Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Nyeste publikasjoner

Haug, Peder og Mausethagen, Sølvi (2019). Å være lærer. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 1. s. 17-46. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Peder og Mausethagen, Sølvi (2019). Å være lærer. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 1. s. 17-45. Cappelen Damm Akademisk.

Talieh Sadeghi (2019) Associations between workplace learning patterns, social support and perceived competency, i Human Resource Development International.

Nora Kolkin Sarastuen (2019) From vocational worker to vocational teacher: a study of identity transition and loss i Journal of Vocational Education and Training.

Vitenskapelige publikasjoner 2019 (Cristin-databasen)

Publikasjonsoversikt (2002-2018)