Ph.d.-prosjekter i helsevitenskap

Her er en oversikt over pågående ph.d.-prosjekter i helsevitenskap.

Ph.d.-prosjekter i helsevitenskap

Navn: Mette Karen Henning

Arbeidstittel: Improved chest CT diagnostic and contrast medium administration

Hovedveileder: Safora Johansen (Ph.d., førsteamanuensis, OsloMet)

Medveileder(e): Trond Mogens Aaløkken (Ph.d., Rikshospitalet/OUS)

 

Navn: James Lowley

Arbeidstittel: Digital Food Futures: Design Perspectives on Health, Technology and Everyday Eating

Hovedveileder: Astrid Skjerven (TKD/OsloMet)

Medveileder(e): Kristin Halvorsen (HV/OsloMet), Laura Terragni (HV/OsloMet), Johannes Daae (TKD/OsloMet)

 

Navn: Heidi Snoen Glomsås

Arbeidstittel: User involvement and ethics in welfare technology in home care - A qualitative study of healthcare service users , next of kin and healthcare professional’s experience                                                                                                             

Hovedveileder: Kristin Halvorsen (SHA/OsloMet)

Medveileder(e): Ingrid Ruud Knutsen (SHA/OsloMet) og Mariann Fossum (Universitetet i Agder)

 

Navn: Fagerlund, Bettina             

Arbeidstittel på avhandlingen: Bruk av samtaleverktøy om kosthold

Hovedveileder: Kari Glavin (SHA/OsloMet)

Medveileder: Sølvi Helseth (SHA/OsloMet) og Lene Frost Andersen (UiO)

 

Navn: Tingstad, Ragna Husby

Arbeidstittel på avhandlingen: Bacterial components and their effect on energy metabolism in human skeletal muscle cells

Hovedveileder: Vigdis Aas (NVH/OsloMet)

Medveileder: Colin Charnock (NVH/OsloMet), Ane Gedde-Dahl (NVH/OsloMet) og Arild C. Rustan (UiO)

 

Navn: Iren Borgen

Arbeidstittel på avhandlingen: A mobile electronic application (APP) to promote a healthy diet and physical activity among women with gestational diabetes mellitus (GDM) - an RCT study

Hovedveileder: Mirjam Lukasse (SHA/OsloMet)

Medveileder: Lisa Garnweidner-Holme (SHA/OsloMet) og Anne Flem Jacobsen (UiO)

                                              

Navn: Saheer Tennegedara Buhary

Arbeidstittel på avhandlingen: Overweight, obesity and quality of life among adolescent with disability; A mixed method study among immigrant adolescents living in Norway.

Hovedveileder: Sølvi Helseth (SHA/OsloMet)

Medveileder: Kari Glavin (SHA/OsloMet)

 

Navn: Lorentsen, Vibeke Bruun

Arbeidstittel på avhandlingen: Kroppen som bærer av verdighet i fra pasient, pårørende og sykepleiers perspektiv.

Hovedveileder: Berit Sæteren (SHA/OsloMet)

Medveileder: Dagfinn Nåden (SHA/OsloMet)                       

 

Navn: Lockertsen, Øyvind

Arbeidstittel på avhandlingen: Validering av en utvidet modell for prediksjon av voldsrisiko i akuttpsykiatriske avdelinger

Hovedveileder: Sverre Varvin (SHA/OsloMet)

Medveileder: Solveig Karin Bø Vatnar (SHA/OsloMet)

                                              

Navn: Battin, Gudrun Songøysgard

Arbeidstittel på avhandlingen: Tverrprofesjonelt samarbeid- en studie av hvordan helsepersonell forholder seg til pasientens smerte

Hovedveileder: Bjørg Christensen (SHA/OsloMet)

Medveileder: Finn Nortvedt (SHA/OsloMet)

                                              

Navn: Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola

Arbeidstittel på avhandlingen: Health Literacy and Nutrition Literacy in Adolescents: The Impact of Critical Appraisal

Hovedveileder: Kjell Sverre Pettersen (SHA/OsloMet)

Medveileder: Øystein Guttersrud (UiO) og Sigrun Henjum (SHA/OsloMet)

                                              

Navn: Maria Bjerk

Arbeidstittel på avhandlingen: Falls prevention for community-dwelling elderly

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder: Therese Brovold (FYS/OsloMet)

                                              

Navn: Brita Stanghelle Ugland

Arbeidstittel på avhandlingen: The effect of exercise on physical function in older women with osteoporosis and a history of vertebral fracture. A randomized controlled trial

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder: Hege Bentzen (FYS/OsloMet)

                                              

Navn: Gunvor Gipling Wåde

Arbeidstittel på avhandlingen: Radiographic performance in mammography - compression force, compressed breast thickness, radiation dose and mammographic density

Hovedveileder: Solveig Hofvind (NVH/OsloMet)

Medveileder: Peter Hogg (UoS, UK)

 

Navn: Rebecka Inger Sofia Dalbye

Arbeidstittel på avhandlingen: The Labour Progression Study, LAPS

Hovedveileder: Ellen Blix (SHA/OsloMet)

Medveileder: Pål Øian (UiT), Stine Bernitz (SHA/OsloMet)

                                               

Navn: Trude Løkhaug Jensen

Arbeidstittel på avhandlingen: Quality in life – psychosocial factors and health among older community-dwelling people applying senior centers

Hovedveileder: Randi Andenæs (SHA/OsloMet)

Medveileder: Liv Halvorsrud (SHA/OsloMet) og Ellen Karine Grov (SHA/OsloMet)

                                              

Navn: Jette Schack

Arbeidstittel på avhandlingen: Cerebral aktivitet hos underekstremitets-amputerte personer i normale og utfordrende gangsituasjoner

Hovedveileder: Terje Gjøvaag (EO/OsloMet, FYS/OsloMet)

Medveileder: Harald Steen (OUS, EO/OsloMet) og Peyman Mirtaheri (TKD/OsloMet)

                                              

Navn: Mikkel Thørrisen

Arbeidstittel på avhandlingen: Workplace-based interventions preventing risky alcohol use and sick leave (The WIRUS- project). Enabling implementation of evidence-based intervention programmes in policy and practice.

Hovedveileder: Randi Wågø Aas (EO/OsloMet, UiS)

Medveileder: Ingvild Kjeken (EO/OsloMet)

                              

Navn: May Kristin Valen

Arbeidstittel på avhandlingen: Kunnskapsutvikling i palliasjon gjennom klinisk praksis og simulering. Hva kjennetegner sykepleierstudenters kunnskapsgrunnlag i palliasjon når de starter i somatisk praksis, og hvordan påvirkes den gjennomgangen med innføring av simulering?

Hovedveileder: Ellen Karine Grov (SHA/OsloMet)

Medveileder: Anne Lise Holm (HSH)

                              

Navn: Torhild Holthe

Arbeidstittel på avhandlingen: Responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairment or dementia.           

Hovedveileder: Anne Lund (EO/OsloMet)

Medveileder: Ellen Marie Forsberg (SVA/OsloMet)

                                              

Navn: Jennifer Drummond Johansen

Arbeidstittel på avhandlingen: Children of traumatized refugees: how do they manage their life in Norway? A comparative study with children of not traumatized refugees and immigrants.

Hovedveileder: Sverre Varvin (SHA/OsloMet)

Medveileder: Karin Harsløf Hjelde (NAKMI)

 

Navn: Sylvia Sunde

Arbeidstittel på avhandlingen: Older acute geriatric patients recently discharged from hospital (OLDPADIS)

Hovedveileder: Therese Brovold (FYS/OsloMet)

Medveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

                              

Navn: Ecatarina Gincota

Arbeidstittel på avhandlingen: Cerebral palsy in Moldova – prevalence, subtypes, severity and potential causations and risk factors

Hovedveileder: Reidun Birgitta Jahnsen (OUS)

Medveileder: Dagfinn Nåden (SHA/OsloMet)

                                              

Navn: Lars-Petter Bakker

Arbeidstittel på avhandlingen: En oppfølgingsstudie av soldater som ble rammet av skredulykken i Vassdalen 5. mars 1986.

Hovedveileder: Ellen Karine Grov (SHA/OsloMet)

Medveileder: Jon Reichelt (Forsvaret)

                                              

Navn: Hege Lund Rasmussen

Arbeidstittel på avhandlingen: Kognitiv funksjon hos kreftpasienter over 60 år.

Hovedveileder: Inger Utne (SHA/OsloMet)

Medveileder: Ellen Karin Grov (SHA/OsloMet)

                                              

Navn: Nardos Woldemariam Tesafaye

Arbeidstittel på avhandlingen: miRNAs and their role in virus diseases  

Hovedveileder: Rune Andreassen (NVH/OsloMet)

Medveileder: Hilde Sindre og Bjørn Høyheim – begge tilknyttet Veterinærinstituttet

                                              

Navn: Lise Christine Gaudernack

Arbeidstittel på avhandlingen: Oxytocin during labour – is it used to often

Hovedveileder: Mirjam Lukasse (SHA/OsloMet)

Medveileder: Trond Melbye Michelsen (OUS)

                              

Navn: Rikke Munk Kristensen

Arbeidstittel på avhandlingen: BACE – Back pain in Elders – a prospective cohort study of older people visiting primary care with new episode of back pain.

Hovedveileder: Margreth Grotle (FYS/OsloMet)

Medveileder: Kjersti Storheim (FYS/OsloMet)

                              

Navn: Linda Kvæl

Arbeidstittel på avhandlingen: Brukermedvirkning i kommunal institusjonsbasert rehabilitering – hva betyr ulike forståelser og erfaringer, organisering og rammer for den geriatriske pasientens involvering i egen helsetjenester?

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder: Anne Langaas (FYS/OsloMet), Asta Bye (SHA/OsloMet) og Jonas Debesay (SHA/OsloMet)

 

Navn: Pernille Lunde

Arbeidstittel på avhandlingen: Langtidsoppfølgning av hjertepasienter med smarttelefon – en randomisert klinisk studie

Hovedveileder: Asta Bye (SHA/OsloMet)

Medveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

                                              

Navn: Else Marit H. Gravås

Arbeidstittel på avhandlingen: Occupational therapy versus surgery in carpometacarpal osteoarthritis: A randomized controlled trial   

Hovedveileder: Ingvild Kjeken (EO/OsloMet)

Medveileder: Nina Østerås NKRR/Diakonhjemmet

                                              

Navn: Annette Vogt Hauger

Arbeidstittel på avhandlingen: Bone mineral density, physical function and mortality

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder: Kirsti Skavberg Roaldsen (OsloMet/Sunnaas/Karolinska institutet) og Agneta Ståhle (Karolinska institutet).

                                              

Navn: Monica Sørensen

Arbeidstittel på avhandlingen: Qualitative studies of primary health care professionals´ and patients´ experiences of leadership, organization and multiprofessional people-centered care in patients with diabetes and multimorbidity

Hovedveileder: Lisa Garnweidner-Holme (SHA/OsloMet)

Medveileder: Kari Almendingen (SHA/OsloMet) og Bjørn Gjelsvik, Associate professor (UiO). Arbeidsgivermentor er Jon Hilmar Iversen (H-dir)

                                              

Navn: Arora Sanjana

Arbeidstittel på avhandlingen: Barriers to equitable healthcare services for older migrants

Hovedveileder: Jonas Debesay (SHA/OsloMet)

Medveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet), Melanie Straiton (Folkehelseinstituttet) og Bernd Rechel (London School of Hygiene and Tropical Medicine).

                                              

Navn: Shahrzad Arfa

Arbeidstittel på avhandlingen: Funksjonshemmet eller "informasjonshemmet"?

Hovedveileder: Reidun Birgitta Jahnsen (OUS)

Medveileder: Per Koren Solvang (FYS/OsloMet)

                              

Navn: Ingvild Falkum Ullmann

Arbeidstittel på avhandlingen: Prevalence of aminoglycoside phosphotransferase genes in the environment

Hovedveileder: Colin Charnock (NVH/OsloMet)

Medveileder: Kaare Magne Nielsen (NVH/OsloMet)

                                              

Navn: Ingvild Lilleheie

Arbeidstittel på avhandlingen: User perspectives on quality in transitional health care for geriatric patients (UP-GEPA): Focus on interprofessional collaboration

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder: Asta Bye (SHA/OsloMet) og Jonas Debesay (SHA/OsloMet)

                                              

Navn: Christine Hillestad Hestevik

Arbeidstittel på avhandlingen: Eldre hjemmeboende sine erfaringer med ernæring, mat og måltider etter utskrivning fra sykehus

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)    

Medveileder: Asta Bye (SHA/OsloMet)

               

Navn: Tone Hee Åker

Arbeidstittel på avhandlingen: Vold og overgrep overfor funksjonshemmede

Hovedveileder: Børge Strømgren (AV/OsloMet)

Medveileder: Miram Sinkerud Johnson (AV/OsloMet) og Tonje Gundersen

               

Navn: Way Kiat Bong

Arbeidstittel på avhandlingen: Promoting elderly social activities using tangible cup       

Hovedveileder: Weiqin Chen (TKD/OsloMet)

Medveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet) og Morten Fjeld, Professor, Chalmers University of Technology

 

Navn: Joshua Burton

Arbeidstittel på avhandlingen: Genetic susceptibility to testicular cancer

Hovedveileder: Trine B. Haugen (NVH/OsloMet)

Medveileder: Hugo L. Hammer (TKD/OsloMet), Trine B. Rounge (Kreftregisteret) og Fredrik Wiklund (Karolinska Institutet)

 

Navn: Daniel Høgli Major

Arbeidstittel på avhandlingen: Effectiveness of a Short, Targeted, and Adherence-based Treatment (STArT) for Shoulder pain: the STArT-Shoulder project

Hovedveileder: Margret Grotle (FYS/OsloMet)

Medveileder: Yngve Røe (FYS/OsloMet)

                                               

Navn: Sissel Urke Olsen

Arbeidstittel på avhandlingen: Safe refeeding of severely malnourished patients, 65 years and older

Hovedveileder: Asta Bye (SHA/OsloMet)

Medveileder: Anne Marie Aas (UiO), Karin Hesseberg (Diakonhjemmet sykehus), Anette Hylen Ranhoff (Diakonhjemmet sykehus)

                                               

Navn: Ørjan Nesse Vigdal

Arbeidstittel på avhandlingen:   BACK pain in Elders in Norway: BACE-N

Hovedveileder: Margreth Grotle (FYS/OsloMet)

Medveileder: Kjersti Storheim (FYS/OsloMet)

                                               

Navn: Linn Julie Skagestad

Arbeidstittel på avhandlingen: Ungdom med fysisk funksjonsnedsettelse og samarbeid med tjenesteytere i overgangen til voksenlivet: En sosiokulturell analyse av ungdommenes deltakelse og forståelse i dette samarbeidet

Hovedveileder: Sigrid Østensjø (FYS/OsloMet)

Medveileder: Oddbjørg Skjær Ulvik (SAM/OsloMet)

                               

Navn: Runa Kalleson

Arbeidstittel på avhandlingen: Habiliteringsforløp for førskolebarn med cerebral parese i et utviklingsøkologisk perspektiv – en prospektiv longitudinell kohortstudie

Hovedveileder: Sigrid Østensjø (FYS/OsloMet)

Medveileder: Reidun Jahnsen (OUS/UiO)

                                               

Navn: Carina Vedeler Lian

Arbeidstittel på avhandlingen: What matters to women: Developing healthy outcomes for care in labour and birth

Hovedveileder: Tine Eri Schauer (SHA/OsloMet)

Medveileder: Ellen Blix (SHA/OsloMet), førsteamanuensis Anne-Britt Vika Nilsen (Høgskolen på Vestlandet) og professor Soo Downe (University of Central Lancashire, UK)

 

Navn: Ann Helen Torstveit

Arbeidstittel på avhandlingen: Changes in physical function in older oncology patients before, during and following chemotherapy

Hovedveileder: Inger Utne (SHA/OsloMet)

Medveileder: Ellen Karine Grov (SHA/OsloMet) og Borghild Løyland (SHA/OsloMet)

                                               

Navn: Eva Marie Flaathen

Arbeidstittel på avhandlingen: Preparing for the worst — promoting safety behaviors among Norwegian, Pakistani and Somali women — a randomized controlled trial

Hovedveileder: Lena Henriksen (SHA/OsloMet)   

Medveileder: Mirjam Lukasse (SHA/OsloMet)

                               

Navn: Kristin Häikiö

Arbeidstittel på avhandlingen: Integration and Interaction in Dementia Care: Family Caregivers' perspectives

Hovedveileder: Jorun Rugkåsa (AHUS)

Medveileder: Mette Sagbakken (SHA/OsloMet)

                               

Navn: Cecilie Fromholt Olsen    

Arbeidstittel på avhandlingen: Helsearbeidernes erfaringer med læringsnettverk som metode i arbeidet med å utvikle og implementere mer brukervennlige pasientforløp for eldre og kronisk syke

