English version

Kosthald, tarmflora og metabolsk regulering

Målet til prosjektet er å undersøkja effekt av feittkvalitet og fiber på metabolsk regulering og kartleggja relasjonen mellom kosthald, tarmflora og metabolsk regulering.

Forsking tyder på at tarmflora kan påverka helsa vår og utvikling av ikkje-smittsame sjukdommar ved å endra metabolsk regulering og immunsystemet til verten.

Kosthaldet er ein av faktorane som har mest å seia for samansetning og mangfaldet av bakteriar i tarmen.

I dette prosjektet ønskte me derfor å undersøkja samanhengen mellom kosthald, tarmflora og metabolsk regulering.

Prosjekt inkluderer to humane kostintervensjonar, FB-studien og Fiber-studien, der me undersøkte høvesvis effekt av feittkvalitet og fiber på tarmflora og metabolsk regulering i friske individ.

  • Prosjektdeltakarar

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnarar

    • Mills
    • Nofima
    • Universitetet i Oslo

Nyheiter frå prosjektet

Illustrasjonsbilde av person som smører smør eller margarin på knekkebrødet.
Dette grepet ga merkbart lavere kolesterol etter få dager

En ny studie viser at det å bytte fra mettet til umettet fett kan gi merkbart redusert kolesterol hos friske, unge mennesker.