English version

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Nyeste publikasjoner

Serediak O. og Helland H. (2020). Inntak til Oslos videregående skoler. Analyse av simulerte inntaksmodeller (skriftserien.hioa.no)

Sadeghi, T. og Terum, L. I. (2020). Frontline managers’ perceptions and justifications of behavioural conditionality. Social Policy and Administration.

Føleide, M. H. og Ulvik, O. (2019). Dilemmas and Contradictions in Hearing Children in Care Proceedings - Conceptions of Children’s Views in an Indirect Participation Arrangement. The International Journal of Children's Rights, 27(4), s. 602-630.

 

Vitenskapelige publikasjoner 2019 (Cristin-databasen)

Publikasjonsoversikt (2002-2018)