Hovedveileder: Anne Langsaas (FYS/OsloMet)     

Medveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet), Jonas Debesay (SHA/OsloMet) og Asta Bye (SHA/OsloMet)

                                               

Navn: Ingrid Rachel Strand Finstad

Arbeidstittel på avhandlingen: Assessment of nursing students during clinical studies – a qualitative study

Hovedveileder: Mette Sagbakken (SHA/OsloMet)

Medveileder: Unni Knutstad (SHA/OsloMet) og Anton Havnes (SPS/OsloMet)

 

Navn: Irene Stødle

Arbeidstittel på avhandlingen: Broken hip – disrupted life

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder: Jonas Debesay (SHA/OsloMet) og Sada Pajalic (SHA/OsloMet)

                                               

Navn: Agnete Nygaard

Arbeidstittel på avhandlingen: Needs-identified dementia health care service in nursing homes

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder: Liv Halvorsen (SHA/OsloMet) og Ellen Karine Grov (SHA/OsloMet)

                                               

Navn: Jeanette Angelshaug

Arbeidstittel på avhandlingen: Intimate partner violence during pregnancy in a multi-ethnic population in Norway

Hovedveileder: Lena Henriksen (SHA/OsloMet)

Medveileder: Mirjam Lukasse (SHA/OsloMet)

                                               

Navn: Patience Kawamala           

Arbeidstittel på avhandlingen: The Role of cultural consciousness and knowledge development in managing multicultural staff in Norwegian nursing homes

Hovedveileder: Anette Fagertun (SOF Vest, HVL)

Medveileder: Jonas Debesay (SHA/OsloMet), Karen Christensen (UiB), Frode F. Jacobsen (SOF Vest, HVL)

 

Navn: Line Gaundal

Arbeidstittel på avhandlingen: Effekt av fett- og fiberkvalitet på glykemisk regulering i humane koststudier

Hovedveileder: Mari Charlotte Wik Myhrstad (SHA/OsloMet)

Medveileder: Vibeke Telle-Hansen (SHA/OsloMet)

                               

Navn: Odd-Einar Svinøy

Arbeidstittel på avhandlingen: Better before – Better after: Prehabilitation program for frail older patients awaiting total hip and knee replacement. A randomised controlled trial

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder:    Gunvor Hilde (FYS/OsloMet) og May Arna Godaker Risberg (Idrettshøyskolen)

                                               

Navn: Mario Iliceto

Arbeidstittel på avhandlingen: L-carnitine and semen quality - lts role in fertility and assisted reproduction treatment (ART)

Hovedveileder: Oliwia Witczak (NVH/OsloMet)

Medveileder: Trine B. Haugen (NVH/OsloMet) og Mette Haug Stensen (NVH/OsloMet)

                               

Navn: Laila Steen

Arbeidstittel på avhandlingen: Co-design in Clinical Care

Hovedveileder: Kristin Halvorsen (SHA/OsloMet)

Medveileder: Jon Samseth (TKD/OsloMet), førsteamanuensis Johannes Daae (TKD/OsloMet) og Kate Sellen (OCAS University, Canada)

                                               

Navn: Kaja Smedbråten

Arbeidstittel på avhandlingen: Risk factors for low pain in emerging adults

Hovedveileder: Britt Elin Øiestad (FYS/OsloMet)

Medveileder: Margreth Grotle (FYS/OsloMet)

                                               

Navn: Line Skute Bråten

Arbeidstittel på avhandlingen: Therapeutic failure of antidepressants – identification and assessment of novel pharmacogenetic determinants

Hovedveileder: Marianne Kringen (OsloMet/Diakonhjemmet)

Medveileder: Espen Molden (Diakonhjemmet)

                                               

Navn: Anna Nishchyk    

Arbeidstittel på avhandlingen: Augmented Reality Game Helping Elderly People Perform Physical Exercises

Hovedveileder: Weiqin Chen (TKD/OsloMet)

Medveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

                                               

Navn: Cathrine Helgestad Kristiansen

Arbeidstittel på avhandlingen: Spectral CT – utvikling og evaluering av ny metodikk

Hovedveileder: Petter M. Lauritzen (AHUS/OUS)

Medveileder: Audun Sanderud, Ph.d. (NVH/OsloMet) , og John Terje Geitun (AHUS)

