En lærer sammen med en gruppe barn.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Masterprogram

Som lærer for 5.-10. trinn vil du bidra til at barn og unge oppdager og utvikler egne evner og talent. Du vil engasjere elevene gjennom læring, mestring og trivsel. Som lærer er du en viktig person i unges faglige og personlige utvikling. Kort sagt – i utviklingen av deres fremtid

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Er du fortsatt usikker på valget ditt? Se Regjeringens sider Bli lærer! (regjeringen.no).

Studenthistorier

Tavle med noter
Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.

Kari og Sondre sitter på en benk på campis Pilestredet og smiler til kameraet.
Overgår alle forventninger

Et utvekslingsår i Freiburg kan være et smart valg for deg som skal bli lærer.