Wei vil jobbe for bedre folkehelse

Wei Hai Deng lener seg mot en skulptur i aulaen på Kjeller, smiler og holder et eple.

– Jeg mener at vi må starte med barna slik at vi kan forebygge livsstilssykdommer i voksen alder, sier Wei, som nylig har avsluttet masterstudiet i samfunnsernæring ved OsloMet, studiested Kjeller.

Han leverte masteroppgaven før jul 2018 – et halvt år før normert tid. Dette var mulig fordi han startet med oppgaven allerede i starten av studiet. Det første året jobbet han med fagene parallelt med oppgaven, mens han den siste høsten kunne konsentrere seg fullt og helt om masteroppgaven. På masterstudiet i samfunnsernæring utgjør masteroppgaven vanligvis to hele semestre.

Master i samfunnsernæring

Dette er studiet for deg som ønsker å fordype deg i sammenhengen mellom matvaner, ernæring og helse i et samfunnsperspektiv.

Masterstudiet går over to år på heltid på studiested Kjeller i Skedsmo.

Opptakskrav er minimum bachelorgrad eller tilsvarende i mat- og ernæringsfag.

Engasjerende masteroppgave

Temaet for masteroppgaven er forebygging av kardiovaskulære og metabolske sykdommer, der han har sett på et utvalg av cirka 1000 barn bosatt i Horten kommune i Vestfold.

Forskningsprosjektet HOPP – Helsefremmende oppvekst i Horten kommune, er et syvårig forskningsprosjekt som skal måle effekt av én times aktiv læring per dag. Med aktiv læring menes for eksempel at mattetimen flyttes til gymsalen slik at barna kan både kan lære å regne samtidig med at de får bruke kroppen.

– Jeg husker fra min egen skoletid at jeg hadde behov for å lære gjennom flere kilder enn ved kun å lese fra en bok. Derfor synes jeg det var veldig spennende å skrive masteroppgave om HOPP-prosjektet, sier Wei, som har fått jobb som forskningsassistent i det samme prosjektet etter.

Variert utdanning

Før han begynte på master i samfunnsernæring ved OsloMet, har Wei bak seg et allsidig utdanningsløp. Han er født og oppvokst i Stavanger, men flyttet til Oslo som 16-åring for å gå på IB-linje (International Baccalaureate).

Etter videregående flyttet han til Brighton i England der han studerte Social Sciences i ett år før han gikk videre til en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitetet i Oslo.

– Jeg vurderte en periode å bli kokk, men dette er et yrke der arbeidstidene ikke er så lett å kombinere med familieliv. Jeg hadde aldri hørt om yrket ernæringsfysiolog, før noen venner som er legestudenter foreslo det for meg, forteller han.

Så høsten 2015 startet Wei på bachelor i ernæring ved den private Høyskolen Kristiania. Dette viste seg å være midt i blinken for en som alltid har vært samfunnsengasjert og opptatt av sammenhengen mellom mat og helse.

Sikter mot forskning

En bachelor ved private høyskoler gir ikke rett til beskyttet tittel som ernæringsfysiolog, og Wei ønsket blant annet av den grunn å gå videre til et masterstudium. Han vurderte flere alternativer før han landet på OsloMet. Det er et valg han er veldig godt fornøyd med.

– Jeg synes samfunnsernæring og folkehelse er et veldig spennende tema. På samfunnsnivå er det veldig mye vi kan gjøre som påvirker befolkningens helse, som å tilby skolemat, gi støtte til idrettslag, og etablere flere parker som er tilrettelagt for fysisk aktivitet. Ikke minst er det å begrense tilgangen til usunn mat et viktig tiltak.

Wei Hai Deng står i kantina foran salatbaren og smiler mot kameraet.

Grønt fokus: Wei Hai Deng ønsker å bruke mastergraden i samfunnsernæring til å jobbe med forebyggende helsearbeid.

De fleste som er utdannet til klinisk ernæringsfysiolog jobber innen helsevesenet med klinisk behandling av én og én pasient. Wei har mer lyst til å jobbe mot en større gruppe mennesker, og aller helst i forebyggende helsearbeid. Han synes også det er veldig spennende med forskning.

– Drømmejobben akkurat nå er å komme inn på et doktorgradsprosjekt eller stipendiat i forebyggende helsearbeid. Dette varer som regel i tre år, med lønn, forteller han.

Pedagogisk studieform

– Jeg liker at studiet har et pedagogisk fokus, med gode forelesere som har mye praktisk erfaring fra feltet. Når de underviser om noe, er det ikke bare fordi de har lest om det, men de har jobbet med det selv. En av foreleserne, Liv Elin Torheim, er faktisk leder i Nasjonalt råd for ernæring, sier Wei.

Mens andre studier legger mest opp til selvstudier, er undervisningsformene ved master for samfunnsernæring en kombinasjon av blant annet klasseromsundervisning, gruppearbeid, diskusjoner og bedriftsbesøk.

– Jeg elsker å lese, men lærer best når jeg tar i bruk flere metoder, som videoer, kollokvier, debatter, forelesninger eller podcasts, forteller Wei.

 

Relaterte saker

Tre masterstudenter ved OsloMet sitter sammen og jobber rundt en laptop. De smiler.
Master eller ikke master?

Er master det neste for deg? Finn ut hva en master kan bety for deg og karrieren din.