English version

Psykisk helse

Vi forsker på sosiale, psykologiske og biologiske faktorer som påvirker psykisk helse. Forskergruppen benytter et bredt spekter av kvalitative og kvantitative metoder for å belyse sårbarhet, utbredelse, intervensjoner, samt sosiale og kulturelle forhold knyttet til psykisk helse.

Forskergruppen Psykisk Helse er en tverrfaglig forskningsgruppe som består av de tre prosjektgruppene 1) Migrasjon og global helse, 2) Relasjon og kommunikasjon og 3) Klinisk nevrovitenskap.

Gruppen har fasiliteter i forberedelse av forskning (etikk, brukermedvirkning og RRI) samt for formidling og implementering i studieprogrammer og helsetjenester.

Hovedformålet med forskningen ved FG Psykisk helse er å bidra til samfunnets behov for mer kunnskap om psykisk helse gjennom å mobilisere tverrfaglige prosjektgrupper innenfor temaområdene for vår forskning. Dette ønsker gruppen å oppnå ved å identifisere faktorer med betydning for sårbarhet, utvikling, behandling og ivaretagelse av mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende.

Forskningsgruppen inngår i staben med ansvar for videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i helsevitenskap, spesialisering i psykisk helsearbeid.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningen

   Nasjonale- og internasjonale rammeverk for forskning på mental helse anbefaler integrasjon av flere nivåer av informasjon for å utforske grunnleggende funksjonsdimensjoner, også de som eksisterer på tvers av kliniske og ikke-kliniske populasjoner. Rammeverket har imidlertid blitt kritisert for å gjøre lite for å oversette begrepene til de faktiske menneskelige opplevelsene som utgjør tegn og symptomer for ivaretagelse og behandling av mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende.

   Forskning som søker å løse samfunnet utfordringer knyttet til mental helse kan derfor bare lykkes gjennom mobilisering av tverrfaglige prosjekter som ivaretar translasjon mellom grunnforskning og anvendt forskning. Dette stiller store krav til formidling, ikke bare i form av vitenskapelig publisering, men også gjennom formidling i utdanning, mot klinisk praksis og mot den generelle befolkningen. Forskergruppen psykisk helse består derfor av både ledende forskere innenfor spesifikke satsningsområder, pedagoger med spisskompetanse på undervisning, og eksperter på formidling av kunnskap innenfor faget psykisk helse og psykisk lidelse. Det gjennomføres også forskning knyttet til gruppens kjernefasiliteter for forberedelser og implementering (etikk, helsetjenesteforskning) og prosjekter for internasjonalisering.

   Du kan dessuten lese denne saken om overforbruk av smertestillende blant ungdom (tv2.no).

  • Forskningsprosjekter

   Migrasjon og global helse

   • PhD Karoline Ekeberg "Mental disorders among young adults of immigrant background" (PI Dawit S. Abebe)
   • PhD Jennifer Drummond Johansen "Navigating and Negotiating complex contexts: A qualitative study of the experiences and perspectives of young adult children of refugees in Norway" (PI Sverre Varvin & Karin Harsløf Hjelde)
   • "Mental health and quality of life among refugees and asylum seekers: a multicentre study" (PI Mette Sagbakken & Sverre Varvin)
   • "Undocumented migrants’ mental health and global quality of life in a public health perspective" (PI Trine Myhrvold)
   • "Wellbeing in Immigrant Children: A Longitudinal and Life course Study" (PI Dawit S. Abebe)
   • "Mental health disorders among minority women: risk factors and consequences from a life-course perspective" (WP PI Dawit S. Abebe)

   Relasjon og kommunikasjon

   • Anne Grete Sagen "Profesjonskvalifisering og praksis" (Prosjektgruppe: Anne Kristine Bergem, Øivind Lockertsen og Rune Jonassen)
   • Kari Margrethe Kepple "Hvilken betydning har stressmestringskurs basert på oppmerksomt nærvær (Mindfulness-Based Stress Reduction) for styrking av studentenes relasjonskompetanse?" (Bente Weimand)
   • "Psychological strain on health personnel working with pediatric patients in emergency medicine and intensive care, a systematic review" (Anne Kristine Bergem, Siv Skarstein, H. Olsen-Bergem)

   Klinisk nevrovitenskap

   • Ph.d. Elise Solbu Roalsø "Over the counter analgesics - painkillers or mind killers in adolescence" (PI Rune Jonassen & Marianne Aalberg)
   • Ph.d. Sandra Klonteig "Advanced health intelligence and brain-inspired technologies (ADEPT)" (PI Rune Jonassen & Peyman Mirtaheri)
  • Samarbeidspartnere

   • Migrasjon og global helse: Psykologisk institutt, UiO (professor Jonas R. Kunst); Folkehelseinstituttet (Seniorforsker Malanie Lindsay Straiton og Brit Oppedal); Høgskolen i Innlandet (Professor Lars Lien); Dalhousie University, Canada (Professor Michael Ungar); Helsesenteret for papirløse migranter, Oslo.
   • Relasjon- og kommunikasjon: Universitetet i Sør-Øst Norge (Bente Weimand), Oslo Municipality, Clubhouse, University of Michigan, USA and University of Salford, Manchester, UK.
   • Klinisk nevrovitenskap: Fakultet for teknologi, kunst og design (professor Anis Yasidi, professor Peyman Mirtaheri), Institutt for naturvitenskapelige helsefag (Rune Andreassen), University of Oxford, Department of Psychiatry, UK (Catherine J. Harmer), Mental Helse Ungdom (Memona Saleem), NORMENT (Lars T. Westlye, Eva Hilland), Psykologisk Institutt, UiO (Nils Inge Landrø, Christian K. Tamnes), University of Leiden, NE (Eiko Fried).

    

  Aktuelt

  Mann sitter ute på benk med ryggen til og ser utover landskap.
  Depresjon: – En fjerdedel av oss vil bli rammet i løpet av livet

  Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Hvilke tegn bør vi se etter og når er det på tide å oppsøke hjelp?