English version
Ingar Brattbakk

Ingar Brattbakk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Boligmarked   Segregasjon   Kvantitativ metode   Gentrifisering   Samfunnsgeografi   Byforskning   Nabolagseffekter

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Brattbakk, Ingar (2022). Parental strategies for children and neighbourhoods: To form, strengthen and protect. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 63.

Brattbakk, Ingar (2021). Sosiokulturelle stedsanalyser og andre medvirkningskanaler for unge. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. Kap 12. s. 253-276. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.150.ch12

Thorstensen, Erik; Hagen, Aina Landsverk; Brattbakk, Ingar (2021). Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo. Secularism and Nonreligion . Vol. 10.
https://secularismandnonreligion.org/articles/10.5...

Brattbakk, Ingar (2020). Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid / Crowding and the daily lives of families during the covid-19-pandemic. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-02

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar (2020). Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning...

Brattbakk, Ingar; Wessel, Terje (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet?. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 16. s. 339-358. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 9. s. 189-208. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersson, Roger; Brattbakk, Ingar; Vaattovaara, Mari (2016). Native's opinions on ethnic Residential segregation and neighbourhood diversity in Helsinki, Oslo and Stockholm. Housing Studies . Vol. 32.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/026730...

Brattbakk, Ingar (2014). Block, neighbourhood or district? The importance of geographical scale for area effects on educational attainment. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography . Vol. 96.

Brattbakk, Ingar; Wessel, Terje (2013). Long-term Neighbourhood Effects on Education, Income and Employment among Adolescents in Oslo. Urban Studies . Vol. 50.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig