Ergoterapistudenter på master i praksis sammen med en pasient. Pasienten øver seg på å elte en deig i en bolle.

Ergoterapi, master i helsevitenskap

Masterprogram

Ønsker du faglig fordypning i ergoterapi? Få innsikt i vitenskapelig tenkning, og kvalifiser deg til å delta i utviklingsarbeid og forskning.

Ergoterapi er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i ergoterapi
  • norsk autorisasjon som ergoterapeut
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6262.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Ergoterapeuter jobber med å fremme aktivitet og samfunnsdeltakelse i befolkningen.

  I en mangfoldig og flerkulturell befolkning, hvor flere lever lenger med ulike sykdommer, stilles det nye krav til kompetanse hos helsepersonell.

  Du vil få et bredere grunnlag for å forstå de aktivitets- og deltakelsesutfordringer som kan knyttes til slike endringer i samfunnet. Denne spesialiseringen gjør deg mer kvalifisert til å delta i utviklingsarbeid og forskning innen ergoterapi. 

  Du lærer også ulike tilnærminger for utvikling, implementering og evaluering av intervensjoner.

  Kompetansen kan brukes til å skreddersy målrettede tiltak som gjør det mulig for mennesker å delta i hverdags- og arbeidsliv til tross for nedsatt sosial, psykisk eller fysisk funksjon.

  Nye teknologiske løsninger skaper både muligheter og utfordringer.

  Spesialiseringen gir deg et utgangspunkt for å analysere disse mulighetene, gjennom forskning på hverdags- og arbeidsliv hvor slike løsninger tas i bruk.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering. 

  Fellesundervisningen er i hovedsak digital. Undervisning i spesialiseringene gjennomføres stort sett på campus. Undervisning på campus kan foregå både ved studiested Pilestredet og Kjeller. Veiledning av masteroppgavearbeidet kan gjennomføres digitalt. 

  Gjennom studiet benyttes varierte læringsformer, og det forventes at du tar aktiv del i disse.

  Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser. Seminarer og forelesninger kan også være digitale.

  Skriftlige oppgaver, veiledning og å trene på akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du må være forberedt på høy grad av egenaktivitet og selvstudier, som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  En master i ergoterapi styrker profesjonsutøvelsen i alle typer stillinger, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

  Studiet kvalifiserer til leder-, utdannings- og fagutviklingsstillinger på ulike nivåer i helsetjenesten.

  Mastergraden kvalifiserer også til opptak på doktorgradsprogram (ph.d.).

  Eksempler på aktuelle arbeidsområder kan være:

  • fagutviklings- og planarbeid innenfor alle nivåer i helse-, velferds- og omsorgstjenesten
  • klinisk arbeid som krever spesialkompetanse
  • undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor ergoterapi ved universiteter, høyskoler og institusjoner
  • koordinering av større kliniske forskningsprosjekter
  • undervisning og veiledning av kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Utveksling

  Ønsker du å gjennomføre arbeidet med hele, eller deler av, masteroppgaven utenlands, bør du gjøre det ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

 • Spesielle hensyn

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Blogg

Følg oss på bloggen Ergoterapi på OsloMet (uni.oslomet.no).

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier og nyheter

Helsevitenskap-student i hvit uniform snakker og ler med en eldre kvinne.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap med 13 studiespesialiseringer innenfor ulike helsefaglige områder.

Tre studenter med laptoper på et rundt bord
Masterstudiet i ergoterapi gir deg spesialisert kompetanse

Selma Licina, Maren Høgblad Aas og Linda Minh Le gikk rett fra bachelor til masterstudiet i ergoterapi.

Mann i rutete skjorte med vernehjelm på hovudet i ein verkstad. Han smiler til to kollegaer.
Den viktigaste livsstilsendringa etter kreftdiagnosen startar med jobben

Professor meiner arbeidshelse og livsstilsendringar må inn i pakkeforløpa for kreft.

Portrett av professor Unni Sveen ved OsloMet ute på campus.
Viktig å styrke ergoterapeuters kompetanse

- Studentene bidrar til å styrke fagutvikling og forskning. De er med på å sikre at pasienter mottar kunnskapsbaserte ergoterapitjenester.