Tre studenter jobber sammen og har en oppslått bok og en Mac foran seg.

Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, master i helsevitenskap

Masterprogram

Studiet for deg som vil jobbe med forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innenfor kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for psykisk helsearbeid (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,27.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Spesialiseringen lærer deg å kommunisere og samhandle med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer.

  Når du har fullført utdanningen, skal du kunne legge til rette for samarbeid som gir hjelp og støtte. I tillegg lærer du å bidra, koordinere og lede tverrfaglige tjenester. 

  Utdanningen gir deg forståelse for hvordan individuelle psykiske helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblemer inngår i en samfunnsmessig kontekst.

  I tillegg lærer du å samarbeide i den komplekse livssituasjonen som mange mennesker lever i. Gjennom arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå lærer du hvordan du bidrar til økt livskvalitet og bedring.

  Gjennom studiet lærer du å tilnærme deg enkeltmennesker, familier og nettverk gjennom å vektlegge livssituasjonene, erfaringene og ressursene deres. I tillegg lærer du å ivareta enkeltmenneskers språklige og kulturelle bakgrunn.

  Etter endt utdanning kan du bidra i tjenesteutvikling, planarbeid og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan du sette deg inn i forskning innen fagfeltet.

  Du lærer også å ta selvstendige faglige vurderinger og beslutninger sammen med den det i hovedsak gjelder, samt personens familie, nettverk og andre involverte i helse-, sosial- og velferdstjenester. 

  Spesialiseringen lærer deg å ivareta menneskerettigheter og god etisk praksis. Du lærer også hvordan du kan bidra til deltagelse og utviklingsmuligheter i samfunnet.

  I tillegg skal du kunne fremme god psykisk og fysisk helse for mennesker med psykisk helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer. 

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  4. studieår

  7. semester
  8. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering.

  Fellesundervisningen er i hovedsak digital. Undervisning i spesialiseringene gjennomføres stort sett på campus. Undervisning på campus kan foregå både ved studiested Pilestredet og Kjeller. Veiledning av masteroppgavearbeidet kan gjennomføres digitalt. 

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer.

  Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser. Seminarer og forelesninger kan også være digitale.

  Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Praksis inngår i spesialiseringen.

 • Praksis

  I utdanningen er det seks ukers praksis innen psykisk helse-, rus- eller avhengighetsarbeid.

  Gjennom praksisstudiene får du relevant erfaring med aktuelle målgrupper og problemstillinger innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

  Praksis knyttes til læringsutbyttene og bidrar til å utvikle studentens praktiske, analytiske og kritiske kompetanse.

  Praksis er veiledet og inneholder ferdighetstrening og veiledningsgrupper.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Etter endt utdanning vil du kunne bidra til tjenesteutvikling, planarbeid og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  Du får også kompetanse til å jobbe med forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innen kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) i spesialisthelsetjenesten.

  Med mastergrad får du i tillegg en styrket metodisk kompetanse og kan jobbe med innovasjon i helsetjenesten. Du vil også få muligheten til å fortsette videre med en doktorgrad (ph.d.).

 • Utveksling

  Ønsker du å gjennomføre arbeidet med hele, eller deler av, masteroppgaven utenlands, bør du gjøre det ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Tre OsloMet-studenter sitter ved en pc, to av de smiler til kamera.
Ledige studieplasser ved OsloMet

Det er fortsatt mulig å få studieplass i Oslo og på Kjeller høsten 2024. OsloMet har ledige studieplasser ved flere studier.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

Helsevitenskap-student i hvit uniform snakker og ler med en eldre kvinne.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap med 13 studiespesialiseringer innenfor ulike helsefaglige områder.