English version

Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)

"Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)" er et stort, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet (2020-2024).

Hensikten med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om bruk av forskning i utdanningsfeltet.

Aktuelle spørsmål er:

Spørreskjemaundersøkelse til grunnskolelærere

Høsten 2021 gjennomfører Senter for profesjonsstudier en spørreundersøkelse til grunnskolelærere i Norge. Resultatene skal kunne brukes som en ressurs i utviklingen av skolen og grunnskolelærerutdanningene.

Kontakt

Laster inn ...