English version
Tone Alm Andreassen

Tone Alm Andreassen

Kort om

Sosiolog med dr.polit fra Universitetet i Oslo om "Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat".
Forsker på organisering, organisasjonsendring og reform i offentlig sektor, på interorganisatoriske relasjoner og på involvering av brukere og sivilsamfunnsorganisasjoner i politikk- og tjenesteutvikling
Temaer: Rehabilitering, arbeidsinkludering, NAV, helsetjenester
Forskningskoordinator i Kompetansesenter for arbeidsinkludering
Leder for INTEGRATE - kjernemiljø for forskning om samhandling rundt arbeidsinkludering - sammen med Espen Dahl

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Brukermedvirkning   Frivillige organisasjoner   Helse- og velferdspolitikk   Organisasjonssosiologi   Interorganisatoriske relasjoner   Implementeringsforskning   NAV-reformen   Aktiveringspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sveen, Unni; Guldager, Rikke; Søberg, Helene Lundgaard; Andreassen, Tone Alm; Egerod, Ingrid; Poulsen, Ingrid (2020). Rehabilitation interventions after traumatic brain injury: a scoping review. Disability and Rehabilitation .

Nordberg, Tanja; Andreassen, Tone Alm (2020). Challenging professional control? Reforming higher education through stakeholder involvement. Journal of Education and Work .

Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (2020). Research approaches to networked employment services: A systematic review. Social Policy & Administration.

Andreassen, Tone Alm (2019). Tilnærminger i forskning om samordning og samarbeid. Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl (Red.). Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Kapitell 2. s. 19-46. Cappelen Damm Akademisk.

Andreassen, Tone Alm; Romsland, Grace Inga; Sveen, Unni; Søberg, Helene Lundgaard (2019). Mellom empowerment og forskningsnytte? Refleksjoner over formål og form for brukermedvirkning i et rehabiliteringsprosjekt. Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Red.). Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Kapittel 2. s. 36-55. Universitetsforlaget.

Andreassen, Tone Alm (2019). Measures of accountability and delegated discretion in activation work: lessons from the Norwegian Labour and Welfare Service. European Journal of Social Work. Vol. 22.

Romsland, Grace Inga; Milosavljevic, Kate Louise; Andreassen, Tone Alm (2019). Facilitating non-tokenistic user involvement in research. Research Involvement and Engagement . Vol. 5.

Andreassen, Tone Alm (2019). Complex Problems in Need of Inter-Organizational Coordination: The Importance of Connective and Collaborative Professionalism within an Organizational Field of Rehabilitation. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Red.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. 10. s. 225-249. Palgrave Macmillan.

Andreassen, Tone Alm (2018). Service user involvement and repositioning of healthcare professionals: A framework for examining implications of different forms of involvement. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 3.

Frøyland, Kjetil; Andreassen, Tone Alm; Innvær, Simon (2018). Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration. Journal of Social Policy .

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig