English version
Ingar Brattbakk

Ingar Brattbakk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Boligmarked   Segregasjon   Kvantitativ metode   Gentrifisering   Samfunnsgeografi   Byforskning   Nabolagseffekter

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar (2020). Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.

Brattbakk, Ingar; Wessel, Terje (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet?. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 16. s. 339-358. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 9. s. 189-208. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersson, Roger; Brattbakk, Ingar; Vaattovaara, Mari (2016). Native's opinions on ethnic Residential segregation and neighbourhood diversity in Helsinki, Oslo and Stockholm. Housing Studies . Vol. 32.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/026730...

Brattbakk, Ingar (2014). Block, neighbourhood or district? The importance of geographical scale for area effects on educational attainment. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography . Vol. 96.

Brattbakk, Ingar; Wessel, Terje (2013). Long-term Neighbourhood Effects on Education, Income and Employment among Adolescents in Oslo. Urban Studies . Vol. 50.

Brattbakk, Ingar; Hansen, Thorbjørn (2004). Post-war large housing estates in Norway – Well-kept residential areas still stigmatised?. Journal of Housing and the Built Environment . Vol. 19.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig