Helsevitenskap

Ph.d.

Doktorgradsstudiet i helsevitenskap har en flerfaglig og tverrfaglig profil som vektlegger en kritisk tilnærming til dagens helseutfordringer på tvers av helseprofesjonene og danner grunnlag for utvikling av kunnskapsbaserte helsetjenester. Som doktorgradskandidat i helsevitenskap vil du i løpet av studiet gjennomføre selvstendig forskning som fører til en vitenskapelig doktorgradsavhandling av høy internasjonal standard.

 • Søknadsprosess og opptakskrav

  Søknadsfrist: Løpende opptak.

  Opptakskrav: Mastergrad som sammen med en bachelorgrad utgjør en femårig høyere utdanning.

  Generell informasjon om opptak og finansiering ved OsloMet (ansatt-sider)

  Informasjon om opptak ved HV (ansatt-sider)

 • Om programmet

  Den helsefaglige forskningen foregår i stor grad i samarbeid med det kliniske feltet og er rettet mot evaluering og intervensjoner innen helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg.

  Felles for de helsevitenskapelige forskningsområdene er menneskers helse på mikro-, mellom- og makronivå, der samspillet mellom individuelle, mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold står sentralt.

  Opplæringsdelen av doktorgradsstudiet omfatter 30 studiepoeng og skal støtte opp under forskningsdelen (avhandlingen) som er på 150 studiepoeng. Programmet kjennetegnes av metodologisk og teoretisk mangfold. Opplæringsdelen består av to obligatoriske helsevitenskapelige emner, ett fordypningsemne i metode og to valgfrie emner.

 • Programplan

 • Studiets oppbygging

  Forskningsdelen består av emnet PHVIT9900 Avhandling, 150 stp

  The research component comprises course PHVIT9900, Thesis, 150 credits.

 • Enkeltemner / single courses

  Admission to single courses

  • PhD students and employees from OsloMet will be given priority.
  • External applicants will be accepted if there are available places.
  • There has to be minimum 5 participants on each course for it to run as planned.
  • Please note: If you are planning to apply for admission to the PhD programmes, please be aware that the training component (opplæringsdelen) shall be equivalent to at least 30 ECTS credits, 20 of which shall be earned following admission. Components to be included in the training component should not be older than two years at the time of admission.

  How to apply for admission to the PhD courses (English version: hioa.no)

  Søke opptak til enkeltemner ved phd.-program (in Norwegian)

  Course descriptions

  For course descriptions and schedules, please see links under "Studiets oppbygning" above.

  PHVIT 9000 Health Sciences I
  Dette emnet er obligatorisk i ph.d.-programmet i helsevitenskap
  This course is mandatory in the PhD-programme in Health Sciences

  • Course coordinator: Ellen Karine Grov
  • Course plan: Week 3 2020 (13th January)
  • Application deadline: Nov 13th 2019

  PHVIT 9100 Health Sciences II
  Dette emnet er obligatorisk i ph.d.-programmet i helsevitenskap
  This course is mandatory in the PhD-programme in Health Sciences

  • Course coordinator: Astrid Bergland
  • Course plan: Week 7 & 10, 2020
  • Application deadline: Dec 10th 2019

  PHVIT 9200 Qualitative methods

  • Course coordinator: Dagfinn Nåden
  • Course plan 2019: Week 41, 2019
  • Application deadline 2019: Aug 6th 2019
  • Course plan 2020: Week 41, 2020
  • Application deadline 2019: Aug 6th 2019

  PHVIT 9300 Quantitative methods

  • Course coordinator: Milada Småstuen
  • Course plan: Week 16 and 18, 2020 (preparatory course: 2th and 5th April)
  • Application deadline: Feb 7th 2020

  PHVIT 9510 Concept and Theory Development in Health Sciences

  • Course coordinator: Vibeke Lohne
  • Course plan 2019: Week 47, 2019
  • Application deadline: September 17th 2019
  • Course plan 2020: Week 47, 2020
  • Application deadline 2020: September 18th 2020

  PHVIT 9520 Intervention Design in Health Sciences

  • Course coordinator: Birgitta Langhammer
  • Course plan: Week 23, 2020
  • Application deadline: April 2nd 2020

  PHVIT 9530 Assessment and Methods of Measurement

  • Course coordinator: Cecilie J. Landmark
  • Course plan: Week 45, 2019.
  • Application deadline: September 3rd 2019
  • Course plan 2020: Week 45, 2020
  • Application deadline 2020: September 3rd 2020

  PHVIT 9540 User Involvement and Coordination

  • Course coordinator: Per Koren Solvang
  • Course plan: Week 49, 2019
  • Application deadline: October 1st 2019
  • Course plan 2020: Week 49, 2020
  • Application deadline 2020: October 1st 2020

  PHVIT 9550 Systematic Reviews and Metanalyses

  • Course coordinator: Hilde Tinderholt Myrhaug
  • Course plan 2019: Week 36 (2nd and 6th Sept), Week 42 (14th and 18th Oct) and Week 46 (11th Nov)
  • Application deadline 2019: August 15th
  • Course plan 2020: Week 36 (31st Aug and 4th Sept), Week 42 (12th and 16th Oct) and Week 46 (9th Nov)
  • Application deadline : August 3rd 2020

  PHVIT 9560 Bioinformatics with emphasis on analysis of high throughput sequencing data  

  • Course coordinator: Rune Andreassen
  • Course plan 2019: Week 43 and Week 44
  • Application deadline 2019: September 24th
  • Course plan 2020: Week 43 and Week 44
  • Application deadline 2020: September 13th
 • Ph.d.-prosjekter

 • Karrieremuligheter

  Med en doktorgrad i helsevitenskap vil du være kvalifisert for forskning, undervisning og annen virksomhet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og produksjon av ny kunnskap.

  Doktorgradsstudiet kvalifiserer til vitenskapelige stillinger ved universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter samt stillinger i annen offentlig og privat sektor der det er behov for helsevitenskapelig kompetanse.

  Med sin flerfaglige og tverrfaglige profil gir doktorgradsstudiet et godt grunnlag for å kvalifisere seg videre til lederoppgaver i helsefaglige utdannings- og  forskningsinstitusjoner og i helse- og omsorgssektoren.

Spørsmål om programmet?

Ta kontakt med oss på e-post.

Mer om forskerutdanning ved OsloMet

Forskningsnyheter

Illustrasjonsbilde av kvinne som drikker fra glass.
Helse og sosialt arbeid

Jodmangel hos mor kan påvirke barnets utvikling

Kan påvirke språkutvikling, finmotorikk og skoleferdigheter, viser fersk studie.

Eldre kvinne med rullator sittende i en gang
Helse og sosialt arbeid

Får ikke nødvendig trening på sykehjem

De fleste sykehjemsbeboere lever et passivt liv.

Illustrasjonsbilde
Helse og sosialt arbeid

Pårørende sliter med ensomhet

Et godt forhold mellom familiemedlemmene er avgjørende for at pårørende til personer med demens skal holde ut rollen som omsorgsgiver, viser ny studie.