English version

Innovasjon for bærekraft

Ph.d.-program

Ph.d.-programmet i innovasjon for bærekraft er tverrfaglig og prosjektorientert. Det har en praktisk profil og er egnet for senere arbeid i næringslivet, offentlig sektor og akademia.

Målgruppen er de som ønsker å skaffe seg kompetanse i bærekraftstudier rettet mot innovasjon, innen fagområdene design, kunstfag, kulturstudier, samfunnsvitenskap, by- og regionalutvikling, informasjonsteknologi eller andre fagområder for å kvalifisere seg til stillinger i næringslivet, offentlig sektor og akademia innen forskning og utvikling, undervisning og annet arbeid som krever høy kompetanse.

For å bli tatt opp til studiet kreves en mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende i design, kunstfag, humaniora, samfunnsvitenskap, humanistisk orientert informasjonsteknologi eller annet.

Grunnleggende kunnskaper i bærekraftstudier skal dokumenteres. En relevant prosjektbeskrivelse på høyt faglig nivå vil være avgjørende.

Ph.d.-programmet har tre obligatoriske emner og fem valgfrie, alle på 5 ECTS. All undervisning og diskurs vil foregå på engelsk.

Programmet starter opp 1. august 2023.

Les mer om ph.d. i innovasjon og bærekraft på den engelske programsiden.

Faglig kontakt

Laster inn ...

Administrativ kontakt

Laster inn ...

Spørsmål om programmet?

Ta kontakt med oss på e-post.