Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Masterprogram

Som lærer for 5.-10. trinn vil du bidra til at barn og unge oppdager og utvikler egne evner og talent. Du vil engasjere elevene gjennom læring, mestring og trivsel. Du vil være en viktig person i unges faglige og personlige utvikling. Kort sagt – i utviklingen av deres fremtid.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Du må også ha enten

  • minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole)
  • minst 35 skolepoeng

  eller

  • minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • minst snittkarakter 3 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole)
  • minst 40 skolepoeng

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen i

  • engelsk, ordinær kvote: alle kvalifiserte søkere kom inn
  • engelsk, kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte søkere kom inn
  • matematikk, ordinær kvote: alle kvalifiserte søkere kom inn
  • matematikk, kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte søkere kom inn
  • norsk, ordinær kvote: alle kvalifiserte søkere kom inn
  • norsk, kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte søkere kom inn
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekoden til ditt fordypningsfag.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på femårig master.

  Studiekoder

  • engelsk: 215 655
  • matematikk: 215 657
  • norsk: 215 651
 • Hva lærer du?

  Elevene fra 5.–10. trinn går gjennom en viktig utviklingsfase både faglig og personlig, og du kan være en viktig drivkraft i at de trives på skolen, lærer mye og får et positivt syn på fremtiden.

  Med en lærerutdanning vil du vite hvordan man leder ungdom i læringsprosesser, hvordan man underviser og hvordan man er kontaktlærer.

  Du vil utvikle solid kunnskap i mange fag, fagdidaktikk og pedagogikk i en inkluderende og mangfoldig skole. Utdanningen er profesjonsnær, forskningsbasert og utviklingsorientert.

  Ved opptak velger du 60 studiepoeng enten i engelsk, matematikk eller norsk. I tillegg vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag.

  Fagvalg du gjør i de tre første årene får konsekvenser for hvilke fag du kan velge de to siste årene. Dette fordi du må ha et grunnlag på 60 studiepoeng i det faget du velger å gå videre med de to siste årene.

  Masterfag vil du velge senere i studieløpet. I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag eller en pedagogikkfordypning.

  Vi har følgende masterfordypninger for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn:

  • engelsk
  • RLE
  • kroppsøving
  • kunst og håndverk
  • matematikk
  • musikk
  • naturfag
  • norsk
  • norsk tegnspråk
  • samfunnsfag
  • profesjonsrettet pedagogikk
  • digital pedagogikk
  • spesialpedagogikk

  Du kan også velge å studere fremmedspråkene tysk, fransk og spansk på utveksling gjennom våre avtaler. Du søker opptak og begynner med de obligatoriske fagene, og så hjelper vi deg å planlegge fagvalget videre.

  Etter fullført studieløp vil du være utdannet i to til tre undervisningsfag, avhengig av valg du har gjort underveis i studieløpet.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Oversikt over studiets oppbygging (student.oslomet.no).

  I de tre første årene av utdanningen har alle studenter faget pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng). I tillegg skal du velge to fag på 60 studiepoeng og ett fag på 30 studiepoeng.

  Ved opptak velger du 60 studiepoeng i enten engelsk, matematikk eller norsk. Deretter velger du de resterende 90 studiepoengene ut fra fagtilbudet på universitetet og nasjonale retningslinjer.

  Merk at fagtilbudet kan variere blant annet på grunn av studentenes fagvalg.

  Første og andre semester har du pedagogikk og elevkunnskap og enten engelsk, matematikk eller norsk ut fra valget du gjorde ved opptak til studiet. Dette skolefaget fortsetter du med i høstsemesteret andre studieår – tredje semester.

  Fjerde semester tar du 30 studiepoeng i et nytt skolefag. Du kan velge mellom RLE, kroppsøving, kunst og håndverk, musikk, naturfag eller samfunnsfag.