                               

Navn: Anne-Lene Sand-Svartrud

Arbeidstittel på avhandlingen: Use of quality indicators in rehabilitation of people with rheumatic and musculoskeletal diseases

Hovedveileder: Ingvild Kjeken (NKKR, OsloMet)

Medveileder: Hanne Dagfinrud (NKKR/UiO)

                                               

Navn: Fiona Aanesen

Arbeidstittel på avhandlingen: Can Motivational Interviewing facilitate Return-To-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? A randomized trial within NAV

Hovedveileder: Britt-Elin Øyestad (FYS/OsloMet)

Medveileder: Kjersti Storheim (FYS/OsloMet)

                                               

Navn: Alexander Tingulstad

Arbeidstittel på avhandlingen: Is Motivational Interviewing and Stratified Primary Care cost-effective in sicklisted people with musculoskeletal disorders? A randomized trial within NAV with a health-economy analysis

Hovedveileder: Margreth Grotle (FYS/OsloMet)

Medveileder: Maurits Van Tulder (VU University, Nederland)

                                               

Navn: Tarjei Langseth Rysstad

Arbeidstittel på avhandlingen: Translation, Validation and Long-term Precision of the STarT MSK tool – a screening tool for predicting outcome and guiding targeted treatment for patients with muscoskeletal conditions

Hovedveileder: Anne Therese Tveter (FYS/OsloMet)

Medveileder: Margreth Grotle (FYS/OsloMet)

                                               

Navn: Anurajee Rasalingam

Arbeidstittel på avhandlingen: Å vokse opp med langvarige helseutfordringer: påvirkning på livet som voksen

Hovedveileder: Sølvi Helseth (SHA/OsloMet)

Medveileder: Idunn Brekke (NOVA/OsloMet) og Espen Dahl (OsloMet)

                                               

Navn: Henriette Jahre

Arbeidstittel på avhandlingen: Risk factors for persistent neck pain in emerging adults

Hovedveileder: Britt Elin Øiestad (FYS/OsloMet)

Medveileder: Margreth Grotle (FYS/OsloMet)

                                               

Navn: Linda Thøring Øverberg

Arbeidstittel på avhandlingen: Early biomarkers in stroke – a starting point for individually tailored treatment and habilitation

Hovedveileder: Cecilie Morland (AV/OsloMet)

Medveileder: Ole Morten Rønningen (UiO), Bente Thommessen (AHUS) og Birgitta Langhammer (FYS/OsloMet)

 

Navn: Hilde Worum

Arbeidstittel på avhandlingen: Identification of the know-do gap in fall prevention

Hovedveileder: Astrid Bergland (FYS/OsloMet)

Medveileder: Daniela Lillekroken (SHA/OsloMet), Kirsti Skavberg Roaldsen (FYS/OsloMet), Birgitte Ahlsen (FYS/OsloMet)

 

Navn: Vegar Hjermundrud

Arbeidstittel på avhandlingen: Protesebruk, mobilitet og funksjonsevne (ProMOB)

Hovedveileder: Terje Gjøvaag (EO/OsloMet)

Medveileder: Peyman Mirtaheri (TKD/OsloMet) og Harald Steen (TKD/OsloMet)

                                               

Navn: Martha Risnes

Arbeidstittel på avhandlingen: Patient centric rehabilitation in multidisciplinary teams

Hovedveileder: Arild Berg (TKD/OsloMet)

Medveileder: Peyman Mirtaheri (TKD/OsloMet)

                                               

Navn: Victoria Oppegaard Berre

Arbeidstittel på avhandlingen: Outside the auditorium: characteristics of informal learning situations among nursing students in bioscience

Hovedveileder: Kari Toverud Jensen (SHA/OsloMet)

Medveileder: Unni Knutstad (SHA/OsloMet)         

           

Forkortelser for enheter ved OsloMet

EO: Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

FYS: Institutt for fysioterapi

NVH: Institutt for naturvitenskapelige helsefag

SHA: Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

TKD: Fakultet for teknologi, kunst og design

SAM: Fakultet for samfunnsvitenskap

Forkortelser for eksterne institusjoner

UiO: Universitetet i Oslo

UiS: Universitetet i Stavanger

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

OUS: Oslo Universitetssykehus

HSH: Høgskolen i Stord/Haugesund

HVL: Høgskolen på Vestlandet