Master eller ikke master?

Tre masterstudenter ved OsloMet sitter sammen og jobber rundt en laptop. De smiler.

Hvor går veien videre?

Ønsker du å styrke din faglige kompetanse og få flere muligheter i arbeidslivet? Masteroppgaven gir deg en unik mulighet til å fordype deg i et tema du brenner for. 

Normal lengde på et heltids masterstudium er to år. Deltid tar mellom tre og fire år. Vi tilbyr en rekke masterprogrammer innenfor ulike fagområder. 

Master gir konkurransefortrinn

Masterstudenter i jobb mener at en mastergrad gir flere muligheter og nye arbeidsoppgaver. Fire av fem sier de ville valgt samme utdanning på nytt. 

Du trenger ikke å ha tatt en bachelor hos oss. 40 prosent av våre masterstudenter kom fra et annet studiested før de valgte OsloMet.

Viktig for å få jobb
87 %

mener at en master er viktig for å få innpass i arbeidslivet.

Relevant
95 %

sier at masterutdanning er veldig relevant for arbeidsoppgavene de har i dag.

Søknadsfrister

OsloMet sine masterstudier har to søknadsfrister det er verdt å merke seg: 

Opptak til masterstudier og videreutdanninger

Vurderer du en mastergrad?

Forskningsnyheter

Foayeen i et av byggene på OsloMet under åpen dag med mange folk til stede
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning

Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover.

Publisert: 22.11.2018 |