English version
Tone Alm Andreassen

Tone Alm Andreassen

Kort om

Sosiolog med dr.polit fra Universitetet i Oslo om "Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat".
Forsker på organisering, organisasjonsendring og reform i offentlig sektor, på interorganisatoriske relasjoner og på involvering av brukere og sivilsamfunnsorganisasjoner i politikk- og tjenesteutvikling
Temaer: Rehabilitering, arbeidsinkludering, NAV, helsetjenester
Leder for INTEGRATE - kjernemiljø for forskning om samhandling rundt arbeidsinkludering - sammen med Espen Dahl

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Brukermedvirkning   Frivillige organisasjoner   Helse- og velferdspolitikk   Organisasjonssosiologi   Interorganisatoriske relasjoner   Implementeringsforskning   NAV-reformen   Aktiveringspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Alm Andreassen, Tone (2021). Diversity clauses in job advertisements: Organisational reproduction of inequality?. Scandinavian Journal of Management . Vol. 37.

Saltkjel, Therese; Andreassen, Tone Alm; Helseth, Sølvi; Minas, Renate (2021). A scoping review of research on coordinated pathways towards employment for youth in vulnerable life situations. European Journal of Social Work .

Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm (2021). Organisatoriske blikk på samarbeid i velferdstjenester. Tidsskrift for velferdsforskning .
http://hdl.handle.net/10852/85949

Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (2021). Returning to work or working on one’s rehabilitation: Social identities invoked by impaired workers and professionals in health care and employment services. Sociology of Health and Illness .

Aven, Håvard Brede; Andreassen, Tone Alm (2020). Trustee professionalism transformed: Recruiting committed professionals. Current Sociology .

Andreassen, Tone Alm; Natland, Sidsel (2020). The meaning of professionalism in activation work: frontline managers’ perspectives. 13 s. European Journal of Social Work .

Sveen, Unni; Guldager, Rikke; Søberg, Helene Lundgaard; Andreassen, Tone Alm; Egerod, Ingrid; Poulsen, Ingrid (2020). Rehabilitation interventions after traumatic brain injury: a scoping review. Disability and Rehabilitation .

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Andreassen, Tone Alm (2020). Challenging professional control? Reforming higher education through stakeholder involvement. Journal of Education and Work . Vol. 33.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639...

Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (2020). Research approaches to networked employment services: A systematic review. Social Policy & Administration .

Andreassen, Tone Alm (2019). Tilnærminger i forskning om samordning og samarbeid. Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl (Red.). Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Kapitell 2. s. 19-46. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig