English version

Psykisk helse

Vi forsker på sosiale, psykologiske og biologiske faktorer som påvirker psykisk helse. Forskergruppen benytter et bredt spekter av kvalitative og kvantitative metoder for å belyse sårbarhet, utbredelse, intervensjoner, samt sosiale og kulturelle forhold knyttet til psykisk helse.

Forskergruppen Psykisk Helse er en tverrfaglig forskningsgruppe som består av de to prosjektgruppene 1) Klinisk nevrovitenskap og  2) Helsetjenesteforskning.

Gruppen har fasiliteter i forberedelse av forskning (etikk, brukermedvirkning og RRI) samt for formidling og implementering i studieprogrammer og helsetjenester.

Hovedformålet med forskningen er å bidra til samfunnets behov for mer kunnskap om psykisk helse gjennom å mobilisere tverrfaglige prosjektgrupper innenfor temaområdene for vår forskning. Dette ønsker gruppen å oppnå ved å identifisere faktorer med betydning for sårbarhet, utvikling, behandling og ivaretagelse av mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende.

Forskningsgruppen inngår i staben med ansvar for videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i helsevitenskap, spesialisering i psykisk helsearbeid.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningen

  Nasjonale- og internasjonale rammeverk for forskning på mental helse anbefaler integrasjon av flere nivåer av informasjon for å utforske grunnleggende funksjonsdimensjoner, også de som eksisterer på tvers av kliniske og ikke-kliniske populasjoner.

  Rammeverket har imidlertid blitt kritisert for å gjøre lite for å oversette begrepene til de faktiske menneskelige opplevelsene som utgjør tegn og symptomer for ivaretagelse og behandling av mennesker med psykisk lidelse og deres pårørende.

  Forskning som søker å løse samfunnet utfordringer knyttet til mental helse kan derfor bare lykkes gjennom mobilisering av tverrfaglige prosjekter som ivaretar translasjon mellom grunnforskning og anvendt forskning.

  Dette stiller store krav til formidling, ikke bare i form av vitenskapelig publisering, men også gjennom formidling i utdanning, mot klinisk praksis og mot den generelle befolkningen.

  Forskergruppen psykisk helse består derfor av både ledende forskere innenfor spesifikke satsningsområder, pedagoger med spisskompetanse på undervisning, og eksperter på formidling av kunnskap innenfor faget psykisk helse og psykisk lidelse.

  Forskningsområdet migrasjon og minoritetshelse lå tidligere under forskningsgruppen psykisk helse, men er nå etablert som en egen forskningsgruppe.

 • Forskningsprosjekter

  Helsetjenesteforskning

  • "Understanding the Nurse-Patient Relationship in Home Care for Elderly Depressed Users." The project is funded by the Faculty of Health Sciences at OsloMet. PI´s are Anne Grete Sagen and Randi Tofthagen, who are exploring the ways in which nurses can best cooperate with and support elderly depressed users in their home care settings. Through a comprehensive review of existing literature and interviews, the project aims to identify key themes and insights related to the nurse-patient relationship, ultimately contributing to the development of best practices and recommendations for improving the quality of care for this population.
  • "Beyond Bad Apples" - Towards a Behavioural and Evidence-Based Approach to Promote Research Ethics and Research Integrity in Europe (BEYOND) (med.uio.no). Hovedformålet med prosjektet er å utforske individuelt og institusjonelt ansvar ved vitenskapelig uredelighet, og fremme forskningsetikk og forskningsintegritet i Europa. Professor Rose Bernabe koordinerer BEYOND-prosjektet fra UiO. Prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa og vil pågå fra 2023 til 2026. Professor Tonje Lossius Husum og førsteamanuensis Alina Coman deltar som partnere fra prosjektgruppen for helsetjenesteforskning.
  • "Violence risk screening of adolescents in Adolescent Acute Psychiatric Wards and Acute Child Welfare Institutions. A multicentre research project". Stipendiat er Anniken Lucia Willumsen Laake ved ph.d.-programmet i helsevitenskap. 
   Veiledere: Øyvind Lockertsen, PI, John Olav Roaldset, Tonje Lossius Husum, Stål Bjørkly, Tonje Granmo, Morten Jensås Lundgren. Prosjekteier er Oslo universitetssykehus (OUS).
  • "Inpatients and nursing staffs’ experiences of what triggers episodes that result in decisions about coercive measures in acute psychiatric wards. A multicentre project". Stipendiat under rekruttering ved ph.d.-programmet i helsevitenskap.
   Veiledere: Øyvind Lockertsen, PI, Tonje Lossius Husum, Veronica Lockertsen, Tonje Granmo, Johan Siqveland, John Olav Roaldset. Finansieres av Helse Sør-Øst. Prosjekteier er Oslo universitetssykehus (OUS).  

  Klinisk nevrovitenskap

  • Ph.d. Elise Solbu Roalsø "Over the counter analgesics - painkillers or mind killers in adolescence" (PI Rune Jonassen og Marianne Aalberg)
  • Ph.d. Sandra Klonteig "Advanced health intelligence and brain-inspired technologies (ADEPT)" (PI Rune Jonassen og Peyman Mirtaheri)
  • "Unlocking the Complexities of Women's Mental Health: Charting Symptom Dynamics Through Time and Technology" (Rune Jonassen,  Sandra Klonteig, Svein Ivar Ougendal, Elise Solbu Roalsø, Eva Hilland, Anis Yasidi og Peyman Mirtaheri). Prosjektet er tildelt såkornsmidler i 2023 fra Intelligent helse som er OsloMet sin strategiske satsning på helse og teknologi.
 • Samarbeidspartnere

  • Helsetjenesteforskning: Universitetet i Sør-Øst Norge (Bente Weimand), Oslo Municipality, Clubhouse, University of Michigan, USA and University of Salford, Manchester, UK.
  • Klinisk nevrovitenskap: Fakultet for teknologi, kunst og design (professor Anis Yasidi, professor Peyman Mirtaheri), Institutt for naturvitenskapelige helsefag (Rune Andreassen), University of Oxford, Department of Psychiatry, UK (Catherine J. Harmer), Mental Helse Ungdom (Memona Saleem), NORMENT (Lars T. Westlye, Eva Hilland), Psykologisk Institutt, UiO (Nils Inge Landrø, Christian K. Tamnes), University of Leiden, NE (Eiko Fried).

   

Aktuelt

Mann sitter ute på benk med ryggen til og ser utover landskap.
Depresjon: – En fjerdedel av oss vil bli rammet i løpet av livet

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Hvilke tegn bør vi se etter og når er det på tide å oppsøke hjelp?

EEG-apparatet i bruk i laboratoriet ved OsloMet.
Kan vi bruke teknologi for å måle den psykiske helsen din direkte i hjernen?

Nytt forskningsprosjekt skal finne den beste teknologien for å kartlegge den mentale helsen din.