Ledige studieplasser ved OsloMet

En gruppe nye OsloMet-studenter på campus i Pilestredet.

Bachelorstudier 

Ledige studieplasser til grunnutdanninger - bachelor og grunnskolelærerutdanninger (samordnaopptak.no)

Du søker gjennom Samordna opptak (samordnaopptak.no), og du må oppfylle opptakskravene til studiet du søker på. Det er løpende opptak til de ledige plassene. 

Masterstudier, videreutdanning og PPU

Ledige plasser på masterstudier, PPU og videreutdanninger på OsloMet legges ut 1. august kl. 12.00. Da kan du søke i SøknadsWeb (fsweb.no) hvis du oppfyller opptakskravene til studiet du søker på.

Svar på søknadene gis fortløpende fra begynnelsen av august.

Tips til deg som står uten studieplass 

  1. Kom du ikke inn på drømmestudiet, så kan du bruke det neste året til å kvalifisere deg eller forbedre poengsummen din.
  2. Bruk året til noe gøy og nyttig! Arbeidserfaring kan være positivt, og du kan lære mye av å reise. Mange tar også et år på folkehøyskole.
  3. Start forberedelsene til neste års studievalg tidlig, slik at du har oversikt over kvalifikasjonskrav og frister, og for å kunne tenke nøye gjennom valget ditt.
  4. Tenk alternative studiemuligheter. Kanskje skal du søke noe annet neste år?
  5. Sjekk listen over ledige studieplasser. Den ble lagt ut på samordnaopptak.no 19. juli. Kanskje finner du drømmestudiet på et annet studiested eller du finner et annet studium som passer for deg.

Spørsmål?

Kontakt opptakskontoret ved OsloMet. Spørsmål om søknaden din må sendes på e-post. Husk å oppgi søkernummer.

OBS! Beregn lang ventetid på telefon.