English version
Tone Alm Andreassen

Tone Alm Andreassen

Kort om

Sosiolog med dr.polit fra Universitetet i Oslo om "Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat". Forsker på organisering, organisasjonsendring og reform i offentlig sektor, på interorganisatoriske relasjoner og på involvering av brukere og sivilsamfunnsorganisasjoner i politikk- og tjenesteutvikling Temaer: Rehabilitering, arbeidsinkludering, NAV, helsetjenester Leder for INTEGRATE - kjernemiljø for forskning om samhandling rundt arbeidsinkludering - sammen med Espen Dahl

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Brukermedvirkning   Frivillige organisasjoner   Helse- og velferdspolitikk   Organisasjonssosiologi   Interorganisatoriske relasjoner   Implementeringsforskning   NAV-reformen   Aktiveringspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (2022). Inkludering, antidiskriminering eller aktivering: Hvordan politikk for økt arbeidslivsdeltakelse studeres fra ulike forskningstradisjoner. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Kapittel 2. s. 41-71. Cappelen Damm Akademisk.

Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (2022). Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform. 23 s. Public Management Review .

Saltkjel, Therese; Andreassen, Tone Alm; Minkman, Mirella (2022). Conceptualising service integration for inclusive activation: Exploring transferal and translation of models from health care. International Journal of Social Welfare .

Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric Martin Alexander (2022). Resisting or facilitating change? How street-level managers’ situational work contributes to the implementation of public reforms. Journal of public administration research and theory . Vol. 32.
https://hdl.handle.net/11250/3000282

Alm Andreassen, Tone (2021). Diversity clauses in job advertisements: Organisational reproduction of inequality?. Scandinavian Journal of Management . Vol. 37.

Saltkjel, Therese; Andreassen, Tone Alm; Helseth, Sølvi; Minas, Renate (2021). A scoping review of research on coordinated pathways towards employment for youth in vulnerable life situations. European Journal of Social Work .

Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm (2021). Organisatoriske blikk på samarbeid i velferdstjenester. Tidsskrift for velferdsforskning .
http://hdl.handle.net/10852/85949

Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (2021). Returning to work or working on one’s rehabilitation: Social identities invoked by impaired workers and professionals in health care and employment services. Sociology of Health and Illness .

Aven, Håvard Brede; Andreassen, Tone Alm (2020). Trustee professionalism transformed: Recruiting committed professionals. Current Sociology .

Andreassen, Tone Alm; Natland, Sidsel (2020). The meaning of professionalism in activation work: frontline managers’ perspectives. 13 s. European Journal of Social Work .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig