Ledige studieplasser grunnutdanninger

Oversikt over ledige studieplasser til grunnutdanninger - bachelor og grunnskolelærerutdanninger

Bachelorutdanninger og grunnskolelærerutdanninger med ledige studieplasser finner du under studieoversikten på Samordna opptak (samordnaopptak.no). Det er løpende opptak til de ledige plassene.

Du må oppfylle opptakskravene for å søke, og du søker på Samordna opptak sine sider. Opptakskrav finnes under hvert studietilbud.

Les mer om hvordan du søker opptak til bachelorstudier og årsstudier.