Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Videreutdanning

Vil du jobbe med å forebygge og behandle psykiske lidelser, rus og avhengighet, og bidra til å rehabilitere mennesker i en utsatt situasjon?

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema