English version

Policy Evaluation Network (PEN) – Public policies addressing health-related behaviours in Europe

PEN har som mål å evaluere politiske tiltak for å fremme et sunt kosthold og fysisk aktivitet hos befolkningen.

I PEN-nettverket deltar forskere fra 28 institutt i 7 europeiske land og New Zealand.

Prosjektgruppen OsloMet FNP (Food and Nutrition Policy), som deltar i PEN, omfatter forskere fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Samfunnsernæring ved Fakultet for helsevitenskap. I tillegg samarbeid med andre relevante forskere.

OsloMets viktigste engasjement i PEN er:

Finansiering: Joint Programming Initiative «A Healthy Diet for a Healthy Life» (JPI HDHL) - med bidrag fra Forskningsrådet.

    Laster inn ...