English version
Kristin Reichborn-Kjennerud

Kristin Reichborn-Kjennerud

Kort om

Kristin Reichborn-Kjennerud, Ph.D er statsviter og sosiolog, men har også utdanning innenfor ledelse, administrasjon og revisjon. Kristin leder Forskningsrådsprosjektet "Kjøp bærekraftig" som skal hjelpe kommuner og offentlige organisasjoner å kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Kristin er også arbeidspakkeleder i to prosjekter som berører sosialt entreprenørskap. Ett Horizonprosjekt, EdiCitNet, som stimulerer, tester ut og skaper nye rammer for sosialt- og grønt entreprenørskap gjennom bylaboratorier. Det andre prosjektet er DEMUDIG som ser på innbyggeres medvirkning i by- og lokalsamfunnsutvikling. Kristin har primært forsket på offentlig forvaltning, men hennes kjernekompetanse er innen evaluering ettersom hennes doktorgrad omhandlet effekten av evalueringsundersøkelser/forvaltningsrevisjon på forvaltningen. Forvaltningsrevisjon er evalueringer som skal hjelpe forvaltningen å forbedre sine tjenester. Kristin har tidligere jobbet i statsforvaltningen og i Riksrevisjonen slik at hun kjenner forvaltningen både praktisk og teoretisk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori   Urbanisme

Emner

Demokrati   Evaluering   Organisasjonslæring   Entreprenørskap   Forvaltningsrevisjon   Styring, tillit og kontroll   Ansvarsutkreving   Byforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gonzales-Diaz, Beleb; Enrico, Bracci; Carrington, Thomas; Hathaway, James Carl; Jeppesen, Kim Klarskov; Steccolini, Ileana (2019). Sais Work Against Corruption In Scandinavian, South-European And African Countries: An Institutional Analysis. The British Accounting Review . Vol. 51.
https://hdl.handle.net/11250/2732012

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov; Taro, Külli; Vakkuri, Jarmo (2019). Supreme audit institutions in a high-impact context: A comparative analysis of performance audit in four Nordic countries. Financial Accountability and Management . Vol. 35.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Jeppesen, Kim Klarskov; Carrington, Thomas; Taro, Külli (2018). A New Organisation of Public Administration: From Internal to External Control. Byrkjeflot, Haldor; Engelstad, Fredrik (Red.). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Chapter in part 2 - Nordic Bureaucracy. s. 225-243. Emerald Group Publishing Limited.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ophaug, Espen (2018). Resident Participation in an Era of Societal Self-Organisation: The Public Administrative Response in Tøyen. Scandinavian Journal of Public Administration . Vol. 22.

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Forskning om den statliga revisionen i Norge. Bringselius, Louise (Red.). Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 8. s. 99-109. Studentlitteratur AB.

Johnsen, Åge; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vakkuri, Jarmo (2017). Forvaltningsrevisjonens virkninger: En sammenligning av fire nordiske land. Bringselius, Louise (Red.). Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 18. s. 209-222. Studentlitteratur AB.

Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vabo, Signy Irene (2017). Performance audit as a contribution to change and improvement in public administration. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10852/62333

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Accountability and Ethics. Farazmand, Ali (Red.). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2017. A. s. 1-7. Springer.

Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov (2017). Audit in a trusting climate. Lapsley, Irvine; Knutsson, Hans (Red.). Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. 8. Routledge.

Jeppesen, Kim Klarskov; Carrington, Thomas; Catasús, Bino; Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vakkuri, Jarmo (2017). The strategic options of supreme audit institutions: The case of four Nordic countries. Financial Accountability and Management . Vol. 33.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig