En lærer jobber med barn

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Master

Som lærer for 5-10 trinn vil du hjelpe barn og unge til å oppdage og utvikle sine egne evner og talent. Du vil engasjere elevene til å fortsatt trives på skolen gjennom læring og mestring. Som lærer er du en viktig person i unges faglige og personlige utvikling. Kort sagt – i utviklingen av deres fremtid.

 • Studiestart

  Mer informasjon om programplan, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på din studieside på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 47,8 (engelsk) / 51,8 (matte) / 47,3 (norsk).
  • Kvote for førstegångsvitnemål: 44,2 / 47,8 / 42,9

  Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)
  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig).
  • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole). Det blir tilbud om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk. 
  • Minst 35 skolepoeng.

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

  Overflytting og direkte opptak til grunnskolelærerutdanningen (hioa.no).

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier og integrerte masterutdanninger ved OsloMet– storbyuniversitetet  via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Som lærer vil du være elevenes viktigste ressurs i skolen og følge dem i deres læring, vekst og utvikling.  

  Elevene fra 5. – 10. trinn går gjennom en viktig utviklingsfase både faglig og personlig, og du kan være en viktig drivkraft i at de trives på skolen, lærer mye og får et positivt syn på fremtiden.

  Du vil lære hvordan man leder en klasse, hvordan man underviser og hvordan man er kontaktlærer. Du vil utvikle solid kunnskap i mange fag, fagdidaktikk og pedagogikk i en inkluderende og mangfoldig skole. Utdanningen er profesjonsnær, forskningsbasert og utviklingsorientert.

  Ved opptak velger du 60 studiepoeng enten i engelsk, matematikk eller norsk. I tillegg vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag.

  Masterfag vil du velge senere i studieløpet. I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag eller en pedagogikkfordypning.  

  Vi har følgende masterfordypninger for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn 

  • Engelsk
  • KRLE 
  • Kroppsøving 
  • Kunst og håndverk. 
  • Matematikk 
  • Musikk
  • Naturfag 
  • Norsk 
  • Samfunnsfag 
  • Pedagogikkfordypninger: 
   • profesjonsrettet pedagogikk 
   • digital pedagogikk 
   • spesialpedagogikk 
 • Hvordan foregår undervisningen?

  De tre første årene av utdanningen

  I de tre første årene av utdanningen skal alle ha faget pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng). I tillegg skal du velge to fag på 60 studiepoeng og ett fag på 30 studiepoeng. Ved opptak velger du 60 studiepoeng i enten engelsk, matematikk eller norsk. Deretter velger du de resterende 90 studiepoengene ut fra fagtilbudet på universitetet og nasjonale retningslinjer. Fagene du kan velge blant er KRLE, kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, samfunnsfag, pedagogikkfordypninger, fransk i Frankrike, tysk i Tyskland, spansk i Spania og tegnspråk. Merk at fagtilbudet kan variere.

  Det fjerde og femte året av utdanningen

  I det fjerde og femte året av utdanningen er fagene pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng) likt for alle. De resterende 45 studiepoengene kan være fagdidaktikk i ulike fag og fordypning i pedagogikk, avhengig av fagvalg i de tre første årene og tilgjengelig studietilbud. Det er viktig å merke seg at det du kan velge i fjerde og femte studieår, er avhengig av valg gjort i første til tredje studieår.

  Etter fullført studieløp vil du være utdannet i to til tre undervisningsfag, avhengig av valg du har gjort underveis i studieløpet.

  Gjennom hele studiet legges det opp til varierte arbeidsformer med forelesninger og studentaktive arbeidsmetoder, avhengig av tema og studieoppgaver. 

  Studentene deltar i seminargrupper der oppgaver løses både sammen med andre og individuelt. 

  Noen av undervisningsformene er:

  • Casearbeid i pedagogikk og elevkunnskap
  • Regneverksteder i matematikk
  • Øvelser i muntlig formidling av norsk
  • Strukturelle filosofiske samtaler i KRLE
  • Ekskursjoner i kroppsøving
  • Praktiske forsøk i naturfag
  • Skapende arbeid i musikk
  • Rollespill

  I alle fag integreres digitale læringsressurser.

  Klasseromsundervisning

  35 %

  Fellesforelesninger

  15 %

  Ekskursjoner

  5 %

  Praksis

  15 %

  Egenstudier

  30 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  De aller fleste jobber som klasselærer for 5-10 trinn. Ofte i team med andre lærere.

  Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 5-10 trinn. Med femårig lærerutdanning blir du lektor.

  Noen grunnskolelærere velger å arbeide med kurs- og opplæringsvirksomhet for voksne, informasjon, personaloppgaver, fagpolitisk arbeid eller innenfor skoleadministrasjon.

 • Få slettet studielån

  Regjeringen har innført en ordning for sletting av studielån hvis du fullfører femårig lærerutdannelse. Ordningen gjelder for deg som startet høsten 2017 eller senere.

  • Ca. 50 000 kroner blir slettet om du fullfører femårig lærerutdannelse på normal tid (5 år)
  • Ca. 55 000 kroner blir slettet om du tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Dette er i tillegg til den andre ordningen. Kravet er at du har fullført studiene, men det trenger ikke å være på normal tid (5 år).
 • Praksisplass

  I løpet av studietiden vil du ha til sammen 110 dager praksis på skoler i Oslo eller Akershus.

  Normalt vil fire studenter være i gruppe hos en praksislærer. Noe reisetid må påregnes til praksisstedet.

  Studenter kan ikke skaffe praksisplasser selv.

  Les mer om praksisplass for lærerstudiene her.

 • Utveksling

  I løpet av dine fem år som student vil du bli introdusert og utfordret til å se på skole og lærerutdanning i et internasjonalt lys. Som en del av dette legges det til rette for utveksling i det 3. studieåret.

  Det foreligger avtaler med mange studiesteder rundt i verden. Hvilke som er aktuelle for deg er blant annet avhengig av egne fagvalg underveis i studiet. Du vil få god informasjon fortløpende om utvekslingsmulighetene dine.  

  Grunnskolelærerutdanningen har avtaler med studiesteder i:

  • Spania
  • Tyskland
  • Frankrike
  • Sør-Afrika
  • Nepal
  • England
  • USA
  • Danmark
  • Uganda

  Les mer om utveksling for grunnskolelærerutdanningen her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Alina og to andre lærerstudenter fra Norge går over en gårdsplass i Uganda sammen med en skoleklasse.
Lærer

Fikk praksisplass i Uganda

Alina (22) ønsket seg en litt annerledes praksisopplevelse under lærerutdanninga.

Tavle med noter
Lærer

Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.