To sykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Anestesisykepleie

Masterprogram

Trives du i operasjonsavdelingen eller i akuttsituasjoner? Anestesisykepleieren har ansvar for pasientens bedøvelse under kirurgiske inngrep, i nært samarbeid med anestesilege, og er ressursperson ved hjerte-lunge redning, respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, akutt kritisk sykdom og ved andre akutte omsorgsbehov i og utenfor sykehus. Som anestesisykepleier kan du jobbe med alt fra planlagte inngrep til akutte situasjoner som krever anestesi.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for master i anestesisykepleie (student.oslomet.no). 

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  4,88

  Opptakskrav

  Tre-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkludert prehospitalt arbeid). 

  Tilleggspoeng og rangering for opptak til master i anestesisykepleie.

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Ved fullført videreutdanning i sykepleie på minst ett år / 60 studiepoeng, kan gjennomsnittskarakteren fra denne også legges til grunn for opptak.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars 2021. Søknadsweb åpner 1. januar. 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Hovedopptak. 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Innpassing

  Har du allerede videreutdanning og ønsker en mastergrad?

  Deler av tidligere avlagt videreutdanning kan innpasses i masterstudiet.

  Les mer om innpassing her.

 • Hva lærer du?

  Du får avansert kunnskap innen anestesisykepleie, anestesiologi og akuttmedisin. Du vil lære hvordan man gir bedøvelse og smertelindring til pasienter i ulike situasjoner. Det kan være en operasjon, undersøkelse eller prosedyre hvor det er ulike behov for anestesi. 

  Hvordan man håndterer akutt sykdom og uforutsette situasjoner og komplikasjoner er også en viktig del av studiet. Du vil også lære hvordan du deltar ved avansert livredning.

  Gjennom utdanningen lærer du å selvstendig kunne gi anestesi og monitorere pasienten underveis. Som anestesisykepleier vil du samarbeide med anestesileger og andre i helseteamet.

  Et masterstudium i anestesisykepleie vil også gi deg ferdigheter til å kunne jobbe videre med forsknings- og kvalitetsarbeid.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Den første delen av studiet gjennomføres på heltid over 1,5 år. På denne tiden får du handlingskompetanse som anestesisykepleier. En del av emnene er felles med andre videreutdanninger innen sykepleie.

  Det siste emnet, masteroppgaven, gjennomføres på deltid over 1 år. Slik kan du kombinere det siste studieåret med jobb som anestesisykepleier.

  Gjennom hele studiet benyttes studieformer som fremmer kunnskapsbasert praksis. Som student integrerer du forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Du bidrar i et læringsfellesskap der både medstudenter og faglærere er viktige for egen læring. Målet med arbeidsformene er å fremme selvstendighet, nytenking og refleksjon.

  Noen av undervisningsformene vil være

  • Forelesinger
  • Gruppeoppgaver
  • Seminarer
  • Praksis
  • Simulering og ferdighetstrening
  • Selvstudier
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

 • Hva kan du jobbe som?

  Anestesisykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten. Det er mange arbeidsmuligheter, blant annet ved:

  • Sykehus
  • Ambulansetjenesten
  • Offshore
  • Internasjonal bistand
  • Smerteklinikker
  • Røntgenavdelinger
  • Forskningsarbeid

  Med en master i anestesisykepleie vil du også ha kompetanse til å gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid. Du kan også søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap.

 • Praksisplass

  Praksis er viktig for at du skal få erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at læringsutbyttet for studiet kan nås. I sykepleie til kritisk syke pasienter må du ofte ta raske beslutninger, og gjennom praksisen får du den nødvendige erfaringen du trenger.

  Praksisen skal omfatte spesialavdelinger der pasienten har truende eller reell svikt i vitale funksjoner. Som student skal du primært ha kliniske studier ved:

  • Kar- og thoraxkirurgi
  • Gastrokirurgi
  • Urologisk kirurgi
  • Ortopedisk kirurgi
  • Øre-nese-hals-kirurgi
  • Obstetrikk og gynekologisk kirurgi
  • Postoperativ overvåkning

  Reisevei i praksisperioder må påregnes.

 • Utveksling

  Du kan søke om å ta deler av utdanningen i utlandet. Det bør fortrinnsvis skje ved institusjoner OsloMet - storbyuniversitetet samarbeider med. Ønsker du utveksling med andre institusjoner, må du selv organisere utvekslingen, og det må godkjennes av universitetet.

  Det er først og fremst i praksisstudiene i 2. og 3. semester som egner seg for utveksling. For å kunne gjennomføre disse emnene i utlandet, kreves det at du har bestått alle eksamener så langt i studiet og ikke står i fare for å få "ikke bestått" ved vurdering i praksisstudier.

 • Videre studiemuligheter

  Du kan søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap.

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema