English version

Psykisk helse

Vi forsker på sosiale, psykologiske og biologiske faktorer som påvirker psykisk helse. Forskergruppen benytter et bredt spekter av kvalitative og kvantitative metoder for å belyse sårbarhet, utbredelse, intervensjoner, samt sosiale og kulturelle forhold knyttet til psykisk helse.

Fagfeltet psykisk helsearbeid er tverrfaglig og nytt som eget forskningsområde. Det er en økende erkjennelse av at relasjonsarbeidets kvalitet er avgjørende for resultatene innen de forskjellige arbeidsmåter og behandlingstiltak i psykisk helsearbeid. Fokus for dette arbeidet er styrking av klienters/pasienters evne til å utnytte egne resurser gjennom forskjellige intervensjons og behandlingsformer.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Resiliens-perspektivet, det vil si evnen til å klare seg tross vanskelige livspåkjenninger som kan påvirke psykisk helse og livskvalitet, er sentralt i denne sammenheng. Resiliens er i stor grad avhengig av kontekst og nettverk. Et vesentlig grunnlag forskningsgruppen er derfor et familie- og nettverksperspektiv på psykisk helse.

   Tverrkulturell og tverrfaglig forståelse hos psykiske helsearbeidere er en forutsetning for godt helse- og sosialfaglig arbeid.  Forskning både på individnivå og systemnivå vil derfor inngå i gruppens portefølje. Forskergruppen vil fokusere på helsefremmende prosesser som både kan forebygge psykisk lidelse og begrense negativ utvikling. Vi sikter mot utvikling av praksisnær kunnskap som er egnet i undervisning av bachelor-, videreutdannings- og masterstudenter som skal samarbeide med mennesker med psykiske utfordringer og lidelser.

  • Forskningsprosjekter

   • Den terapeutiske relasjonen
   • Vold i nære relasjoner
   • Litteratur og psykologi
   • Mental helse og livskvalitet hos asylsøkere og flyktninger
   • Barn av traumatiserte flyktninger
   • Alvorlig traumatisering og dets behandling
   • Traumatiske drømmer
   • Voldsrisikovurdering i psykiatrien
   • Somatisk helse blant pasienter med rus og/eller psykisk lidelse
   • Familie/pårørende arbeid, unge omsorgsgivere
   • Barn i rettssammenheng
   • Studenters relasjonskompetanse
  • Samarbeidspartnere

   Forskergruppen har utstrakt samarbeid med andre forskergrupper i inn- og utland.

  Aktuell forskning

  Jente som går alene på fortauet i en storby med eldre bygårder og parkerte biler
  – Mange av barna må ta ansvar for både seg selv, søsken og foreldre

  Stipendiat Jennifer Drummond Johansen har intervjuet 16 ungdommer som har vokst opp i en flyktningfamilie.