Har du en tidligere videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan fra 2005?

Da kan du søke opptak direkte til 3. studieår på spesialiseringen i psykisk helsearbeid ved masterprogrammet i helsevitenskap.

Den tidligere videreutdanningen innpasses med 50 eller 60 studiepoeng (stp.). Dette avhenger av om du tidligere har tatt emnet MAVIT4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode (student.oslomet.no), 10 stp., eller tilsvarende (se i emneplanen under "Emneoverlapp").

Har du gjennomført emnet MAVIT4050 eller tilsvarende kan du ved studiestart søke om fritak for dette emnet. Ved innvilget søknad skal 60 nye studiepoeng gjennomføres. Søkere som ikke får innvilget fritak skal gjennomføre 70 nye studiepoeng.

Utdanningsplan

Søkerne flyttes direkte inn i 3. studieår, og følger programplanen for kull 2021 (student.oslomet.no).

Første semester (høst 2023):

Andre semester (vår 2024):

Tredje og fjerde semester (høst 2024 og vår 2025):

Opptakskrav for innpassing direkte i tredje studieår

Slik søker du

Du søker på Søknadsweb (fsweb.no) med studiekode 215 6073.

Søknadsfristen er 1. mars. 

Mer om å søke på master.