  I tredje studieår kan du velge mellom disse alternativene:

  • Bygg på ditt skolefag fra fjerde semester til 60 studiepoeng i femte semester, og velg deretter et nytt skolefag for sjette semester fra fjerde semesters-fagporteføljen. Du kan også velge mat og helse.
  • Ta et av de to skolefagene du ikke hadde fra første studieår (norsk, engelsk eller matematikk) i femte og sjette semester.
  • Ta 60 studiepoeng i tegnspråk i femte og sjette semester.
  • Ta 60 studiepoeng fransk i Frankrike, tysk i Tyskland eller spansk i Spania i femte og sjette semester.

  Dersom du velger det første alternativet, har du også mulighet til å velge studier i utlandet i sjette semester, eventuelt en pedagogisk fordypning i enten profesjonspedagogikk, spesialpedagogikk eller digitalt støttet pedagogikk.

  I det fjerde og femte året av utdanningen tar du

  • pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng)
  • vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng)
  • masteroppgave (30 studiepoeng)

  De resterende 45 studiepoengene kan være fagdidaktikk i ulike fag og fordypning i pedagogikk, avhengig av fagvalg i de tre første årene og tilgjengelig studietilbud. Du velger ingen nye skolefag de siste to årene, men fordyper deg i fag du har studert de første tre årene.

  Dersom du fordyper deg videre i undervisningsfag, går dette over både syvende og åttende semester og eventuelt også niende semester.

  Vitenskapsteori og metode har alle i syvende semester. Pedagogikk og elevkunnskap har alle i åttende og niende semester. I niende semester er det også mulig å velge en av pedagogikkfordypningene avhengig av tidligere fagvalg.

  I tiende semester skriver alle studentene masteroppgaven.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • casearbeid i pedagogikk og elevkunnskap 
  • regneverksteder i matematikk
  • øvelser i muntlig formidling i norsk
  • strukturelle filosofiske samtaler i RLE
  • ekskursjoner i kroppsøving 
  • praktiske forsøk i naturfag 
  • skapende arbeid i musikk
  • rollespill

  Utdanningen foregår på campus og i praksisperioder foregår den på mellomtrinnet og på ungdomstrinnet i skolen. 

  I de tre første årene av utdanningen har alle studenter faget pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng). I tillegg skal du velge to fag på 60 studiepoeng og ett fag på 30 studiepoeng. Ved opptak velger du 60 studiepoeng i enten engelsk, matematikk eller norsk. Deretter velger du de resterende 90 studiepoengene ut fra fagtilbudet på universitetet og nasjonale retningslinjer. Merk at fagtilbudet kan variere blant annet på grunn av studentenes fagvalg.

  Første og andre semester har du pedagogikk og elevkunnskap og enten engelsk, matematikk eller norsk ut fra valget du gjorde ved opptak til studiet. Dette skolefaget fortsetter du med i høstsemesteret andre studieår – tredje semester. Vårsemesteret andre studieår – fjerde semester - tar du 30 studiepoeng i et nytt skolefag. Du kan velge mellom RLE, kroppsøving, kunst og håndverk, musikk, naturfag eller samfunnsfag.

  I tredje studieår kan du velge mellom fire alternativer:

  • Å bygge på ditt skolefag fra fjerde semester til 60 studiepoeng i femte semester, og deretter velge et nytt skolefag for sjette semester fra 4. semesters-fagporteføljen. Du kan også velge mat og helse. 
  • Å studere et av de to skolefagene du ikke hadde fra første studieår (norsk, engelsk eller matematikk) i femte og sjette semester. 
  • 60 studiepoeng i tegnspråk i femte og sjette semester. 
  • 60 studiepoeng fremmedspråk i utlandet i femte og sjette semester. Du velger da mellom fransk i Frankrike, tysk i Tyskland eller spansk i Spania, som alle går over høst og vår i tredje studieår.

  Dersom du velger det første alternativet, har du også mulighet til å velge studier i utlandet i sjette semester, eventuelt en pedagogisk fordypning i enten profesjonspedagogikk, spesialpedagogikk eller digitalt støttet pedagogikk.

  I det fjerde og femte året av utdanningen er fagene pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng) likt for alle. De resterende 45 studiepoengene kan være fagdidaktikk i ulike fag og fordypning i pedagogikk, avhengig av fagvalg i de tre første årene og tilgjengelig studietilbud. Du velger ingen nye skolefag de siste to årene, men fordyper deg i fag du har studert de første tre årene.

  Dersom du fordyper deg videre i undervisningsfag, går dette over både syvende og åttende semester - fjerde studieår - og eventuelt også niende semester. Vitenskapsteori og metode har alle i syvende semester. Pedagogikk og elevkunnskap har alle i åttende og niende semester – femte studieår. I niende semester er det også mulig å velge en av pedagogikkfordypningene avhengig av tidligere fagvalg.

  I tiende semester skriver alle studentene masteroppgaven. 

  Fagvalg underveis i studiet 

  Ved opptak til grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 velger du fordypning i enten norsk, engelsk eller matematikk. De øvrige fagvalgene gjennomføres til faste frister underveis i studiet. Du vil få informasjon om frister for fagvalg og om innholdet i de ulike fagene i god tid før du må velge. Fagvalg du gjør i de tre første årene får konsekvenser for hvilke fag du kan velge de to siste årene. Dette fordi du må ha et grunnlag på 60 studiepoeng i det faget du velger å gå videre med de to siste årene.

  Etter fullført studieløp vil du være utdannet i to til tre undervisningsfag, avhengig av valg du har gjort underveis i studieløpet. 

  Gjennom hele studiet legges det opp til varierte arbeidsformer med undervisning og studentaktive arbeidsmetoder, avhengig av tema og studieoppgaver. Studentene deltar i seminargrupper der oppgaver løses både sammen med andre og individuelt. Dette kan foregå både ved fysisk tilstedeværelse og digitalt. 

  Klasseromsundervisning
  35 %
  Fellesforelesninger
  15 %
  Ekskursjoner
  5 %
  Praksis
  15 %
  Egenstudier
  30 %
 • Praksis

  I løpet av studietiden vil du ha til sammen 110 dager praksis på skoler i Oslo eller Akershus.

  Normalt vil fire studenter være i gruppe hos en praksislærer. Du må regne med noe reisetid til praksisstedet.

  Du kan ikke skaffe praksisplass selv.

  Praksisplass for lærerstudiene (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Få slettet studielån

  Lånekassen har flere ordninger som gjelder sletting av studielån for lærere. Ordningene kan kombineres. Dersom du fullfører grunnskolelærer- eller lektorutdanning og jobber i skolen i tre år etterpå, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Ordningen gjelder for deg som startet utdanningen høsten 2017 eller senere. Hvis du fullfører visse lærerutdanninger med spesialisering i realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet. Sletting av gjeld etter femårig lærer- eller lektorutdanning (lanekassen.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  De aller fleste jobber som klasselærer for 5.-10. trinn. Ofte i team med andre lærere.

  Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 5.-10. trinn. Med femårig lærerutdanning blir du lektor.

  Noen grunnskolelærere velger å arbeide med kurs- og opplæringsvirksomhet for voksne, informasjon, personaloppgaver, fagpolitisk arbeid eller innenfor skoleadministrasjon.

 • Utveksling

  I løpet av dine fem år som student vil du bli introdusert og utfordret til å se på skole og lærerutdanning i et internasjonalt lys. Som en del av dette legges det til rette for utveksling i det tredje studieåret.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Hanne snakker tegnspråk
Vil være lærer for elever med tegnspråk

Hanne liker en utfordring, og har alltid vært glad i språk. Hun valgte å studere tegnspråkdidaktikk som et av sine emner ved grunnskolelærerutdanningen.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.

Kari og Sondre sitter på en benk på campis Pilestredet og smiler til kameraet.
Overgår alle forventninger

Et utvekslingsår i Freiburg kan være et smart valg for deg som skal bli lærer.

De to studentene Annette og Emilie sitter foran en grønn busk og holder nabospillet
Hvordan få elevene til å konsentrere seg i en tid full av distraksjoner?

I kunst- og håndverksfaget kan faglig kompetente lærere, gode verksteder og grupper med færre elever ha god effekt. Det viste masteroppgaven til Eirin.

Tavle med noter
Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.