English version

Migrasjon og minoritetshelse

Vi forsker på migrasjon og helse blant etniske minoriteter. Målet vårt er å generere ny innsikt og kunnskap som kan bidra til å forme politikk og tiltak for å redusere helseforskjeller blant migrant- og minoritetsbefolkninger.

Forskergruppen utforsker kompleksiteten i og mangfoldet av migrasjon og minoritetshelse i global sammenheng.

Vi forsker på temaer som psykisk helse, ernæringsutfordringer, likestilling og sosial ulikhet, og tilgang til helsetjenester.

Vår oppgave er å fremme forståelsen av at migrasjon og etnisitet er drivere for helseulikheter. Økt bevissthet kan bidra til bedre helse og velvære til disse befolkningsgruppene, både i og utenfor landegrensene.

Gjennom innovativ og kritisk forskning har gruppen som mål å fremme likeverd i helse og redusere helseforskjeller og forskjellsbehandling, både i og utenfor helsevesenet.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

    Forskerne i gruppen er eksperter på migrant- og global helse, og har et omfattende nettverk som samarbeider på tvers av disipliner. Gruppens tverrfaglige tilnærming er vår viktigste styrke når vi jobber med komplekse problemstillinger.

    Vi inviterer også inn anerkjente forskere som gjesteprofessorer og gjesteforskere.