English version
Kristin Reichborn-Kjennerud

Kristin Reichborn-Kjennerud

Kort om

Kristin Reichborn-Kjennerud, Ph.D er statsviter og sosiolog, men har også utdanning innenfor ledelse, administrasjon og revisjon. Kristin leder Forskningsrådsprosjektet "Kjøp bærekraftig" som skal hjelpe kommuner og offentlige organisasjoner å kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Kristin er også arbeidspakkeleder i to prosjekter som berører sosialt entreprenørskap. Ett Horizonprosjekt, EdiCitNet, som stimulerer, tester ut og skaper nye rammer for sosialt- og grønt entreprenørskap gjennom bylaboratorier. Det andre prosjektet er DEMUDIG som ser på innbyggeres medvirkning i by- og lokalsamfunnsutvikling. Kristin har primært forsket på offentlig forvaltning, men hennes kjernekompetanse er innen evaluering ettersom hennes doktorgrad omhandlet effekten av evalueringsundersøkelser/forvaltningsrevisjon på forvaltningen. Forvaltningsrevisjon er evalueringer som skal hjelpe forvaltningen å forbedre sine tjenester. Kristin har tidligere jobbet i statsforvaltningen og i Riksrevisjonen slik at hun kjenner forvaltningen både praktisk og teoretisk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori   Urbanisme

Emner

Demokrati   Evaluering   Organisasjonslæring   Entreprenørskap   Forvaltningsrevisjon   Styring, tillit og kontroll   Ansvarsutkreving   Byforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ruano de la Fuente, José Manuel; Reichborn-Kjennerud, Kristin (2022). Inside the black box: perspectives and attitudes of civil servants on citizen participation. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. 4. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Legard, Sveinung; McShane, Ian; Middha, Bhavna; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel (2022). Participation and influence in urban development: Does city e-participation strategy matter?. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. 2. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (2022). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. ISBN: 9783030999391. Palgrave Macmillan.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; McShane, Ian; Middha, Bhavna; Ruano, Jose (2021). Exploring the relationship between trust and participatory processes: Participation in urban development in Oslo, Madrid and Melbourne. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 1.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la fuente, josé; Sorando, Daniel (2021). Ways to gain influence for residents in two gentrifying neighbourhoods: a comparison between Tøyen in Oslo and Lavapiés in Madrid. Papeles de Población . Vol. 27.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la fuente, josé; Mc Shane, ian; Middha, Bhavna (2021). Exploring the relationship between trust and participatory processes: Participation in urban development in Oslo, Madrid and Melbourne. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 2.

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2021). Key Insights into What Makes Public Organizations Learn from Training Programs. 18 s. Nordic Journal of Working Life Studies .

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gonzales-Diaz, Beleb; Enrico, Bracci; Carrington, Thomas; Hathaway, James Carl; Jeppesen, Kim Klarskov; Steccolini, Ileana (2019). Sais Work Against Corruption In Scandinavian, South-European And African Countries: An Institutional Analysis. The British Accounting Review . Vol. 51.
https://hdl.handle.net/11250/2732012

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov; Taro, Külli; Vakkuri, Jarmo (2019). Supreme audit institutions in a high-impact context: A comparative analysis of performance audit in four Nordic countries. Financial Accountability and Management . Vol. 35.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Jeppesen, Kim Klarskov; Carrington, Thomas; Taro, Külli (2018). A New Organisation of Public Administration: From Internal to External Control. Byrkjeflot, Haldor; Engelstad, Fredrik (Red.). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Chapter in part 2 - Nordic Bureaucracy. s. 225-243. Emerald Group Publishing Limited.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ophaug, Espen (2018). Resident Participation in an Era of Societal Self-Organisation: The Public Administrative Response in Tøyen. Scandinavian Journal of Public Administration . Vol. 22.

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Forskning om den statliga revisionen i Norge. Bringselius, Louise (Red.). Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 8. s. 99-109. Studentlitteratur AB.

Johnsen, Åge; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vakkuri, Jarmo (2017). Forvaltningsrevisjonens virkninger: En sammenligning av fire nordiske land. Bringselius, Louise (Red.). Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 18. s. 209-222. Studentlitteratur AB.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vabo, Signy Irene (2017). Performance audit as a contribution to change and improvement in public administration. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10852/62333

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Accountability and Ethics. Farazmand, Ali (Red.). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2017. A. s. 1-7. Springer.

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov (2017). Audit in a trusting climate. Lapsley, Irvine; Knutsson, Hans (Red.). Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. 8. Routledge.

Jeppesen, Kim Klarskov; Carrington, Thomas; Catasús, Bino; Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vakkuri, Jarmo (2017). The strategic options of supreme audit institutions: The case of four Nordic countries. Financial Accountability and Management . Vol. 33.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vabo, Signy Irene (2016). Extensive Decentralisation - but in the Shadow of Hierarchy. Ruano, Jose; Profiroiu, Marius (Red.). The Palgrave Handbook of Decentralisation in Europe. 10. s. 253-272. Palgrave Macmillan.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vrangbæk, Karsten (2016). Hvordan kan forvaltningsrevisjon bidra til organisasjonslæring? : en komparativ studie av Norges og Danmarks riksrevisjoner innenfor arbeids- og helsefeltet. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 18.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Johnsen, Åge (2015). Performance Audits and Supreme Audit Institutions’ Impact on Public Administration: The Case of the Office of the Auditor General in Norway. Administration & Society . Vol. 50.

Jantz, Bastian; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vrangbæk, Karsten (2015). Control and Autonomy—The SAIs in Norway, Denmark, and Germany as Watchdogs in an NPM-Era?. International Journal of Public Administration . Vol. 38.

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Resistance to control – Norwegian ministries’ and agencies’ reactions to performance audit. Public Organization Review . Vol. 15.

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Auditee Strategies: An Investigation of Auditees’ Reactions to the Norwegian State Audit Institution’s Performance Audits. International Journal of Public Administration . Vol. 37.

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Performance audit and the importance of the public debate. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice . Vol. 20.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Svare, Helge (2014). Entrepreneurial growth strategies: the female touch. International Journal of Gender and Entrepreneurship . Vol. 6.

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2013). Political accountability and performance audit : the case of the auditor general in Norway. Public Administration . Vol. 91.

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2011). Unge sosialhjelpsmottakere - utenfor og umotiverte?. Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (Red.). NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Kapittel 5. s. 106-124. Gyldendal Akademisk.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga (2011). "Make me an offer I Can't Refuse" - Do Extra Days off Contribute to Seniors Staying at Work longer?. Ennals, Richard; Salomon, Robert (Red.). Older Workers in a Sustainable Society. Kapittel 17. Peter Lang Publishing Group.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Johnsen, Åge (2011). Auditors' understanding of evidence: A performance audit of an urban development programme. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/801Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig