fiber, søm, tekstiltrykk og tekstilfarging, tre, metall, støping, gips, keramikk og digitale medier.

 • Hva koster det?

  Du må betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kommer i tillegg. Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet gjør deg kvalifisert for undervisningsarbeid i grunnopplæringen (1.-13. trinn), kulturskolen og andre pedagogiske arenaer som folkehøgskole, fengsel, institusjoner, museer, gallerier, samlinger og frivillig kulturliv.

  Dette studiet kvalifiserer bredt i skolesammenheng fordi du både kan jobbe i grunnskole, videregående og ved andre opplæringsarenaer etter endt utdanning.

 • Få slettet studielån

  Regjeringen har innført en ordning for sletting av studielån  hvis du fullfører femårig lærerutdannelse. Ordningen gjelder for deg som startet høsten 2017 eller senere.

  Ny ordning for sletting av gjeld for lærere i grunnopplæringen (lanekassen.no).

 • Praksis

  Studiet har 130 dager obligatorisk praksis fordelt over alle de fem årene.

  Praksis vil være både i grunnskole, videregående skole og ved ulike kulturelle formidlingsarenaer. Praksis foregår hovedsakelig i grupper på 2-4 studenter, som skal samarbeide for å tilrettelegge for læring for både elever/brukere og for å utvikle seg selv som lærer.

  Instituttet samarbeider i hovedsak med pedagogiske og kulturelle arenaer i Oslo og Viken fylkeskommuner ved gjennomføring av praksisopplæringen på studiet.

  Praksis er veiledet og vurdert, og studiet er underlagt skikkethetsvurdering.

 • Utveksling

 • Videre studiemuligheter

  Studiet kvalifiserer som lektor i design, kunst og håndverk, og gir en grundig og fullstendig kompetanse.

  Videre studiemuligheter vil være videreutdanning i andre undervisningsfag, eller eventuelt. PhD innen utdanning/innovasjon/kunstfag for å videreutdanne deg som forsker.

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Frida Catarina Rodrigues som smiler foran utsikten over Lisboa.
Fridas eksamensarbeid til Nasjonalmuseet

Eksamensarbeidet til tidligere faglærerstudent i design, kunst og håndverk, Frida Catarina Rodrigues, selges i museumsbutikken til det nye Nasjonalmuseet.

Tre faglærerstudenter sammen med studieleder og undervisningsleder samlet i et av verkstedene for kunst- og håndverk.
Nytt studietilbud for deg som vil bli kunst- og håndverkslærer

Drømmer du om å jobbe kreativt og skapende med elever? Fra høsten 2022 tilbyr OsloMet en femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk som gjør det lettere å få fast jobb og som gjør deg tryggere i klasserommet.

Nyheter

– Alt i skolen skjer i fag!

Under Arendalsuka inviterte Partnerskap mot mobbing til debatt om «Mobbeforebygging i lærerutdanningen».

Portrett av Dag Johannes Sunde
Tilbyr landets første femårige lærerutdanning i design, kunst og håndverk

Denne uka vedtok OsloMet-styret etablering av landets første femårige lærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

Bildet av ledergruppa på Institutt for estetiske fag, tatt ute med høstblader og blokker i bakgrunnen. Fra venstre: Undervisningsleder June Oline Kunnikoff, studieleder Petter William Hansen, instituttleder Liv Klakegg Dahlin, instituttlederstøtte Veronika Ollett.
Lærerstudenter får tilbud om ny type praksisordning

Tenker nytt rundt praksis for lærerstudenter og innfører punktpraksis som et alternativ til den tradisjonelle blokkpraksisen.

I et klasserom der to lærerstudenter hjelper to elever med å lage nisser i kunst og håndverk.