English version

Forskning ved SPS

Våre forskere studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Vitenskapelige publikasjoner

Våre rapporter

Våre forskere leverer jevnlig forskningsbaserte rapporter om aktuelle temaer (oda.oslomet.no) som arbeidsmarkedet, makt, ytringsfrihet, kvalifisering av profesjonstutøvere, lærerrollen og utdanningskvalitet.

StudData

  • StudData

    StudData er en database for studier av rekruttering til profesjoner, kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse og profesjonelles karrierer.

Forskernettverk

Relaterte nettverk og fagmiljøer

Ph.d.-prosjekter og disputaser

Disputaser i Profesjonsstudier

Her finner du en oversikt over avholdte disputaser ved ph.d.-programmet i profesjonsstudier siden 2008.

fasaden til OsloMet med universitetets navneskilt
Ph.d.-prosjekter

Prosjektbeskrivelser for ph.d.-prosjekter ved Senter for profesjonsforskning

bøker i ett bibliotek