English version

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Siste vitenskapelige publikasjoner

  • Hegstad, E. (2022). Moral experts as members of ethics commissions as seen through the prism of comprehensive doctrines. Bioethics, 1– 8. 
  • Sadeghi, T., Wiers-Jenssen, J., & Thørrisen, M. M. (2022). International student mobility and labour market outcomes: The role of personality dimensions. Research in Comparative and International Education, 0(0).
  • Knudsmoen, H., Mausethagen, S., & Dalland, C. (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8.
  • Føleide, M. H. (2022). Talking about family with children in care proceedings: Constructions of “family” in an analysis of spokespersons’ accounts. Qualitative Social Work. 

Flere vitenskapelige publikasjoner

Våre rapporter

Våre forskere leverer jevnlig forskningsbaserte rapporter om aktuelle temaer som arbeidsmarkedet, makt, ytringsfrihet, kvalifisering av profesjonstutøvere, lærerrollen og utdanningskvalitet. Les våre rapporter gratis her (oda.oslomet.no).

Utvalgte arrangementer

  • Grimen-forelesningen

    Hvert år inviterer vi en framtredende gjesteforeleser for å minnes professor Harald Grimen, som døde i 2011.