English version

Forskning og utvikling ved Fakultet for helsevitenskap

Satsningsområder

 • Intelligent helse

  Satsningen Intelligent helse skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

 • Fremragende forskningsmiljø

  Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse (CIM) har som mål å bygge et tverrfaglig og brukerorientert senter for innovative og effektive intervensjoner mot muskel- og skjelettlidelser, basert på kunstig intelligens.

 • Brobyggersatsingen

  Brobyggersatsingen i helsevitenskap skal knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen for å sikre relevant og samfunnsnyttig forskning og utdanning. Satsingen omfatter flere prosjekter som alle bygger på prinsippene for behovsidentifisert forskning.

 • Bak overskriftene

  Bak overskriftene er et tverrfaglig prosjekt der studentene lærer grunnleggende prinsipper for å tenke kritisk om helsepåstander i media.

Ledelse og utvalg

Forskningsnyheter

Oda Lunde selger vaffel til en gutt i kiosken til Hauerseter sportsklubb
Mye usunn mat og drikke i idrettskioskene

Idrettsbanen bør være en arena for sunn mat, sier forsker. Likevel er det mat med masse sukker og mye fett som tilbys i idrettskiosken, viser en ny studie.

Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim. Leger og sykepleiere i dyp konsentrasjon.
– Å komme inn i operasjonssalen ga meg de samme følelsene som da jeg kom inn i torturkammeret

Mennesker som har overlevd tortur opplever ofte å bli møtt med mangel på kunnskap og forståelse i helsevesenet. Det kan få store konsekvenser.

Jordmorstudent Mona Thysnes Roset i praksis på Ahus.
Stor jordmormangel på sykehusene

De fleste føde- og barselavdelingene har stor mangel på jordmødre. Professor Lena Henriksen har forslag til hvordan vi kan rekruttere flere jordmødre til sykehusene.