Farmasistudent på master holder opp og ser på et reagensglass i laben.

Farmasi

Masterprogram

Farmasøyters ekspertise er etterspurt. Studiets profil er knyttet til pasientnær oppfølging og innovasjon. En master i farmasi gir deg faglig kompetanse på et høyere nivå.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for farmasi (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad i farmasi eller tilsvarende farmasiutdanning
  • norsk autorisasjon som reseptarfarmasøyt
  • fire måneder veiledet apotekpraksis hvis du har utdanning fra utenfor EU/EØS
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,01.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6280.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Masteren er forskningsbasert og dekker spennet fra utvikling og produksjon av legemidler til klinisk bruk både for enkeltindivider og grupper av pasienter.

  Studiet forbereder deg på rollen som provisorfarmasøyt samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning.

  Studiets profil er knyttet til pasientnær oppfølging og til innovasjon for eksempel i møte med pasienter på apotek, ved klinisk farmasi i kommunale helsetjenester og i spesialisthelsetjenesten.

  Nye muligheter innen persontilpasset behandling og biologiske legemidler gjør at den enkelte pasient i fremtiden vil kunne få individtilpasset behandling og oppfølging.

  Legemiddelutvikling innebærer nytenkning. Trender innen farmasi har skapt betydelig etterspørsel og mange muligheter for innovasjon innen fagfeltet.  Dette gjelder hele verdikjeden og omfatter både produkt- og tjenesteinnovasjon.

  Som provisorfarmasøyt vil du ha en viktig rolle i å bidra til riktig legemiddelbruk som er til det beste for den enkelte pasient og for samfunnet. Videre vil du kunne bidra til systematisk utviklings- og forbedringsarbeid, kvalitetssikring, brukerinvolvering og pasientsikkerhet.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det legges vekt på varierte og studentaktive arbeids- og undervisningsformer med veksling mellom teoretiske og praktiske studier. 

  Du får oppfølging i form av veiledning og tilbakemeldinger. I noen tilfeller vurderer studentene hverandres arbeid og gir hverandre tilbakemelding. 

  De vanligste arbeids- og undervisningsformene som anvendes i studiet er:

  • nettbaserte arbeids- og undervisningsformer
  • selvstudier og studentsamarbeid/gruppearbeid 
  • ferdighetstrening/laboratoriearbeid
  • seminarer
  • forelesninger
  • prosjekter, oppgaver og veiledning
 • Praksis

  Praksisstudiene foregår i andre semester og omfatter to måneder veiledet praksis i apotek som gjennomføres enten i primærapotek eller sykehusapotek.

  Tildeling av praksisplasser skjer i samarbeid med Apotekforeningen.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Etterspørselen etter farmasøyter med mastergrad er stor og økende, blant annet i

  • private apotek
  • sykehusapotek
  • spesialisthelsetjenesten
  • kommunal sektor
  • legemiddelindustrien
  • helseforvaltningen 
  • universitet- og høyskolesektoren 

  Med den store økningen av antall apotek i Norge er det behov for masterkompetanse for å drive alle apotekene vi har i landet.

  I tillegg er det behov for flere legemiddeleksperter både i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helsetjenester.

  Blant norske oppstartselskaper innen helseområdet representerer legemiddelutviklingsselskaper i dag en betydelig andel av verdiskapningen, der farmasifaglig kompetanse på høyere nivå er etterspurt.

 • Utveksling

  Du kan gjennomføre hele eller deler av andre studieår i utlandet i forbindelse med masteroppgaven, og eventuelt kombinere dette med et valgfritt emne.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

  Søkere som takker ja til tilbud om studieplass må fremlegge politiattest (student.oslomet.no).

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Tre OsloMet-studenter sitter ved en pc, to av de smiler til kamera.
Ledige studieplasser ved OsloMet

Det er fortsatt mulig å få studieplass i Oslo og på Kjeller høsten 2024. OsloMet har ledige studieplasser ved flere studier.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Hender holder to pipetter over et glass i laboratoriet.
Stort behov for masterkompetanse i farmasi

– Etterspørselen etter farmasøyter med masterutdanning er stor, sier studieleder Anne Berit Walter ved OsloMet.