– Jeg ønsker å bli en trygg rollemodell for elevene

Lærerstudent Linda i en av bygningene på campus.

Linda Thi Ngo går grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, et studieløp som gjør deg til lektor og kvalifisert til å undervise elever i barneskolen.

– Jeg valgte dette masterprogrammet fordi jeg ønsker å jobbe med de yngste elevene. Som lærer på barneskolen har man mulighet til å legge grunnlaget for en trygg og god opplevelse av skolen og læring for elevene, forteller Linda.

Mine favorittfag

For å bli lærer for 1.-7.trinn må du ha en femårig grunnskolelærerutdanning. De første semestrene har alle studentene obligatoriske fag som norsk, matematikk og pedagogikk.

Etter hvert kan man velge fag. Linda valgte blant annet kunst og håndverk, naturfag og fordypning i matematikk.

– Jeg valgte utfra mine egne interesser, og det jeg likte selv da jeg gikk på skolen.

– Jeg valgte fordypning i matematikk fordi det er stor variasjon mellom elevene. Noen sliter veldig med faget, mens andre er sterke, og begge gruppene trenger tilrettelagt undervisning. Jeg tror det er en fordel at jeg som lærer har hatt ekstra opplæring i nettopp matematikk for å finne gode løsninger for alle elevene.

Linda står utenfor en stor mursteinsbygning på campus.

Fem år på OsloMet har gått veldig fort, sier Linda, som snart er ferdig utdannet grunnskolelærer.

Slik er studiehverdagen

I en typisk uke arbeider lærerstudentene fulle uker, og det er en veksling mellom undervisning, gruppeoppgaver og egenstudier.

I tillegg er det praksis på en barneskole. Det mener Linda har vært det aller viktigste for hennes faglige utvikling.

– Det er i klasserommet, sammen med elevene, at jeg har utviklet meg mest, forteller hun.

– Det første året ble jeg fulgt av en praksislærer, og jeg kan huske første gang jeg skulle undervise. Jeg var ganske nervøs, men idet jeg startet, så glemte jeg alt annet enn elevene mine.

– Gjennom praksis har jeg fått god trening i å planlegge undervisning, bli kjent med elevene og bygge relasjoner. Jeg har hatt en bratt læringskurve og er glad for at lengden på studiet har gjort det mulig å fordype seg skikkelig i fagene. Det har gått veldig fort, synes jeg!

Få et godt studentliv

– Finn deg en god kollokviegruppe som du kan diskutere og jobbe godt med, det har du glede av gjennom hele studiet.

– Jeg har vært veldig heldig som har hatt en fin klasse og gode kollokviegrupper helt fra begynnelsen av, og vi har gjort mye gøy sammen, både på skolen og utenfor, sier Linda.

Linda er også aktiv i studentidretten og danser hiphop i Oslostudentenes idrettsklubb ved siden av studiene. 

– Det kan være lurt å bli med i en studentforening som driver med noe du liker. Det finnes mange ulike studentforeninger, og her møter du studenter på tvers av OsloMet, forteller Linda.

Masteroppgaven

Linda er i gang med å skrive masteroppgave sammen med en venninne. De skal skrive om hvordan et spill kan styrke elever med norsk som andrespråk sin begrepsopplæring.

– Vi har tatt kontakt med skoler som har nyankomne elever til Norge, hvor vi kan teste det ut i klassene. Er det noe jeg har lært i praksis, så er det at elevene kommer med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger for læring, og at det er viktig å bli godt kjent med alle for å kunne tilrettelegge undervisningen.

Portrett av Linda i knæsj rød vinterjakke.

Drømmejobben på barneskole

Etter en femårig lærerutdanning blir du lektor. Linda ønsker å få jobb på en barneskole med godt arbeidsmiljø og trygge ledere. 

– Jeg gleder meg til å ha min egen klasse og følge opp elevene over flere år. Jeg ønsker å være en trygg rollemodell og et omsorgsfullt forbilde for dem, og være med på å utvikle elevene til å bli det de skal bli.

– Mine forbilder er nok trygge, gode lærere jeg selv har hatt gjennom årene.

Studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Er du usikker? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks. På den måten blir det lettere å finne fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene du vurderer.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.