Sykepleiestudenter prater med faglærer.

Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, master i helsevitenskap

Masterprogram

Er du sykepleier og ønsker faglig fordypning? Få innsikt i vitenskapelig tenkning og forskning, og bli mer kvalifisert til å håndtere komplekse pasientsituasjoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Studiet er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap. Studiet er en av 13 spesialiseringer som Fakultet for helsevitenskap tilbyr i denne mastergraden.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6270.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet er en faglig fordypning innen sykepleiens kunnskapsområde, og som student opparbeider du deg solid kunnskap om vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder.

  Med utgangspunkt i klinisk praksis belyses sentrale områder for sykepleieforskning, og du lærer deg å analysere konsekvensene av ulike kunnskapssyn og kunnskapsformer.

  Fokuset for forskning og kunnskapsutvikling er knyttet til omsorg og behandling av pasientgrupper og pårørende på ulike plan og i ulike kontekster.

  Studiet har også søkelys på at studentene utvikler forståelse for sykepleiens etiske og kunnskapsmessige grunnlag. 

  Kunnskap og ferdigheter

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • klinisk forskning og fagutvikling i sykepleie
  • forholdet mellom teori og empiri i klinisk forskning og fagutvikling
  • etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige og etiske resonnementer
  • analysere kliniske problemstillinger som utgangspunkt for forskning og fagutvikling i sykepleie
  • initiere forskning og fagutvikling i praksis ved å bruke relevante forskningsmetoder
  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt
  • utvikle pasientomsorgen ved å implementere forskning og utøve fagutvikling

  Som ferdigutdannet vil du ha kompetanse som kan bidra til nytenkning og innovasjon i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

  Studiet vil også bidra til at du lærer å formidle sykepleie som fag og vitenskap både til eksperter og allmennheten.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer.

  Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det søkelys på læring gjennom dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Seminarer og forelesninger kan være både fysisk og digitale, og du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser.

  Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du må være forberedt på høy grad av egenaktivitet og selvstudier.

  Undervisning i fellesemnene og i valgemner kan foregå ved begge studiesteder.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Ønsker du en forskerkarriere vil masterutdanningen kvalifisere deg til opptak på ph.d.-program, nasjonalt og internasjonalt.

 • Utveksling

  Du kan ta emner ved læresteder i utlandet som del av masterstudiet. Utveksling er mulig i fjerde semester for studenter som følger ordinært studieløp over tre år.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Helsevitenskap-student i hvit uniform snakker og ler med en eldre kvinne.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap med 13 studiespesialiseringer innenfor ulike helsefaglige områder.