English version

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Vi utdanner sykepleiere, paramedics og har et studium i samfunnsernæring, samt tilbyr en rekke videreutdanninger og masterstudier. Instituttet er Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø og har utstrakt samarbeid med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid hører til Fakultet for helsevitenskap.

En sykepleieprofessor og en student peker mot ryggen til en pasient.

Instituttet i tall

Studenter

3220

Ansatte (årsverk)

210

Bachelorprogrammer

3

Masterprogrammer

8
 • Ledelsen ved instituttet

   Laster inn ...
    Laster inn ...

    Studielederområde 1:  videreutdanning helsesøsterfag, master jordmorfag
    Ansattoversikt SHA 1

     Laster inn ...

     Studielederområde 2: bachelor sykepleie Kjeller, master empowerment og helsefremmende arbeid, videreutdanning kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten, videreutdanning kardiologi
     Ansattoversikt SHA 2

      Laster inn ...

      Studielederområde 3: bachelor sykepleie Pilestredet 1. år heltid, nasjonale fag, sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
      Ansattoversikt SHA 3

       Laster inn ...

       Studielederområde 4: bachelor sykepleie Pilestredet 2. år, videreutdanning barnepalliasjon
       Ansattoversikt SHA 4

        Laster inn ...

        Studielederområde 5: bachelor sykepleie Pilestredet 3. år, videreutdanning anestesisykepleie, videreutdanning barnesykepleie, videreutdanning intensivsykepleie, videreutdanning operasjonssykepleie, videreutdanning akuttsykepleie, master anestesisykepleie, master barnesykepleie, master intensivsykepleie
        Ansattoversikt SHA 5

         Laster inn ...

         Studielederområde 6: bachelor sykepleie Sandvika, master sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling, videreutdanning kreftsykepleie
         Ansattoversikt SHA 6

          Laster inn ...

          Studielederområde 7: bachelor paramedic
          Ansattoversikt SHA 7

           Laster inn ...

           Studielederområde 8: videreutdanning psykisk helsearbeid Pilestredet og Kjeller, master psykisk helsearbeid
           Ansattoversikt SHA 8

            Laster inn ...

            Studielederområde 9: bachelor samfunnsernæring, master samfunnsernæring, senter for kontrollerte koststudier
            Ansattoversikt SHA 9