Bak overskriftene

Korleis kan ein kritisk vurdera helsepåstandar?

Bak overskriftene er eit tverrfagleg undervisnings- og forskingsprosjekt ved Fakultet for helsevitskap. Målet er å heva kompetansen til studentane på OsloMet i å vurdera helsepåstandar kritisk.

Som ein del av prosjektet utviklar me undervisningsressursar, initierer forskingsprosjekt og leier eit nettverk for dei som underviser i kritisk tenking.

Sjølv om Bak overskriftene hovudsakleg rettar seg mot studentar ved OsloMet, kan undervisningsressursane våre også blir brukt i grunnskule og vidaregåande opplæring.

Dagleg møter me ulike helsepåstandar om kva som kan gjera oss friskare, sjukare eller hindra oss frå å bli sjuke. Råd om kva som verkar blir gitt i sosiale medium, i reklame og i tradisjonelle medium, men også av familie og venner. Påstandar om at "Kaffe fører til kreft", "Å eige ein hund gjer deg mindre deprimert" eller at "Vitamin-C førebyggjer forkjøling" er døme på dette.

Mange har ikkje nok kunnskap til å vurdera om slike påstandar er pålitelege. Konsekvensane kan vera at ein lyttar til råd som kan vera skadelege og at ein ikkje tek i bruk behandlingsformer som er beviste nyttige. Dette kan igjen føra til unødvendig liding og bortkasta ressursar.
 

Nyheit frå Bak overskriftene

Slik unngår du å bli lurt av falske helsepåstandar

Fem enkle prinsipp kan gjere det lettare å tenkje kritisk om helsepåstandar.

Mor og datter ser på noe på mobilen sammen i en matbutikk.