Kvinnelig student tar prøver i et reagensglass.

Farmasi

Masterprogram

Farmasøyters ekspertise er etterspurt. En mastergrad i farmasi gir deg faglig kompetanse på et høyere nivå. Studiets profil er knyttet til pasientnær oppfølging og til innovasjon.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i farmasi eller tilsvarende farmasiutdanning og norsk autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Søkere med utenlandsk utdanning utenfor EU/EØS må kunne dokumentere fire måneder veiledet apotekpraksis.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering   

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Poenggrense ved siste opptak

  3,26

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6280

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet i farmasi er forskningsbasert og dekker spennet fra utvikling og produksjon av legemidler til klinisk bruk både for enkeltindivider og grupper av pasienter. Studiet forbereder deg på rollen som provisorfarmasøyt samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning.

  Studiets profil er knyttet til pasientnær oppfølging og til innovasjon for eksempel i møte med pasienter på apotek, ved klinisk farmasi i kommunale helsetjenester og i spesialisthelsetjenesten. Nye muligheter innen persontilpasset behandling og biologiske legemidler gjør at den enkelte pasient i fremtiden vil kunne få individtilpasset behandling og oppfølging.

  Legemiddelutvikling innebærer nytenkning. Trender innen farmasi har skapt betydelig etterspørsel og mange muligheter for innovasjon innen fagfeltet.  Dette gjelder hele verdikjeden og omfatter både produkt- og tjenesteinnovasjon.

  Kandidatene vil kunne bidra til riktig legemiddelbruk som er til det beste for den enkelte pasient og for samfunnet, og kunne bidra til systematisk utviklings- og forbedringsarbeid, kvalitetssikring, brukerinvolvering og pasientsikkerhet.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hva koster det?

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det legges vekt på varierte og studentaktive arbeids- og undervisningsformer med veksling mellom teoretiske og praktiske studier. 

  Studentene får oppfølging i form av veiledning og tilbakemeldinger. I noen tilfeller vurderer studentene hverandres arbeid og gir hverandre tilbakemelding. 

  De vanligste arbeids- og undervisningsformene som anvendes i studiet er:

  • Nettbaserte arbeids- og undervisningsformer
  • Selvstudier og studentsamarbeid/gruppearbeid 
  • Ferdighetstrening/laboratoriearbeid
  • Seminarer
  • Forelesninger
  • Prosjekter, oppgaver og veiledning
 • Praksis

  Praksisstudiene foregår i andre semester, og omfatter to måneder veiledet praksis i apotek som gjennomføres enten i primærapotek eller sykehusapotek.

  Tildeling av praksisplasser skjer i samarbeid med Apotekforeningen.

 • Hva kan du jobbe som?

  Etterspørselen etter farmasøyter med mastergrad er stor og økende, både i private apotek og sykehusapotek, i spesialisthelsetjenesten, i kommunal sektor samt i legemiddelindustrien.

  Med den store økningen av antall apotek i Norge er det behov for masterkompetanse for å drive alle apotekene vi har i landet. I tillegg er det behov for flere legemiddeleksperter i både spesialisthelsetjenesten og i kommunale helsetjenester. Blant norske oppstartselskaper innen helseområdet representerer legemiddelutviklingsselskaper i dag en betydelig andel av verdiskapningen, der farmasifaglig kompetanse på høyere nivå er etterspurt.

  Masterstudiet i farmasi er forskningsbasert og dekker spennet fra utvikling og produksjon av legemidler til klinisk bruk både for enkeltindivider og grupper av pasienter. Studiet vil forberede studenten på rollen som provisorfarmasøyt samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning.

 • Utveksling

  Studentene kan gjennomføre hele eller deler av andre studieår i utlandet i forbindelse med gjennomføring av masteroppgaven, og eventuelt kombinere dette med et valgfritt emne.

  Universitetet har institusjonsavtaler med læresteder og forskningsinstitutter i flere land.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

  Søkere som takker ja til tilbud om studieplass må fremlegge politiattest, jfr. forskrift om opptak til høyere utdanning.

 • Videre studiemuligheter

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

  Forskerlinjen i helsevitenskap er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Fargefoto portrett av smilende dame
Ny master i farmasi

Endelig kan OsloMet tilby et masterstudie i farmasi! Studiet vil bidra til å imøtekomme samfunnets behov for flere kandidater med høyere farmasifaglig bakgrunn.

Frida Sitter i lab-frakk på en lab og smiler inn i kameraet
Tar master i biomedisin for å forske på kroppens mysterier

Frida Perry (25) har en drøm om å utvikle medisiner som kan redde liv. En master i biomedisin kvalifiserer henne til å realisere drømmen, og på veien dit lærer hun å gjøre detektivarbeid på kroppen - på cellenivå.