Master eller ikke master?

Tre studenter sitter sammen og jobber rundt en laptop. De smiler.

Hvor går veien videre?

Ønsker du å styrke din faglige kompetanse og få flere muligheter i arbeidslivet? Her finner du masterprogrammene innenfor de ulike fagområdene ved OsloMet:

Vurderer du en mastergrad?

Master eller ikke master?

Bjørn Harald (26), er ferdig med en bachelor. Vi følger han i fire episoder der han skal finne ut om et masterstudium kan være noe for han.

Søknadsfrister

OsloMet sine masterstudier har to søknadsfrister det er verdt å merke seg: 

Fakta om masterstudier

Masteroppgaven gir deg en unik mulighet til å fordype deg i et tema du brenner for.

Viktig for å få jobb
87 %

mener at en master er viktig for å få innpass i arbeidslivet.

Relevant
95 %

sier at masterutdanning er superrelevant for arbeidsoppgavene de har i dag.

Gjennomsnittsalder
36 år

Voksenpoeng er ikke et krav, men kan være smart. Gjennomsnittsalder på en masterstudent er nemlig 36 år.

Forskningsnyheter

Foayeen i et av byggene på OsloMet under åpen dag med mange folk til stede
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning

Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover.

Flere personer rundt et bord med pcer, som diskuterer med hverandre.
Disse ferdighetene trenger du i fremtidens arbeidsliv

Kritisk tenkning og kreativ problemløsning er noen av ferdighetene det blir ekstra behov for fremover.