English version

Forskning og utvikling ved Fakultet for helsevitenskap

Satsningsområder

 • Intelligent helse

  Satsningen Intelligent helse skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

 • Fremragende forskningsmiljø

  Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse (CIM) har som mål å bygge et tverrfaglig og brukerorientert senter for innovative og effektive intervensjoner mot muskel- og skjelettlidelser, basert på kunstig intelligens.

 • Brobyggersatsingen

  Brobyggersatsingen i helsevitenskap skal knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen for å sikre relevant og samfunnsnyttig forskning og utdanning. Satsingen omfatter flere prosjekter som alle bygger på prinsippene for behovsidentifisert forskning.

 • Bak overskriftene

  Bak overskriftene er et tverrfaglig prosjekt der studentene lærer grunnleggende prinsipper for å tenke kritisk om helsepåstander i massemedia.

Ledelse og utvalg

Forskningsnyheter

Mor og datter ser på noe på mobilen sammen i en matbutikk.
Slik unngår du å bli lurt av falske helsepåstandar

Fem enkle prinsipp kan gjere det lettare å tenkje kritisk om helsepåstandar.

Illustrasjonsbilde av en mann som trener på tredemølle
Trening kan ha positive effekter for regulering av appetitten

Forskere har nå funnet en mulig forklaring i musklene på hvordan det kan skje.

Illustrasjonsbilde av en gammel mann som ligger i sengen og ser på en kvinne som sitter ved siden av han
– Helsevesenet har sviktet de pårørende

Mange pårørende på sykehjem blir ikke godt nok ivaretatt, sier Vibeke Lohne, som er professor i sykepleie.