Helsesykepleie, master i helsevitenskap

Masterprogram

Helsesykepleiere møter barn, unge og deres familier. Arbeidsplassen er gjerne på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Helsesykepleie er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap. Studiet er en av 13 spesialiseringer som Fakultet for helsevitenskap tilbyr i denne mastergraden.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for helsesykepleie (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
  • minst 1 års yrkespraksis som sykepleier
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant utdanning utover opptaksgrunnlaget. 

  Relevant yrkespraksis er klinisk yrkespraksis som sykepleier. Du kan i tillegg få et poeng for yrkespraksis som sykepleier ved avdelinger/institusjoner hvor barn og unge er eneste pasientgruppe.

  Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag og psykologi.

  Mannlige søkere får i tillegg et poeng.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen

  • 5,6 i kvote med tilleggspoeng
  • 4,18 i kvote med kun karakterpoeng

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6268.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke om innpassing av fullført videreutdanning i helsesykepleie?

 • Hva lærer du?

  Helsesykepleie handler om å videreutvikle det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget innen folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier og omsorgsgivere på befolknings-, gruppe- og individnivå.

  Arbeidet foregår primært i kommunehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (6-20 år), samt miljørettet helsevern, smittevern og i flyktningehelsetjenesten.

  Praksisstudier inngår i spesialiseringen.

  Fullført helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i helsesykepleie, som kvalifiserer deg til arbeid som helsesykepleier.

  Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i helsesykepleie og kvalifiserer også til arbeid som helsesykepleier.

  Utdanningen bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanningen (Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2021).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • To utdanningsløp

  Dette studiet har to mulige utdanningsløp.

  Et og et halvt års utdanningsløp på 90 studiepoeng resulterer i en avsluttende karakterutskrift som kvalifiserer til utførelse av helsesykepleierarbeid.

  Toårig utdanningsløp på 120 studiepoeng resulterer i en mastergrad.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering.

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer.

  Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser. Seminarer og forelesninger kan også være digitale.

  Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Undervisning i fellesemnene kan foregå ved begge studiesteder.

  Praksis inngår i undervisningen.

 • Praksis

  Utdanningen har avtaler om praksisplasser med kommuner i Østlandsområdet. Hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke varierer fra år til år.

  Studenter må derfor være fleksible og kan ikke regne med å få praksisplass i nærheten av hjemstedet sitt.

  Det gis ikke tilskudd til reise og boutgifter.

  Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv, bortsett fra i helt spesielle tilfeller. Slike tilfeller må godkjennes av OsloMet etter formelt opptak.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en spesialisering i helsesykepleie kan du jobbe

  • på helsestasjon for barn og deres familier og omsorgsgivere
  • innenfor skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
  • innenfor miljørettet helsevern, smittevern og flyktningehelsetjenesten
 • Utveksling

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Helsevitenskap-student i hvit uniform snakker og ler med en eldre kvinne.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap med 13 studiespesialiseringer innenfor ulike helsefaglige områder.