English version
Maja Flåto

Maja Flåto

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Flåto, Maja (2022). What They Talk about When They Talk about Homelessness: Discourse and Knowledge Culture as a Barrier to Integrated Policy Initiatives. Journal of Social Policy .

Flåto, Maja (2020). Constructing a Policy Field Aimed at Homelessness: How Epistemic Communities Shape Discourse. Housing, Theory and Society .

Flåto, Maja; Johannessen, Katja (2010). Economic Strategies among Long-Term Homeless People: The concept of Harvesting Economy. European Journal of Homelessness . Vol. 4.

Flåto, Maja; Johansen, Nicolay B (2008). Mot en sosiologisk forståelse av avhengighet. Sosiologi i dag . Vol. 38.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig