English version

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Siste vitenskapelige publikasjoner

  • Henden, Edmund. 2022. Algoritmer til barnets beste? Tidsskrift for velferdsforskning, volum 25, nummer 3, sider: 1-15.
  • Holst, C. and Molander A. (2022). Asymmetry, Disagreement and Biases: Epistemic Worries about Expertise. In Questioning Experts and Expertise. Ed. Maria Baghramian and Carlo Martini. London Routledge.
  • Jong, L. de, Meirink, J., & Admiraal, W. (2022). Teacher learning in the context of teacher collaboration: Connecting teacher dialogue to teacher learning. Research Papers in Education., 37(6), 1165-1188.
  • Klunder, S., Saab, N., & Admiraal, W. (2022). A teacher perspective on using a hybrid virtual classroom for students with a chronic illness in mainstream primary and secondary schools. Technology, Pedagogy and Education, 31(4), 493-508. [Open Access]

Flere vitenskapelige publikasjoner

Våre rapporter

Våre forskere leverer jevnlig forskningsbaserte rapporter om aktuelle temaer som arbeidsmarkedet, makt, ytringsfrihet, kvalifisering av profesjonstutøvere, lærerrollen og utdanningskvalitet. Les våre rapporter gratis her (oda.oslomet.no).

Utvalgte arrangementer

  • Grimen-forelesningen

    Hvert år inviterer vi en framtredende gjesteforeleser for å minnes professor Harald Grimen, som døde i 2011.