English version

Forskning ved SPS

Våre forskere studerer yrkesutøvelse, arbeidsmarked/rekruttering, etikk og politikk knyttet til ulike profesjoner. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Alle våre fagfellevurderte publikasjoner er tilgjengelig i forskningsindeksen Cristin

Rapporter

Våre forskere leverer jevnlig forskningsbaserte rapporter om aktuelle temaer som arbeidsmarkedet, makt, ytringsfrihet, utdanning og yrkeslivet: 

Alle våre rapporter er tilgjengelig i publikasjonsarkivet ODA (oda.oslomet.no).