English version
Tone Alm Andreassen

Tone Alm Andreassen

Kort om

Sosiolog med dr.polit fra Universitetet i Oslo om Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat. Forsker på organisering, organisasjonsendring og reform i offentlig sektor, på interorganisatoriske relasjoner og på involvering av brukere og sivilsamfunnsorganisasjoner i politikk- og tjenesteutvikling. Temaene er Rehabilitering, arbeidsinkludering, NAV, helsetjenester. Leder for INTEGRATE - kjernemiljø for forskning om samhandling rundt arbeidsinkludering - tidligere sammen med Espen Dahl, nå med Therese Saltkjel.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Brukermedvirkning   Frivillige organisasjoner   Helse- og velferdspolitikk   Organisasjonssosiologi   Interorganisatoriske relasjoner   Implementeringsforskning   NAV-reformen   Aktiveringspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andreassen, Tone Alm ; Breit, Eric Martin Alexander (2024). Professional responses to exogenous change: the social work profession and the jurisdictional domain opened up by the Norwegian welfare-to-work reform. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2024.2310110

Andreassen, Tone Alm ; Breit, Eric (2024). Professional responses to exogenous change: the social work profession and the jurisdictional domain opened up by the Norwegian welfare-to-work reform. 23 s. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2024.2310110

Rønningstad, Chris; Andreassen, Tone Alm ; Breit, Eric ; Minas, Renate (2023). Reform Pathways for Integrating Employment Assistance to Marginalised Groups. Baehler, Karen J. (Red.). The Oxford Handbook of governance and public management for social policy. Oxford University Press.

Andreassen, Tone Alm ; Breit, Eric ; Saltkjel, Therese (2022). Inkludering, antidiskriminering eller aktivering: Hvordan politikk for økt arbeidslivsdeltakelse studeres fra ulike forskningstradisjoner. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 41-71. Cappelen Damm Akademisk.

Saltkjel, Therese ; Andreassen, Tone Alm ; Minkman, Mirella (2022). Conceptualising service integration for inclusive activation: Exploring transferal and translation of models from health care. 14 s. International Journal of Social Welfare.
https://doi.org/10.1111/ijsw.12539

Breit, Eric Martin Alexander ; Andreassen, Tone Alm ; Fossestøl, Knut (2022). Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform. 23 s. Public Management Review.
https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2095004

Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm ; Breit, Eric Martin Alexander (2022). Resisting or Facilitating Change? How Street-Level Managers’ SituationalWork Contributes to the Implementation of Public Reforms. 13 s. Journal of public administration research and theory. Vol. 32.
https://doi.org/10.1093/jopart/muac004

Alm Andreassen, Tone (2021). Diversity clauses in job advertisements: Organisational reproduction of inequality?. Scandinavian Journal of Management. Vol. 37.
https://doi.org/10.1016/j.scaman.2021.101180

Breit, Eric Martin Alexander ; Andreassen, Tone Alm (2021). Organisatoriske blikk på samarbeid i velferdstjenester. Tidsskrift for velferdsforskning.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-01-02

Andreassen, Tone Alm ; Koren Solvang, Per (2021). Returning to work or working on one’s rehabilitation: Social identities invoked by impaired workers and professionals in health care and employment services. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13241

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig