English version

Forskning og utvikling ved Fakultet for helsevitenskap

Satsningsområder

 • Intelligent helse

  Satsningen Intelligent helse skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

 • Fremragende forskningsmiljø

  Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse (CIM) har som mål å bygge et tverrfaglig og brukerorientert senter for innovative og effektive intervensjoner mot muskel- og skjelettlidelser, basert på kunstig intelligens.

 • Brobyggersatsingen

  Brobyggersatsingen i helsevitenskap skal knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen for å sikre relevant og samfunnsnyttig forskning og utdanning. Satsingen omfatter flere prosjekter som alle bygger på prinsippene for behovsidentifisert forskning.

 • Bak overskriftene

  Bak overskriftene er et tverrfaglig prosjekt der studentene lærer grunnleggende prinsipper for å tenke kritisk om helsepåstander i massemedia.

Ledelse og utvalg

Aktuelt

Fargeportrett av mann i rutete skjorte med vernehjelm på hodet. Han smiler til to kolleger. I bakgrunnen skimtes et verksted.
Den viktigste livsstilsendringen etter kreftdiagnosen starter med jobben

– Pasientene har ikke nødvendigvis redusert arbeidsevne, men blir ofte sykmeldt likevel når de får en kreftdiagnose, sier professor Randi Wågø Aas.

Jente i sykehusseng lytter på hjertet til kosedyret sitt med et stetoskop.
Barnepalliasjon: – Barna blir ikke fulgt opp godt nok i dag

Forskere trekker frem fire områder som er viktige for at alvorlig syke og døende barn skal få oppfølgingen de trenger.

Person i rullestol, sett bakfra
Skadde får lite hjelp når de vil tilbake i jobb

Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV, lokale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten når de møter et menneske i krise?

Illustrasjonsbilde av en kvinne som gjør øvelser sammen med en fysioterapeut.
Hvordan komme seg best mulig etter hjerneslag?

Rundt 12 000 nordmenn får hjerneslag hvert år. Stipendiat Liss Marita Solbakken har gode råd til dem som blir rammet.

En far gir barnet sitt medisin med skje.
Forskere kan nå søke om tilgang til data om folkets helsekompetanse

Flere deler av befolkningen har lav evne til å finne, forstå, kritisk vurdere og benytte seg av helseinformasjon, i følge en undersøkelse om befolkningens helsekompetanse. Hva betyr det for deg som forsker på eller jobber med helse?