Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Videreutdanning

Vil du jobbe med å forebygge og behandle psykiske lidelser, rus og avhengighet, og bidra til å rehabilitere mennesker i en utsatt situasjon?

Tidligere het denne videreutdanningen psykisk helsearbeid.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Mer om videreutdanninger

  • Etter- og videreutdanning

    Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.