English version

Samfunnsernæring

Fagområdet samfunnsernæring omfatter spørsmål knyttet til temaområdene mat, ernæring, helse, rettigheter og levekår, sett i sammenheng og i et samfunnsmessig og kulturelt perspektiv.

I forskningsgruppa rettes spesiell fokus mot utvikling, utprøving og evaluering av ulike metoder for intervensjoner på forskjellige arenaer, slik som skoler, helsestasjoner og arbeidsplasser. Den forskning som pågår ved Samfunnsernæring har en klar vinkling henimot sårbare grupper, gravide og barn, innvandrere, lavutdannede og andre svake grupper, samt grupper rammet av fattigdom og forflytning internasjonalt.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Forskerne i gruppen er tilknyttet prosjekter som har pågått over lengre tid både i Afrika og Asia. Sentrale element er også helsekommunikasjon, matsosiologi og kulturelle aspekter ved kosthold i relasjon til intervensjoner og tiltak. Det foregår noe grunnleggende forskning på de biologiske sammenhengene mellom mat og helse, til dels i samarbeid eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Forskningsgruppa har samarbeid med en rekke norske og internasjonale institusjoner, både innen forskning og bistand. Forskningen i fagområdet er både kvantitativ og kvalitativ.

   Forskningsgruppen er tatt opp i OsloMets booster-prosjekt som har som formål å utvikle mer  synlige og konkurransedyktige forskningsgrupper.

  • Ph.d.-prosjekter

   • Navnit Kaur Grewal, 17. mars 2016: Infant feeding practices among Norwegian-Somali and Norwegian-Iraqi infants