English version

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)

Vi utdanner sykepleiere, jordmødre og paramedisinere. Vi tilbyr studier i samfunnsernæring og har en rekke videreutdanninger og masterstudier.

Instituttet i tall

Studenter
3125
Ansatte (årsverk)
210
Bachelorprogrammer
2
Masterprogrammer
14

Om instituttet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid hører til Fakultet for helsevitenskap. Vi har Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø og landets ledende forskningsmiljø innen jordmorfaget. Vi har utstrakt samarbeid med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Avdelings- og studieledere

   SHA 1, Avdeling for familiens helse

    Laster inn ...

    Studielederområde 1: Jordmorfag, helsesykepleie.

    SHA 2

     Laster inn ...

     Studielederområde 2: Bachelor sykepleie Kjeller, master empowerment og helsefremmende arbeid, videreutdanning kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten, kardiologisk sykepleie.

     SHA 3

      Laster inn ...

      Studielederområde 3: Bachelor sykepleie Pilestredet 1. år, kompletterende utdanning, sykepleiens faglige og samfunnsvitenskapelige grunnlag.

      SHA 4

       Laster inn ...

       Studielederområde 4: bachelor sykepleie Pilestredet 2. år, videreutdanning barnepalliasjon.

       SHA 5

        Laster inn ...

        Studielederområde 5: bachelor sykepleie Pilestredet 3. år, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, akuttsykepleie.

        SHA 6, Avdeling for tverrgående fag

         Laster inn ...

         Studielederområde 6: master sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling.

         SHA 7, Avdeling for akutt og kritisk syke

          Laster inn ...

          SHA 8, Avdeling for psykisk helse og rus

           Laster inn ...

           SHA 9, Avdeling for tverrgående fag, ernæring

            Laster inn ...

            SHA 10, Avdeling for prehospitalt arbeid

             Laster inn ...