Forskning

Forskningsgrupper

Våre forskere er organisert i fem forskningsgrupper:  

 

Forskningsprosjekter

Oversikt over senterets forskningsprosjekter (hioa.no)

ProTruSt: Profesjoner, tillit og status

PERSIST: Fullføring og frafall i profesjonsutdanning

Profesjonsstudenter og profesjonsutøvere. Studier av rekruttering, studiegjennomføring og yrkeskarrierer.

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise.

Motsetningsfylte institusjonelle logikker? Samspillet mellom utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet (InLog)

Forum for profesjonshistorie

INTEGRATE – Pathways to work

 

Ph.d.-prosjekter

Se oversikt over pågående ph.d.-prosjekter ved Senter for profesjonsstudier her

 

StudData

StudData er en database for studier av rekruttering til profesjoner, kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse og profesjonelles karrierer.
Gå til StudData (hioa.no)