To operasjonssykepleiere står rundt sengen til en våken pasient.

Operasjonssykepleie, master i spesialsykepleie

Masterprogram

Som operasjonssykepleier møter du pasienter i alle aldersgrupper som trenger kirurgiske undersøkelser og inngrep.

Dette studiet er en av spesialiseringene på master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Noen av emnene på studiet er felles for alle spesialiseringene.

De tre første semestrene studerer du på heltid. Masteroppgaven på 30 studiepoeng tar du på deltid i fjerde og femte semester.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for operasjonssykepleie (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din. Hvis du ikke dekker kravet med bachelorgraden, kan fullført videreutdanning eller annen mastergrad innen helsefag regnes inn i karaktersnittet.

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet. Relevant yrkespraksis er arbeid som sykepleier ved somatiske avdelinger i sykehus/spesialisthelsetjenesten.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,55.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6278.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke om innpassing av fullført videreutdanning i spesialsykepleie?

 • Hva lærer du?

  Master i operasjonssykepleie kvalifiserer deg til å kunne ivareta pasienter som gjennomgår kirurgisk undersøkelse og/eller behandling i en kompleks og raskt skiftende hverdag.

  En operasjonssykepleier må ha gode samarbeidsevner og situasjonsforståelse, praktiske og tekniske ferdigheter og evne til å analysere og håndtere situasjoner med komplekse arbeidsoppgaver i et høyt tempo.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom hele studiet henter du kunnskap fra relevante og pålitelige kilder. Disse kildene kan være forskning, pasienter eller erfaring du har gjennom tidligere arbeid.

  Målet med denne arbeidsformen er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesinger
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksistudier
 • Praksis

  Faglig forsvarlig operasjonssykepleie innen spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må læres i direkte kontakt med pasienter.

  På denne måten får du som student erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at du kan nå læringsutbyttet for studiet.

  Derfor er det obligatorisk å være til stede når du har praksis.

  I sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må beslutninger ofte tas raskt. Gjennom praksisstudiene får du klinisk erfaring for å utvikle forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling som kreves. 

  Aktuelle praksisplasser er innen:

  • karkirurgi
  • thoraxkirurgi
  • gastrokirurgi 
  • urologisk kirurgi
  • ortopedisk kirurgi 
  • øre-nese-hals-kirurgi
  • obstetrikk og gynekologisk kirurgi
  • plastikkirurgisk avdeling
  • endokrinkirurgi
  • øyekirurgi
  • dagkirurgi

  Du må regne med reisevei i praksisperioder.

 • Hva koster det

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som

  Utdanningen kvalifiserer deg til yrkestittelen operasjonssykepleier.

  Operasjonssykepleiere er etterspurt i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom.

  Operasjonssykepleieren primære arbeidssteder:

  • operasjonsavdelinger
  • dagkirurgiske enheter/kirurgiske poliklinikker
  • akuttmottak/skadestuer
  • legevakt
  • katastrofeteam
  • sterilsentral
  • offshore
  • humanitære organisasjoner
  • Forsvaret

  Med norsk utdanning som operasjonssykepleier vil du kunne reise til de fleste andre land for å jobbe. En operasjonssykepleiers kompetanse er også ofte nødvendig i katastrofe- og krigsområder.

  I primærhelsetjenesten er behovet for spesialisert kompetanse innen sykepleie økende. Operasjonssykepleieres kompetanse vil derfor være aktuell her.

  Med fullført master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i operasjonssykepleie vil du ha handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid.

  I tillegg kan du bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget funksjons- og ansvarsområde.

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for at du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Du kan også ha et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester.

  Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

 • Spesielle hensyn

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Fem sykepleierstudenter står rundt en sykeseng med en dukke. En av de gjør kompresjons øvelser på dukken.
Handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner

Spesialsykepleiere er uunnværlige i alt fra store ulykker, kompliserte operasjoner til pleie av premature barn. Nå opprettes det flere studieplasser for å møte den økende etterspørselen etter denne kompetansen.