Halvard Naterstad Dyb

Halvard Naterstad Dyb

Kort om

Jeg jobber med små og store interne og eksterne kommunikasjonsoppgaver ved NOVA. Det omfatter mediekontakt, Cristin seminarer og konferanser blant annet SAMSVAR-seminarene & Morgenkaffe ved NOVA.

Har fortid som forskerassistent og opplysningsleder ved Norsk gerontologisk institutt (NGI) samt sekretær for "Gjærvollutredningen" NOU: 1992:1 Trygghet - Verdighet - Omsorg.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Dyb, Halvard; Thorsen, Kirsten (1993). "Er det noen som bryr seg?" Uformell omsorg for eldre og offentlig støtte til omsorgsgiverne. 312 s.

Dyb, Halvard; Beverfelt, Eva; Guntvedt, O. H.; Kirschner, Gerd (1991). Alderspensjonist i frivillig tjeneste. 74 s.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig