Master eller ikke master?

Tre studenter sitter sammen og jobber rundt en laptop. De smiler.

Hvor går veien videre?

Ønsker du å styrke din faglige kompetanse og få flere muligheter i arbeidslivet? Her finner du masterprogrammene innenfor de ulike fagområdene ved OsloMet:

Vurderer du en mastergrad?

Master eller ikke master?

Bjørn Harald (26), er ferdig med en bachelor. Vi følger han i fire episoder der han skal finne ut om et masterstudium kan være noe for han.

Søknadsfrister

OsloMet sine masterstudier har to søknadsfrister det er verdt å merke seg: 

Fakta om masterstudier

Masteroppgaven gir deg en unik mulighet til å fordype deg i et tema du brenner for.

Viktig for å få jobb
87 %

mener at en master er viktig for å få innpass i arbeidslivet.

Relevant
95 %

sier at masterutdanning er superrelevant for arbeidsoppgavene de har i dag.

Gjennomsnittsalder
36 år

Voksenpoeng er ikke et krav, men kan være smart. Gjennomsnittsalder på en masterstudent er nemlig 36 år.

Forskningsnyheter

Foayeen i et av byggene på OsloMet under åpen dag med mange folk til stede
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning

Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover.

Flere personer rundt et stort bord med kaffekopper, notatblokker og laptop som diskuterer med hverandre
Disse ferdighetene trenger du i fremtidens arbeidsliv

Kritisk tenkning og kreativ problemløsning er noen av ferdighetene det blir ekstra behov for fremover.