Farmasi-studenter og en lærer ser på et skjema i laben.

Farmasi

Bachelorprogram

Studer farmasi og lær hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. Studiet passer for deg som har interesse for både naturfag og mennesker.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for farmasi (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 54,5 i ordinær kvote
  • 47,3 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 749.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Farmasi er læren om produksjon og utlevering av legemidler. Fagene i farmasistudiet er forankret i naturvitenskapelig forskning og bygger på basiskunnskap innenfor realfag.

  Gjennom utdanningen vil du få inngående kunnskap om sentrale virkestoffer i legemidler og hvilke egenskaper disse har.

  Du vil også lære om kroppens oppbygning og sykdomsutvikling, og hvordan legemidler kan brukes for å forebygge og behandle sykdom.

  Velger du å ta bachelorstudiet i farmasi vil du i løpet av tre år kunne få autorisasjon som reseptarfarmasøyt.

  Dette betyr at du er kvalifisert til å jobbe på apotek med å utlevere legemidler som er underlagt farmasøytisk kontroll.

  Som farmasøyt vil du også ha kontakt med og samarbeid med annet helsepersonell som skriver ut resepter; leger, tannleger og veterinærer.

  For å jobbe i apotek må du også være flink til å kommunisere med mennesker. Utdanningen lærer deg hvordan du på en god måte kan gi informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk og svare på spørsmål om legemidlene.

  Det å være reseptarfarmasøyt er et ansvarsfullt arbeid som krever nøyaktighet, gode regneferdigheter, norsk- og engelskkunnskaper.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  2. studieår

  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • omvendt undervisning (flipped classroom)
  • gruppearbeid
  • ferdighetstrening
  • problembasert læring

  Du vil ha både praktisk og teoretisk undervisning ved universitetet, og i siste studieår vil du ha praksis i apotek.

  Du må regne med en arbeidsinnsats på 40 timer per uke i de 40 ukene studieåret pågår.

  Undervisningen er lagt opp slik at du vil bli forberedt til det yrket som venter deg etter endt utdanning. For eksempel vil du under studiet gjennomføre laboratoriekurs og øvelser i praktisk resepthåndtering.

  Din egen innsats er det viktigste for et godt læringsutbytte. Du vil jobbe selvstendig både i laboratoriet og i klasserommet – alene og sammen med dine medstudenter.

  Studiet bruker ulike typer digitale læringsressurser i form av filmklipp, podcast, nettartikler og interaktive oppgaver.

  Noen ganger må du forberede deg hjemme, og så skal du løse ulike problemstillinger i klasserommet (omvendt undervisning). Du kan også ta ulike quizer for å øve inn kunnskaper om et emne.

  I siste studieår skal du skrive en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

 • Praksis

  I tredje studieår skal du ha ekstern praksis i apotek.

  Dette skal gi deg mulighet til å trene på reelle arbeidssituasjoner, bruke din teoretiske kunnskap og samtidig styrke kunnskapen du har om arbeidsfeltet.

  Praksis i apotek regnes som obligatorisk undervisning og du skal være ved praksisstedet 37,5 timer i uken. Det er 16 uker praksis totalt.

 • Innføringskurs i kjemi

  Studiet har et emne i grunnleggende kjemi i første semester som forutsetter kjemikunnskaper fra ungdomsskolen og fra første året på videregående.

  Vi har et nettbasert innføringskurs som repeterer viktige begreper i kjemien.

  • Hvis du har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du bruke noen timer på dette kurset.
  • Hvis du ikke har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du sette av minst 20 timer til å arbeide med innføringskurset før studiestart.
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en bachelorgrad i farmasi får du yrkestittelen reseptarfarmasøyt, og du blir autorisert helsepersonell.

  Reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter (farmasøyter med mastergrad i farmasi) har selvstendig rett til å kontrollere og utlevere legemidler etter resept.

  Utdanningen gir deg grunnlag for å vurdere reseptforeskrivninger fra leger, veterinærer og annet helsepersonale.

  De fleste reseptarfarmasøyter arbeider på apotek eller sykehusapotek.

  Andre arbeidsplasser er:

  • farmasøytisk industri
  • grossistfirmaer
  • offentlig virksomhet som blant annet Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Nav

  Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i femte semester i 13 uker i forbindelse med bacheloroppgaven.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

  I løpet av studiet vil det være både ferdighetstreninger og praksis hvor OsloMets regelverk for bekledning kan være aktuelt.

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.