Om master i helsevitenskap

Ung kvinne i hvit skjorte med navneskilt snakker og ler mot en eldre kvinne i vanlige klær.

Flere master- og videreutdanninger for helsepersonell er blitt spesialiseringer ved masterprogrammet i helsevitenskap.

Alle masterstudentene gjennomfører samme emner i vitenskapsteori og forskningsmetoder, og ikke minst i emnet kvalitetsforbedring og implementering av kunnskapsbasert praksis.

– Helsepersonell og andre fagpersoner som tar master i helsevitenskap, vil få en styrket metodisk kompetanse og kan jobbe mer innovativt i arbeidslivet. De vil også få mulighet til å fortsette videre med en doktorgrad, sier Unni Knutstad, som er programansvarlig for masterprogrammet.

– Mastergraden vil bidra til at studentene får redskaper til å forbedre praksis på sine arbeidsplasser.

Om utdanningen

Ønsker du å arbeide med fagutvikling, delta i forskning og arbeide klinisk innen helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, lindrende eller (re)habiliterende arbeid?

Da kan masterstudiet i helsevitenskap være noe for deg. Studiet tilbyr en rekke spesialiseringer, og er en aktuell påbygging for helse- og sosialfaglige utdanninger.

Noen spesialiseringer tilbys på heltid, mens andre går på deltid.

Opptakskrav er bachelorgrad innen helse- eller sosialfag.

Noen av spesialiseringene har søknadsfrist 1. mars, mens andre har frist 15. april. Nærmere informasjon fremgår av nettsiden for studiet.

Kompetansebehov innen ernæring

Spesialiseringene i masterutdanningen er både fra sykepleie, fysioterapi og ergoterapi, men det er også noen tverrfaglige spesialiseringer, som for eksempel empowerment og helsefremmende arbeid og psykisk helsearbeid.

Det er et ønske fra arbeidslivet om å styrke kompetansen til helsepersonell i ernæring.

– Den nye spesialiseringen i ernæringskompetanse for helsepersonell er viktig å nevne her, påpeker Knutstad.

– Helsefakultetet har et sterkt forskningsmiljø innen ernæring, og vi tilbyr også den eneste masterspesialiseringen i samfunnsernæring i Norge.

Helsesektoren trenger nye og gode løsninger

Kreftsykepleie og helsesykepleie er eksempler på spesialiseringer som det er et stort behov for også i årene fremover. Dette er emner som er en del av mastergraden og som frem til nå har vært videreutdanninger ved OsloMet.

Det vil imidlertid fortsatt være slik at de kan avslutte programmet uten å ta masteroppgaven, og de blir da helsesykepleiere eller kreftsykepleiere uten mastergrad.

Helsesektoren kommer til å endre seg mye i årene fremover. Det vil muligens bli mer oppfølging i hjemmet og ute i kommunene og færre liggedøgn på sykehus.

– Vi er også nødt til å utvikle oss innen teknologi, påpeker Ingrid Narum, prodekan ved Fakultet for helsevitenskap.

– Avhengig av hvilken type teknologi som blir tilgjengelig, vil helsearbeidere stadig måtte utvikle tjenestene.

Hun mener de som tar denne mastergraden, vil få mer kunnskap om å jobbe på nye måter.

– Å jobbe sammen med andre i team for å løse problemstillinger i praksisfeltet, det er noe som er veldig relevant.

Studentliv

Jente ligger i en hengekøye i skogen og leser. Det ligger brune blader på bakken, er lite blader på trærne og hun har sol i ansiktet.
Bli kjent med studentbyen Oslo

I studentbyen Oslo kan du gå på kafé før frokost, sitte på lesesalen om dagen og dingle i en hengekøye i marka om natta. Det er kort vei fra liv og røre i sentrum til stillheten i skogen.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.

Jente som sitter på biblioteket og leser.
Topp ti på campus

Josefine har studert på OsloMet i snart ett år, og viser dere sine ti favoritter på campus Pilestredet.

Studenter som jobber på iPad
Slik lykkes du som student

Her er OsloMet-forelesernes beste råd for å lykkes med studiene.

Flere hundre studenter sitter på en gressplen med armene til værs.
Dette er OsloMet

Læringsrike praksisperioder i arbeidslivet – og en sosial studietid. Ved OsloMet får du kunnskap og erfaringer for livet!