Masterstudiet i ergoterapi gir deg spesialisert kompetanse

Tre studenter med laptoper på et rundt bord

Hva inspirerte deg til å ta en mastergrad i ergoterapi?

- Jeg ønsket å utvikle meg videre som ergoterapeut og bli faglig sterkere. I fremtiden vil det være et økende behov for spesialisert kompetanse. Å ta en master vil åpne for flere jobbmuligheter og gi meg kunnskap innen forskning og kunnskapsbasert praksis som vil være viktig i den kliniske arbeidssituasjonen. Jeg ønsket også å ta en master for å ha muligheten til å bli ergoterapispesialist i fremtiden. Dessuten gir masterstudiet mulighet for å gå videre med en doktorgrad, om det er av interesse, sier Selma. 

Hvordan er studieopplegget?

- Det første studieåret forbereder oss til å skrive selve masteroppgaven. Vi har lært om kvalitativ og kvantitativ metode og vitenskapsteori og etikk. Disse fagene har vi sammen med andre profesjoner, og det blir dermed et tverrfaglig perspektiv. I tillegg til disse fagene har vi et fag kun for ergoterapeuter, der vi lærer om helsefremmende intervensjoner som fremmer aktivitet og deltakelse. Vi begynte tidlig å jobbe med temaet for masteroppgaven og det har gjort det lettere å relatere undervisningen til eget prosjekt og komme tidlig i gang med skrivingen. Det er mulig å knytte seg opp til pågående prosjekter ved OsloMet, eller du kan utføre et eget prosjekt, forteller Maren.

Portrett av student Selma.

Er det mulig å gjennomføre studiet ved siden av jobb?

- Jeg studerer på heltid og har ved siden av studiet jobbet som ergoterapeutvikar innen rehabilitering av hjerneslag/skader, nevrologiske sykdommer og amputasjon. Det har til tider vært utfordrende kombinere, men det har gått fint med god planlegging og motivasjon. Det er også mulig å kun studere på fulltid og ta fullt lån og stipend fra Lånekassen, sier Maren.

På hvilken måte har masterstudiet bidratt til å øke din kompetanse?

- Jeg har fått mer kompetanse innen forskningsmetoder. Jeg har lært hvordan man kan lese og kvalitetssikre ulike typer studier og hvordan man kan bruke forskning i en klinisk hverdag. Jeg har også fått kompetanse som vil hjelpe meg gjøre riktige valg når det kommer til teori, etikk, valg av metode og analyse i egen masteroppgave. Masterstudiet bidrar til å øke kompetansen til å jobbe mer strukturert og metodisk, sier Linda.

Det har til tider vært utfordrende å kombinere jobb og studier, men det har gått fint med god planlegging og motivasjon. – Maren
Portrett av student Maren.

Ergoterapi i spesialisthelsetjenesten

- Jeg skal skrive masteroppgave om ergoterapi i spesialisthelsetjenesten. Jeg synes dette er et spennende tema fordi spesialisthelsetjenesten er i endring og det kreves i større grad spesialisert kompetanse i takt med det økende antallet eldre og livsstilssykdommer. Problemstillingen for oppgaven er ikke utformet enda, men jeg skal undersøke kjennetegn ved ergoterapeuter som jobber i spesialisthelsetjenesten ved å gjøre en survey, forteller Maren.

Hverdagsrehabilitering

- Temaet for min masteroppgave er hverdagsrehabilitering, hvor jeg skal se på hvilke brukergrupper som har utbytte av å få hverdagsrehabilitering. Dette er samfunnsrelevant da helse og velferdstjenestene har blitt bedre, noe som har resultert i at vi lever lengre. Selv om endringen i levealder er positiv, byr den på en rekke samfunnsøkonomiske og demografiske utfordringer. Hverdagsrehabilitering er et av tiltakene Norge har satt i gang for å møte utfordringene, men det trengs mer forskning, sier Selma.

Behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

- Masteroppgaven jeg skal skrive er knyttet til et overordnet prosjekt, som er med på å utvikle behandlingsforløp for pasienter med håndartrose i spesialisthelsetjenesten. Det overordnede prosjektet har til hensikt å finne ut om det er like effektivt for håndartrosepasienter å gå direkte til en ergoterapeut som å gå til en revmatolog. Temaet for oppgaven min vil være erfaring og opplevelsen med behandlingstilbudet til håndartrosepasienter. Jeg syns temaet er generelt veldig spennende og viktig for samfunnet å forske på alternative behandlingsforløp hos ulike pasientgrupper for å best mulig optimalisere kvaliteten av helsesystemet vårt, sier Linda.
 

Å være oppdatert på dagens forskning er en stor fordel i jobbsammenheng. – Linda
Portrett av student Linda.

Er studiet relevant for jobb i fremtiden?

- Å ha en mastergrad vil absolutt ha sine fordeler på flere måter. Masterstudiet fokuserer mye på forskning, og er blant annet med på å øke kompetansen i å strukturere relevant teori og kunnskap. Dette kan være overførbart i praksis hvor du for eksempel kan ha en bredere forståelse på forskningen rundt feltet du jobber med. Det at vi er enda mer oppdatert på dagens forskning er en stor fordel i jobbsammenheng fordi det er viktig å jobbe ut ifra nyere forskning, fastslår Linda. 

Hvordan var det å gå rett fra bachelor til master?

- Jeg synes overgangen har vært overkommelig, men det faglige nivået er høyere på masteren og det er mye større fokus på forskning. Det har verken vært for utfordrende eller for lett. En fordel med å komme rett fra bachelor og over til masterstudiet, er at vi fortsatt er ferske studenter, og har den akademiske skrivingen friskt i minne. De andre som har jobbet i mellomtiden, har med seg en del erfaring. Dette bidrar til at vi får en fin balanse i klassen, mellom oss og de som har jobbet en stund, sier Selma.

Er det noe dere tenker kan forbedres i studiet?

- Slik det er per i dag på heltidsstudiet tar man 10 studiepoeng før jul og 50 studiepoeng i vårsemesteret. Dette kunne gjerne vært fordelt jevnere utover året, noe alle tre er enige om.

Hvem vil dere anbefale studiet til? 

- Ved å ta en master vil du være med på å møte samfunnets behov for spesialisert kompetanse. Vi vil anbefale studiet til alle som ønsker å fordype seg i ergoterapifaget med fokus på forskning, og er motivert for en del selvstendig skolearbeid, avslutter Maren, Linda og Selma.

Studentliv

Jente ligger i en hengekøye i skogen og leser. Det ligger brune blader på bakken, er lite blader på trærne og hun har sol i ansiktet.
Bli kjent med studentbyen Oslo

I studentbyen Oslo kan du gå på kafé før frokost, sitte på lesesalen om dagen og dingle i en hengekøye i marka om natta. Det er kort vei fra liv og røre i sentrum til stillheten i skogen.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.

Jente som sitter på biblioteket og leser.
Topp ti på campus

Du lurer du kanskje på hvordan området rundt universitetet er? Josefine viser deg sine favoritter på campus Pilestredet.

Studenter som jobber på iPad
Slik lykkes du som student

Her er OsloMet-forelesernes beste råd for å lykkes med studiene.

Flere hundre studenter sitter på en gressplen med armene til værs.
Dette er OsloMet

Læringsrike praksisperioder i arbeidslivet – og en sosial studietid. Ved OsloMet får du kunnskap og erfaringer for livet!