English version
Lars Petter Gulbrandsen

Lars Petter Gulbrandsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Boligmarked   Boligpolitikk   Barnehage   Formue/gjeld

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2021). Boligmarkedets sistegangskjøpere - Hvordan kan private boligformue bidra til velferdsstatens økonomiske bærekraft?. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 4.

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2021). The welfare state and family. Intergenerational tensions and solidarity within the housing sector. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Chapter 6. s. 96-119. Routledge.

Gulbrandsen, Lars (2018). Barnehagelærere - Fra mangel til overskudd. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2018). Chapter 5: Homeownership and family transitions within a Nordic welfare state. Searle, Beverly A. (Red.). Generational Interdependencies: The Social Implications for Welfare. kapittel 5. s. 103-122. Vernon Press.

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2017). The Social Homeownership Model - the case of Norway. Critical Housing Analysis . Vol. 4.

Høydalsvik, Torhild Erika Lillemark; Gulbrandsen, Lars (2016). Barnehagelærarutdanninga. Nye utdanningsvegar og nye utfordringar. Amdam, Jørgen; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove (Red.). Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016. 14. s. 242-270. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/offentleg-sektor-i-endring/14...

Gulbrandsen, Lars (2016). Valget er barnehage. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. Artikkel 2. s. 29-41. Fagbokforlaget.

Gulbrandsen, Lars; Sandlie, Hans Christian (2015). Housing Market and Family Relations in a Welfare State. Critical Housing Analysis . Vol. 2.

Ytrehus, Siri; Gulbrandsen, Lars (2012). Äldres boendepreferenser i Norge. Abramsson, Marianne; Nord, Catharina (Red.). Äldres boende - forskningsperspektiv i Norden. Kapittel. s. 139-152. Studentlitteratur AB.

Løvgren, Mette; Gulbrandsen, Lars (2012). How early and how long?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 5.
http://www.nordiskbarnehageforskning.no/

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig