English version
Ingar Brattbakk

Ingar Brattbakk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Boligmarked   Segregasjon   Kvantitativ metode   Gentrifisering   Samfunnsgeografi   Byforskning   Nabolagseffekter

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Brattbakk, Ingar ; Sørvoll, Jardar (2024). They must live somewhere! The geographical dimension of residualized social rented housing in urban Norway. Journal of Housing and the Built Environment.
https://doi.org/10.1007/s10901-024-10121-w

Canto Farachala, Patricia; Norvoll, Reidun ; Brattbakk, Ingar ; Budryte, Paulina (2023). Participatory communication and citizen social science: Lessons learned and new ethical and political challenges. 22 s. Etica & Politica / Ethics & Politics. Vol. 25.
https://doi.org/10.13137/1825-5167/35354

Brattbakk, Ingar (2022). Parental strategies for children and neighbourhoods: To form, strengthen and protect. 19 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.2.2

Brattbakk, Ingar (2021). Sosiokulturelle stedsanalyser og andre medvirkningskanaler for unge. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 253-276. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150

Thorstensen, Erik ; Hagen, Aina Landsverk ; Brattbakk, Ingar (2021). Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo. 15 s. Secularism and Nonreligion. Vol. 10.
https://doi.org/10.5334/SNR.144

Andersen, Bengt ; Brattbakk, Ingar (2020). Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-02-03

Brattbakk, Ingar (2020). Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid / Crowding and the daily lives of families during the covid-19-pandemic. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-02

Brattbakk, Ingar ; Wessel, Terje (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet?. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. s. 339-358. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Bengt ; Brattbakk, Ingar ; Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. s. 189-208. Cappelen Damm Akademisk.

Andersson, Roger; Brattbakk, Ingar ; Vaattovaara, Mari (2016). Native's opinions on ethnic Residential segregation and neighbourhood diversity in Helsinki, Oslo and Stockholm. 26 s. Housing Studies. Vol. 32.
https://doi.org/10.1080/02673037.2016.1219332

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig