English version

Senter for profesjonsforskning (SPS)

Vi forsker på profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, og politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Vår forskning

Stipendiatstilling ved vårt senter?

Ønsker du å skrive doktoravhandling med relevans for senterets forskningsfelt? Vi utlyser jevnlig stipendiatstillinger.

Les mer om stillingen