Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

Prosjektet studerer rehabiliteringsprosessen til personer som har opplevd omfattende skader, slik de skadde opplever den, og belyser hvorvidt og hvordan de profesjonelles innsats og tverrfaglige og interorganisatoriske samhandling gjennom prosessen støtter opp under den enkeltes prosess.

Prosjektet er finansiert av NFR-programmet HELSEOMSORG som er blitt avløst av Helsevel.

Transitions in Rehabilitation nyter godt av et dansk-norsk forskersamarbeid gjennom forskningsnettverket Phlegethon (phlegethon.net).

Phlegethon er et samarbeid mellom flere institutter i Norge og Danmark; blant annet OsloMet, Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Aalborg universitet (Danmark) og Regionhospitalet, Hammel Neurocenter (Danmark) og Hvidovre Hospital (Danmark).

 • Transitions in Rehabilitation: Brukerrepresentanter

  Transitions in Rehabilitation har også et brukerpanel av representanter fra noen av landets brukerforeninger.

  • Thomas Ulven. Thomas ble ryggmargsskadet i en stupeulykke i 1980 og er nå avhengig av elektrisk rullestol og spesialtilpasset bil for å forflytte seg. Han bor i Asker og er 51 år gammel. Etter skaden tok han utdanning som statsviter ved Universitetet i Oslo og begynte å arbeide i 1993. Nå arbeider han 100% innenfor IKT-forvaltning som IT- rådgiver og produkteier i Helsedirektoratet. Siden 1992 har Thomas vært tillitsvalgt i Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) og er for tiden styremedlem i LARS Øst/Oslo.
  • Joakim Taaje. Joakim har en master i finans fra BI, og er 39 år gammel. Han bor sammen med samboeren, og jobber 100% som økonom. Joakim har to ryggmargsskader etter en bilulykke i 1994, da han var 19 år gammel. Han bruker manuell rullestol og er 100% selvstendig i hverdagen. Joakim er aktiv i Norges Handikapforbund (leder NHF Skedsmo) og styremedlem i Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS).
  • Bernt Flektstad. Bernt ble utsatt for en sykkelulykke i 2010, og har siden 2014 vært styreleder for sitt lokallag i Personskade- forbundet LTN. Han er også aktiv som styreleder/økonomiansvarlig ved bydelskirken Filadelfia. Bernt er utdannet ved Handelsakademiet, og før skaden jobbet han som økonomileder ved Kristelig Gymnasium. Han er gift, med to barn, og bor på Vinterbro.
  • Gudrun Holmøy. Gudrun er mor til ei jente på 28 som fikk en alvorlig hodeskade i en trafikkulykke da hun var 9 år gammel. Hun bor i en bydel i Oslo, og var en periode aktiv i Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge (LTN). Hun ledet også prosjektet “Foreldrenettverk i LTN” i perioden 2005-2007 med midler fra helse- og rehabilitering. Gudrun er ellers yrkesaktiv som ergoterapeut i 1. linje i bydel i Oslo.
  • Ann-Karin Grønvold. Ann-Karin har lærerskole med videreutdanning i sos.-/spes.-ped, og etterutdanning i arbeid med familier ved SSBU. Hun har jobbet som lærer i grunnskole/spesialskole og vært rektor ved skole i ungdoms-/ og voksenpsykiatrien.Ann-Karin ble utsatt for multitraume i 1993 og har siden 1995 jobbet med hodeskader/multitraume, rehabilitering og brukermedvirkning i Personskadeforbundet LTN.
  • Marianne Trydal Skeie. Marianne er mor til en ung mann som ble multifunksjonshemmet etter en trafikkulykke i 2001. Hun bor i Søgne kommune, 16 km vest for Kristiansand. For å sikre best mulig tilbud til sin sønn, startet hun “Team Tommy” i 2006, som hun også er daglig leder for. Teamet drives som et enkeltmannsforetak, men har forpliktende og tett samhandling med det kommunale hjelpeapparatet for å få god livskvalitet og rehabilitering. Marianne har i mange år vært meget aktiv i organisasjonsarbeid og er nå fylkesleder i Personskadeforbundet LTN Vest Agder Fylkeslag. Hun har over 30 års erfaring som arbeidsleder.
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Stipendiater

Nytt fra prosjektet

Mann med bart i rullestol trener armmuskler i et treningapparat.
Når de skadde får komme til orde

Da forskerne fikk tidligere skadde brukere med i forskningen, fikk de ny innsikt i pasientenes behov.

Administrativ støtte

Laster inn ...