Har du en tidligere videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan fra 2005?

Med en fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan av 2005, kan du søke direkte opptak til 3. studieår på masterstudiet i psykisk helsearbeid.

Søkere med fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 studiepoeng, fra kull 2015, kan søke direkte opptak til tredje studieår ved masterprogrammet i psykisk helsearbeid høsten 2023.

Studenter med innpassing av tidligere fullført videreutdanning følger dermed programplanen for den tidligere studiemodellen ved spesialiseringen i masterprogrammet.

Søkere med videreutdanning fra andre steder enn OsloMet må kunne laste opp programplan med emnebeskrivelse og pensum som viser at du har tatt emne som tilsvarer MAVIT 4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode, i Søknadsweb.

Opptakskrav for innpassing direkte i tredje studieår

Du må ha minimum 10 studiepoeng i vitenskapsteori og forskningsmetode, tilsvarende MAVIT4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode (student.oslomet.no) i masterstudiet i helsevitenskap, spesialisering i psykisk helsearbeid.

Bruk studiekode 215 6073 for å søke direkte opptak til 3. studieår.

Utdanningsplan

Søkerne flyttes direkte inn i 3. studieår, og følger programplanen for kull 2021 (student.oslomet.no).