English version

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)

Vi utdanner sykepleiere, jordmødre og paramedisinere. Vi tilbyr studier i samfunnsernæring og har en rekke videreutdanninger og masterstudier.

Instituttet i tall

Studenter
3455
Ansatte (årsverk)
219
Bachelorprogrammer
2
Masterprogrammer
14

Om instituttet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid hører til Fakultet for helsevitenskap. Vi har Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø og landets ledende forskningsmiljø innen jordmorfaget. Vi har utstrakt samarbeid med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttleder

  Laster inn ...
 • Avdelingsledere

  Familiens helse

  Avdelingen omfatter fagmiljøene i ernæring, jordmorfag og helsesykepleie ved instituttet.

  Laster inn ...

  Sykepleie Kjeller

  Studielederområdet omfatter bachelor i sykepleie ved studiested Kjeller, master i empowerment og helsefremmende arbeid og videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten.

  Laster inn ...

  Sykepleie Pilestredet 1. studieår

  Studielederområdet omfatter bachelor i sykepleie 1. studieår ved studiested Pilestredet og kompletterende sykepleierutdanning.

  Laster inn ...

  Sykepleie Pilestredet 2. studieår

  Studielederområdet omfatter bachelor i sykepleie 2. studieår ved studiested Pilestredet og videreutdanning i barnepalliasjon.

  Laster inn ...

  Sykepleie Pilestredet 3. studieår

  Studielederområdet omfatter bachelor i sykepleie 3. studieår ved studiested Pilestredet og master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling.

  Laster inn ...

  Psykisk helse og rus

  Laster inn ...

  Akutt og kritisk syke

  Laster inn ...

  Prehospitalt arbeid

  Laster inn ...