Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Vi utdanner sykepleiere, paramedics og har et studium i samfunnsernæring. Vi forsker på livskvalitet, empowerment, psykisk helse, ernæring, kvinner og barns helse, aldring, verdighet og etikk, samt læring. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter (ca.)

3200

Ansatte (ca.)

230

Bachelorprogrammer

6

Masterprogrammer

10