English version

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Nyeste publikasjoner

Runa Brandal Myklebust, Hilde Wagsås Afdal, Sølvi Mausethagen, Maiken Risan, Truls Nilsen Tangen og Ida Lyngstad Wernø (2019) Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Skriftserien 2019 nr 8, Oslo Metropolitan University, Storbyuniversitetet.

Alecu, A. I. (2019). Which doctors do we trust? A vignette experiment of how gender and ethnicity influence trust. Ethnicities. 

Kristine Bærøe og Torbjørn Gundersen (2019) Social Impact Under Severe Uncertainty: The Role of Neuroethicists at the Intersection of Neuroscience, AI, Ethics, and Policymaking. I:  AJOB Neuroscience, Volume 10.

Cathrine Holst og Anders Molander, "Jon Elster", i SAGE Research Methods Foundations 

Jannecke Wiers-Jenssen og Elisabeth Hovdhaugen: Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss? I Study effort among undergraduate students

 

Vitenskapelige publikasjoner 2019 (Cristin-databasen)

Publikasjonsoversikt (2002-2018)