Ledige studieplasser bachelorstudier, femårige masterprogram og årsstudier

Fra 19. juli finner du oversikten over ledige studieplasser i studieoversikten til Samordna opptak.

Du søker gjennom Samordna opptak, og du må oppfylle opptakskravene til studiet du søker på. Opptakskravene finner du under hvert studietilbud.

Dette gjelder studietilbud med ordinær søknadsfrist 15. april og studiestart i høstsemesteret.

Det er løpende opptak til de ledige plassene.

Oversikten over ledige studieplasser finner du hos Samordna opptak (samordnaopptak.no).

Slik søker du ledig studieplass