English version

Samfunnsernæring

Vi forsker på mat, ernæring og helse, sett i sammenheng og i et samfunnsmessig og kulturelt perspektiv.

Den største folkehelseutfordringen i verden i dag er usunt kosthold og utvikling av ikke-smittsomme sykdommer (NCDs), som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og fedme. Kostholdet til ulike befolkningsgrupper varierer med en rekke politiske, sosiale og kulturelle faktorer. Forskningsgruppen har som overordnet mål å bidra med kunnskap som kan fremme et sunt og bærekraftig kosthold, forebygge ernæringsrelatert sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Forskningen vår støtter opp under de globale bærekraftsmålene og nasjonale folkehelsemål og har både et nasjonalt og globalt perspektiv.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Faste medlemmer

   Laster inn ...

   PhD studenter

    Laster inn ...

    Kristin Fjæra Eng

    Mathewos Moges Weldekirkos

    Forskerlinjestudenter

     Laster inn ...
    • Mer om forskningsgruppen

     Forskningsgruppen er involvert i prosjekter som undersøker:

     • sammenhengen mellom mat og helse på et molekylærbiologisk nivå. Slik kunnskap legger grunnlaget for utvikling av kostholdsråd.
     • årsak til utvikling av ikke-smittsomme sykdommer (NCDs) og identifisering av biomarkører for matinntak og helse.
     • utbredelse, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblemer i ulike grupper.
     • utforming og evaluering av tiltak på ulike arenaer (f. eks. barnehager, skoler og helsestasjoner) som ivaretar sårbare grupper og bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller.
     • hvordan mat- og ernæringspolitikk utformes og iverksettes.
     • hvordan kunnskap om et bærekraftig og sunt kosthold kommuniseres og formidles på ulike nivåer og til ulike grupper i samfunnet.
     • hvordan forbedre ernæringskompetansen blant helsepersonell ved bruk av digitale undervisningsformer.

     Gruppen er tilknyttet to masterspesialiseringer i ernæring som inngår i Master i helsevitenskap: Public Health Nutrition og Ernæringskompetanse for helsepersonell.

     Gruppen har en bred tilnærming til ernæringsforskning som inkluderer metoder innen molekylærbiologi, intervensjonsstudier, ernæringsepidemiologi, ernæringskommunikasjon, matsosiologi og matkultur samt tiltaksforskning og forskning på politikkutforming, i tillegg til undervisningsforskning. Både kvantitative og kvalitative metoder og labforskning benyttes i forskningen vår.

     Forskningsgruppen har samarbeid med en rekke norske og internasjonale institusjoner.