Søk innpassing av videreutdanning i psykisk helsearbeid i master i psykisk helsearbeid

Har du allerede en videreutdanning i psykisk helsearbeid og ønsker å bygge på til en mastergrad?

Det er to grupper som kan søke innpassing av videreutdanning i psykisk helsearbeid eller videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Gruppe 1

Fullfører du tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, 60 studiepoeng våren 2024, søker du ordinært opptak til master i helsevitenskap, spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid med studiekode 215 6259.

Du får innpasset de første 60 studiepoengene og går kun de to siste årene av masterspesialiseringen.

Gruppe 2

Hvis du har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 studiepoeng, etter rammeplan fra 2005, kan du søke direkte opptak til tredje studieår ved masterprogrammet og spesialisering i psykisk helsearbeid.

Opptakskrav

Opptakskravene for gruppe 2 er de samme som for ordinære søkere til daværende spesialisering i psykisk helsearbeid i 2022.

For å søke innpassing på dette programmet må du ha

Rangering foregår etter ordinære regler fastsatt i forskrift om opptak til studier ved OsloMet.

Slik søker du

Du søker på Søknadsweb (fsweb.no) med studiekode 215 6073.

Søknadsfristen er 1. mars. 

Mer om å søke på master.

Studieløp

Videreutdanningen din innpasses med 50 eller 60 studiepoeng.

Dette avhenger av om du tidligere har tatt emnet MAVIT4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode, 10 studiepoeng, eller tilsvarende (se i emneplanen under Emneoverlapp).

Har du gjennomført emnet MAVIT4050 eller tilsvarende, kan du ved studiestart søke om fritak for dette emnet.

Ved innvilget søknad skal 60 nye studiepoeng gjennomføres. Søkere som ikke får innvilget fritak skal gjennomføre 70 nye studiepoeng.

Høsten 2024 tar du

Våren 2025 tar du MAVIT4070 Forskningsdesign og prosjektbeskrivelse, 10 studiepoeng (student.oslomet.no).

Studieåret 2025-2026 skriver du masteroppgave, 30 studiepoeng, MAVITD5910 (student.oslomet.no)