Forskningsprosjekter

På denne siden finner du ett utvalg av sentrale prosjekter ved vårt senter. 

Se forskningsprosjektoversikten for en fullstendig liste over alle forskningsprosjekter. 

Sentrale forskningsprosjekter

Avsluttede prosjekter

StudData databasen

  • StudData

    StudData er en database for studier av rekruttering til profesjoner, kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse og profesjonelles karrierer.