English version

Helsevitenskap

Ph.d.-program

Doktorgradsstudiet i helsevitenskap har en flerfaglig og tverrfaglig profil som vektlegger en kritisk tilnærming til dagens helseutfordringer på tvers av helseprofesjonene og danner grunnlag for utvikling av kunnskapsbaserte helsetjenester. Som doktorgradskandidat i helsevitenskap vil du i løpet av studiet gjennomføre selvstendig forskning som fører til en vitenskapelig doktorgradsavhandling av høy internasjonal standard.

Spørsmål om programmet?

Ta kontakt med oss på e-post.

Mer om forskerutdanning ved OsloMet

Forskningsnyheter

Illustrasjonsbilde av kvinne som drikker fra glass.
Jodmangel hos mor kan påvirke barnets utvikling

Kan påvirke språkutvikling, finmotorikk og skoleferdigheter, viser fersk studie.

Eldre kvinne med rullator sittende i en gang
Får ikke nødvendig trening på sykehjem

De fleste sykehjemsbeboere lever et passivt liv.

Illustrasjonsbilde mann og kvinne på sofa
Pårørende sliter med ensomhet

Et godt forhold mellom familiemedlemmene er avgjørende for at pårørende til personer med demens skal holde ut rollen som omsorgsgiver, viser ny studie.