Søk innpassing av videreutdanning i master i spesialsykepleie

Har du allerede en videreutdanning innen spesialsykepleie og ønsker å bygge på til en mastergrad?

OsloMet tilbyr masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialiseringer i

Har du en tidligere avlagt videreutdanning, kan deler av denne innpasses.

Gruppe 1

Søkere med fullført videreutdanning i akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie, 90 studiepoeng, ved OsloMet etter programplan gjeldende fra opptak januar 2014 kan søke eget innpassingsopptak til masterstudiet.

Opptakskravene er de samme som for ordinære søkere til masterstudiet.

Rangering foregår etter ordinære regler fastsatt i forskrift om opptak til studier ved OsloMet.

Studieløp gruppe 1

Studenter med innpassingsopptak skal

Masteroppgaven på 30 studiepoeng skrives over to semestre (våren 2025 og høsten 2025).

Gruppe 2

Søkere med tidligere videreutdanning fra OsloMet eller andre utdanningsinstitusjoner, må søke ordinært opptak og så søke om godskriving av tidligere utdanning og få innpasset deler av denne etter opptak.

Studieløp gruppe 2

Studenter som får godskrevet videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie etter rammeplan av 1999 eller 2005 skal normalt

Masteroppgaven skrives over to semestre (våren 2026 og høsten 2026).

Videreutdanning i akuttsykepleie er ikke rammeplanstyrt. Søknad om godskriving av akuttsykepleierutdanning avlagt ved andre utdanningsinstitusjoner enn OsloMet må behandles individuelt. Du må regne med at du må gjennomføre flere emner før masteroppgaveskriving.

For at OsloMet skal kunne tildele mastergraden eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for graden være avlagt ved OsloMet.

Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning § 3 Tilknytningskrav for tildeling av grad eller yrkesutdanning (lovdata.no). 

Slik søker du

Du søker på Søknadsweb (fsweb.no) med studiekoden for din spesialisering.

Søknadsfristen er 1. mars.

Mer om å søke på master.

Studiekoder for gruppe 1: innpassingsopptak

Alle kvalifiserte søkere får opptak.

Studiekoder for gruppe 2: ordinært opptak