English version

Nettverk for utdanningsforskning

Nettverket er en arena for å videreutvikle utdanningsforskningen ved Fakultet for helsevitenskap, i samarbeid med andre aktører innen utdanning og i helsetjenestene.

Utdanningsforskning er en virksomhet som griper inn i organisasjonen og krever samarbeid mellom faglige enheter og administrasjon.

Sentrale satsningsområder for nettverket er bruk av digital teknologi i helseutdanninger og videreutvikling av Læringsbiblioteket (laeringsbiblioteket.no), en database med oppsummert forskning om hvordan ulike former for digitalisering av utdanning bidrar til studenters læring.

Nettverket vil initiere forskning knyttet til digital kompetanse og implikasjonene for helseutdanning.

Dette er et kompetanseområde som krever samarbeid med helsetjenestene og som vil involvere grunnutdanninger, etter- og videreutdanning.

Nettverket vil ha et nært samarbeid med OsloSim, en simuleringsarena der ulike grupper møtes til felles faglig utvikling, forskning og innovasjon.

 • Mer om nettverket

  Forskningen vil bygge på den internasjonale utviklingen innenfor utdanning og helse. Det er et uttalt mål for nettverket å få økt tilslag på søknader om eksterne forskningsmidler innenfor utdanningsforskningsfeltet.

  For å lykkes med dette ønsker vi å skape en arena for at utdanningsforskere kan samarbeide mellom studieprogrammer og enheter, i nær interaksjon med utdanningsledere, studieadministrasjon og forskningsadministrasjon.

  Vi vil også søke å dra nytte av andre institusjonelle kompetansemiljøer innenfor utdanningsforskning.

  Vi vil også etablere utdanningsforskningssamarbeid med helsetjenestene, med hovedvekt på primærhelsetjenesten.   

  Bakgrunn

  Nettverket for utdanningsforskning er en videreføring av "Program for forskning på digitalisering og læring" (2017-2020).

  Fakultet for helsevitenskap har flere fagmiljøer som forsker på pedagogisk bruk av digital teknologi i helseutdanningene.

  Fakultetet har de siste årene hatt god uttelling på utlysningene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og har utmerket seg når det gjelder vitenskapelig tilnærming til å utvikle utdanningskvalitet, med to meritterte undervisere. 

 • Ambisjon

  Ambisjonen for utdanningsforskningsnettverket er å skape et ledende internasjonalt forskningsmiljø i helseutdanning som svarer på fremtidens kompetansebehov i helsetjenestene og samfunnet, samt bidrar til tjenesteinnovasjon.

 • Samarbeid

  Forskere ved nettverket har et etablert samarbeid med institusjonelle kompetansemiljøer som Senter for profesjonsstudier (SPS) og Digin (ansatt.oslomet.no), samt andre nasjonale og internasjonale utdanningsforskere.

  Nettverket vil fremover jobbe med å styrke dette samarbeidet, både med tanke på nasjonale og internasjonale utdanningsforskere.

 • Fagmiljøer og prosjekter

  Fakultet for helsevitenskap har i dag flere ph.d.-kandidater og postdoktorer som forsker innenfor utdanningsfeltet.

  I tillegg er det en rekke pågående prosjekter finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) innenfor temaer som fleksible utdanningstilbud, økt studentmobilitet og kvalitet i praksisstudiene.

  De fleste av disse prosjektene har en vitenskapelig tilnærming og følgeforskning.

  Prosjekter

  Concept Cartoons i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi

Kontakt

Laster inn ...