!
Ikke opptak i 2019!

Dette studiet har ikke opptak i 2019.

Tre studenter gjør klar et måltid

Samfunnsernæring

Bachelor

Har du lyst til å forbedre andre menneskers livskvalitet og helse? Med en bachelor i samfunnsernæring kan du jobbe med å gi folk et sunnere kosthold – noe som er veldig viktig både for folkehelsa og for den enkelte.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  Ordinær kvote: 46,8
  Kvote for førstegangsvitnemål: 34,6

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)  / realkompetanse.

 • Slik søker du

  OBS! IKKE OPPTAK I 2019!

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 085

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Mange mener mye om hva som er et sunt kosthold – men i media og i andre kanaler florerer det med synsing og råd som ikke er faglig begrunnet.

  I dag sliter mange mennesker med store helseproblemer på grunn av overvekt og livsstilsrelaterte sykdommer – samtidig som det er matmangel i andre deler av verden. Dette gjør at samfunnsernæring blir et stadig viktigere fagområde.

  Velger du å starte på en bachelor i samfunnsernæring vil du opparbeide deg en bred kunnskap om hvilken rolle kosthold og ernæring spiller for befolkningens helse. Du vil lære om sammenhengen mellom matinntak, næringsstoffer og fysisk aktivitet – basert på solid og faglig begrunnet forskning på området. Gjennom studiene vil du få en forståelse av matvaresituasjonen både i Norge og internasjonalt, og hva som er årsakene til underernæring og overvektsproblematikken.

  I tillegg til det teoretiske grunnlaget, vil du lære hvordan du gjennomfører undersøkelser av både voksne og barn med fysiske målinger, kostinntak og kartlegging av fysisk aktivitet. Du vil lære hvordan du overfører ernæringsanbefalingene til praktisk matlaging og planlegging av måltider. Du får også kunnskap om hvordan du gjennomfører og presenterer enkle kvalitative og kvantitative studier, for eksempel spørreundersøkelser.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er delt inn i 14 obligatoriske emner som til sammen utgjør 180 studiepoeng.

  I første studieår vil du lære mest om generell ernæring, fysiologi og biologi, i tillegg til at du introduseres til samfunnsernæringen. Du vil også lære praktisk matlaging.

  Andre studier omhandler blant annet ernæring gjennom livsløpet, matsosiologi og matkultur, samt internasjonal ernæring. Det er også praktisk matlaging, samt at du får prøve deg på praktiske oppgaver for eksempel i kommunehelsetjenesten, barnehage, skole eller spesielle befolkningsgrupper.

  Kommunikasjon og utadrettet virksomhet er en svært viktig faktor for samfunnsernæring, slik at tredje studieår fokuserer på nettopp dette. Du vil bli utplassert på en arbeidsplass som du skaffer selv eller som er en av OsloMet sine samarbeidspartnere. Gjennom dette får du en forsmak på aktuelle arbeidsoppgaver som vil møte deg når du går ut i arbeidslivet.

  Du skal også gjøre en bacheloroppgave på 20 studiepoeng.

  Noen av undervisningsformene er

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • praktiske øvelser
  • utplassering på arbeidsplass
  • bedriftsbesøk
  • skriftlige oppgaver og bacheloroppgave
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Med bachelorgrad i samfunnsernæring har du kompetanse til å jobbe helsefremmende og forebyggende med ernæring. Du vil kunne kartlegge og vurdere ernæringssituasjonen i en befolkning og til å analysere sammenhenger mellom ernæring, samfunn og helse.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i hele 5. semester.

  Du kan også ta praksis i utlandet i 6.semester, gjør feltarbeid i utlandet knyttet til bacheloroppgave eller kombinere praksis i utlandet med oppgaveskriving. 

  Semester.

  Få erfaring, kunnskap og minner for livet ved utveksling!

  Dette er noen stedene du kan utveksle til

  • Australia
  • Canada
  • Danmark
  • Mexico
  • Nederland
  • New Zealand
  • Portugal
  • England
  • USA

  Les mer om utveksling her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

  Ferdighetstrening og bekledning

  I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

  Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

  Les mer om ferdighetstrening og bekledning

  Andre hensyn

Studenthistorier

Helle Skoglund Lieberg på en lab med mikroskop og reagensglass
Livet som student

Mitt råd til nye studenter er å si mye JA

Helle Skoglund Lieberg mener det smarteste er å ta initiativ og bli med på ting.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema