Ti tips til studiesøkere

Syklist som suser forbi hovedporten med gammel bryggerikjele, Pilestredet

I en vrimmel av utdanningstilbud kan det være vanskelig å velge ett.

– Det finnes heldigvis spørsmål du kan stille deg, folk du kan snakke med og nettsider du kan oppsøke for å finne ut hva som er riktig valg for akkurat deg, sier Camilla Sønstabø Thorkildsen.

Hun er leder for Seksjon for opptak og veiledning ved OsloMet, og har mange råd til dem som skal velge utdanning.

– I jakten på det riktige studiet bør du finne fram penn og papir, og notere ned funn om deg selv og dine muligheter underveis. Da vil det være enklere å finne fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene du ser at du har, anbefaler hun.

Opptaksveiledning ved OsloMet (student.hioa.no).

Før du tar det endelige valget

Ti tips til hva du bør tenker over og undersøke før du bestemmer deg for et studium.

1. Hva interesserer deg?

Bruk tid på å finne ut av interessene dine, talentene dine, hvilke fag du liker best, og hva det er ved disse fagene som interesserer deg. Hvis du synes dette er vanskelig kan du oppsøke en studieveileder ved OsloMet.

2. Hva motiverer deg?

Hva og hvem motiverer deg? Tenk også gjennom hvilke arbeidsoppgaver og situasjoner du motiveres av. Hva er det som gjør at disse arbeidsoppgavene og situasjonene motiverer deg?

3. Hva er viktig for deg?

Er det viktig for deg å få en trygg jobb, eller ønsker du frihet og en utdanning som kanskje kan ta deg ut i verden? Er du opptatt av å tjene gode penger, eller er du en idealist som ønsker å gjøre en innsats for andre mennesker?

4. Hva synes andre du er god til?

Bruk familie og venner som sparringspartnere.  Hva er det ved deg som gjør at du er god til akkurat disse tingene? Er det for eksempel fordi du er praktisk, teoretisk, verbal, flink til å skrive, analytisk, systematisk, teknisk, omsorgsfull eller kreativ?

Når du har kommet så langt at du har definert hva som interesserer og motiverer deg, hvilke verdier du setter høyest og har diskutert dette med folk rundt deg, er det på tide å kartlegge hvilke studier som kan oppfylle dine ønsker.

Finn ditt studium her!

5. Hvilke studier finnes?

Skaff deg informasjon om studiene du vurderer.  Oppsøk nettsider, les studiepresentasjonene godt og besøk Åpen dag ved OsloMet. Bruk nettverket ditt – kanskje du kjenner noen som studerer noe du er interessert i?

Tar du et kunnskapsbasert valg, øker sjansen for å velge en utdanning du vil trives med. Du må også finne ut hva opptakskravene er. Noen studier har flere krav enn generell studiekompetanse.

6. Kan du ta deler av utdanningen i utlandet?

Et utenlandsopphold underveis i studiene gir deg verdifull kompetanse og erfaring. Sjekk ut om studiene du vurderer gir deg mulighet for utveksling.

Les mer om utveksling ved OsloMet (student.oslomet.no).

7. Hva er jobbmulighetene?

Det finnes mange veier til en jobb. Noen jobber krever en profesjonsutdanning som sykepleier eller barnehagelærer, mens andre jobber kan du få med flere ulike studier.

Undersøk hvordan utdanningen kan brukes i arbeidslivet. Hvis du lurer på hva tidligere studenter ved OsloMet jobber med kan du sjekke LinkedIn-profilen vår.

8. Hvor vil du studere?

Det er mange høgskoler og universiteter i Norge som tilbyr tilnærmet like utdanninger. Du synes kanskje det er vel så vanskelig å bestemme deg for hvilken utdanningsinstitusjon du vil studere ved, som valg av selve studiet. Da kan studiemiljøet være avgjørende for valget ditt.

Sjekk ut hvordan livet rundt studiene er ved de institusjonene du vurderer. Hvordan er fadderordningen? Hvordan er kantinematen? Er det studentforeninger du kunne tenke deg å være med i?

Husk at du kan få studieveiledning ved OsloMet for å diskutere alle disse spørsmålene.

9. Du vet best!

Mange har meninger om studievalget ditt. Det er vel og bra å lytte til innspill og råd fra venner og familie, men det er du selv som må leve med valget ditt.

Still deg selv spørsmålet, er dette noe jeg har lyst til?

Valgets kval

Husk søknadsfristen! Rekker du ikke å søke innen fristen 15. april må du vente til neste år.

Når du søker gjennom Samordna opptak, kan du søke inntil ti studier i prioritert rekkefølge. Du kan omprioritere ønskene dine frem til 1. juli, og du har med andre ord litt lenger tid på å ta det endelige valget.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til, og godt studievalg!

 

Opprinnelig publisert på hioa.no/24_7 den 5. april 2016.