English version

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)

Vi utdanner sykepleiere, paramedics og har et studium i samfunnsernæring, samt tilbyr en rekke videreutdanninger og masterstudier. Instituttet er Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø og har utstrakt samarbeid med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid hører til Fakultet for helsevitenskap.

En sykepleieprofessor og en student peker mot ryggen til en pasient.

Instituttet i tall

Studenter
3205
Ansatte (årsverk)
205
Bachelorprogrammer
2
Masterprogrammer
13

Instituttledelsen

 • Instituttleder og studieledere

  Instituttleder

   Laster inn ...

   SHA 1, Avdeling for familiens helse

    Laster inn ...

    Studielederområde 1: Jordmorfag, helsesykepleie.

    Ansattoversikt SHA 1

    SHA 2

     Laster inn ...

     Studielederområde 2: Bachelor sykepleie Kjeller, master empowerment og helsefremmende arbeid, videreutdanning kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten, kardiologisk sykepleie.

     Ansattoversikt SHA 2

     SHA 3

      Laster inn ...

      Ansattoversikt SHA 3

      Studielederområde 3: Bachelor sykepleie Pilestredet 1. år, nasjonale fag, sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag.

      SHA 4

       Laster inn ...

       Studielederområde 4: bachelor sykepleie Pilestredet 2. år, videreutdanning barnepalliasjon.

       Ansattoversikt SHA 4

       SHA 5

        Laster inn ...

        Studielederområde 5: bachelor sykepleie Pilestredet 3. år, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, akuttsykepleie.

        Ansattoversikt SHA 5

        SHA 6, Avdeling for tverrgående fag

         Laster inn ...

         Studielederområde 6: master sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling.

         Ansattoversikt SHA 6

         SHA 7, Avdeling for akutt og kritisk syke

          Laster inn ...

          SHA 8, Avdeling for psykisk helse og rus

           Laster inn ...

           SHA 9, Avdeling for tverrgående fag, Ernæring

            Laster inn ...

            Ansattoversikt SHA 9

            SHA 10, Avdeling for prehospitalt arbeid

             Laster inn ...