Concept Cartoons i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi

Verktøyet Concept Cartoons skal bidra til å fremme læring i anatomi, fysiologi og biokjemi ved bachelorstudiet i sykepleie.

I emnet anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) opplever mange studenter at det er utfordrende å lære seg begreper og sentrale prosesser i kroppen.

I prosjektet Styrking av kvaliteten på aktiv læring og underveisvurdering i bachelorutdanningen i sykepleie (SKALUBS) ble informasjon fra reelle besvarelser i nasjonale eksamener i AFB analysert og brukt som grunnlag for å kartlegge vanlige misoppfatninger.

Deretter ble det utviklet digitale studentaktive undervisningsressurser i form av verktøyet Concept Cartoons.

Ved å bruke Concept Cartoons kan lærere evaluere studentenes kunnskapsnivå i starten av undervisningsøkten, noe som gir bedre mulighet til å tilpasse undervisningen.

Metoden bidrar også til at studentene blir mer bevisste på egen kunnskap og hva de trenger å øve mer på.

 • Hva går Concept Cartoons ut på?

  Tidligere eksamensbesvarelser er analysert for å finne vanlige feil, upresisheter og misforståelser av begreper, Concepts. Disse misoppfatningene er brukt som utgangspunkt for en rekke ulike påstander som er lagt inn i Mentimeter.

  I Mentimeter kan læreren velge blant mange forhåndsdefinerte påstander og flervalgsspørsmål, og presenterer disse for studentene. Det er tegneserielignende figurer, Cartoons, som fremsetter påstandene, og studentene tar stilling til hvilken påstand de tror er riktig gjennom å svare på flervalgspørsmål.

  Studentene bruker Mentimeter og svarer i flere omganger: helt i starten av undervisningsøkten, etter å ha diskutert i grupper og helt til slutt.

  Basert på resultatene fra første og andre omgang kan læreren tilpasse resten av undervisningen. Ved å ta utgangspunkt i studentenes faktiske kunnskapsnivå kan læreren gjøre undervisningen mer relevant. Den siste runden med spørsmål legges etter undervisningsøkten, og læreren får da sett om studentene har tatt til seg kunnskapen. 

  Gjennom å ta stilling til vanlige feil og misforståelser får studentene økt sin bevissthet rundt eget kunnskapsnivå og hvilke deler av pensum de ikke kan godt nok.

 • Slik bruker man Concept Cartoons i undervisningen

 • Om prosjektet

  Prosjektet Styrking av kvaliteten på aktiv læring og underveisvurdering i bachelorutdanningen i sykepleie (SKALUBS) har vært gjennomført av forskere og undervisere i Nettverk for utdanningsforskning og DIGIN (uni.oslomet.no) ved OsloMet, Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold.

  Målet var innovasjon i undervisningsmetoder og nye verktøy for underveisevaluering. Resultatet er nye verktøy for studentaktiv læring og formativ vurdering gjennom Concept Cartoons.

  Prosjektet ble finansiert av DIKU/Sikt. 
   

Kontakt

Laster inn ...