Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senter for profesjonsstudier skal stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen profesjonsstudier.

Nyeste publikasjoner

Talieh Sadeghi (2019) Associations between workplace learning patterns, social support and perceived competency, i Human Resource Development International.

Nora Kolkin Sarastuen (2019) From vocational worker to vocational teacher: a study of identity transition and loss i Journal of Vocational Education and Training.

Vitenskapelige publikasjoner 2019 (Cristin-databasen)

Publikasjonsoversikt (2002-2018)