Overflytting til studier ved Fakultet for helsevitenskap

Du kan søke om overflytting til noen av studieprogrammene ved Fakultet for helsevitenskap.

Du kan søke om overflytting til følgende studier

Studier som ikke står på denne listen, tar ikke imot søknader om overflytting.

Hvem kan søke?

Har du fullført og bestått ett eller to år (ev. tre år ved fireårige studieløp) av et tilsvarende studium ved andre institusjoner, kan du søke om å få fortsette dine studier ved OsloMet.

Unntak: Fysioterapi tar kun i mot søknader til 2. studieår.

Les Retningslinjer for behandling av søknader om overflytting til flerårige studier ved OsloMet. (student.oslomet.no)

Forutsetninger

Hva betyr stor grad av faglig samsvar?

Før du vurderer å søke om overflytting til OsloMet må du sammenligne programplanen for det studiet du ønsker å søke deg inn på med den planen som gjelder for det studiet du kommer fra.

Overflytting til 1. studieår?

Det er ikke anledning til å søke overflytting til 1. studieår. Hvis du har gjennomført deler av 1. studieår, eller du ikke kvalifiserer til å søke om overflytting direkte til 2. eller 3. studieår av andre grunner, men likevel ønsker å fortsette studiene ved OsloMet, kan du søke opptak til 1. studieår via Samordna opptak. Deretter søker du om fritak fra eksamen som er avlagt ved annet studiested.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for overflytting til Fakultet for helsevitenskap (Word, student.oslomet.no)

Hva må du legge ved?

Søknadsfristen er 15. april

Ingen søknader om overflytting blir behandlet før etter denne fristen. Det kan forventes endelig svar på søknad om overflytting innen utløpet av juni måned.

Hvor skal du sende søknaden?

OsloMet – storbyuniversitetet
Fakultet for helsevitenskap
Navn på studium det gjelder, samt studiested
Pb. 4, St. Olavs plass
0130 Oslo