English version
Kirsten Thorsen

Kirsten Thorsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Vitenskapelige publikasjoner

Nicolaisen, Magnhild; Pripp, Are Hugo; Thorsen, Kirsten (2022). Why Not Lonely? A Longitudinal Study of Factors Related to Loneliness and Non-Loneliness in Different Age Groups Among People in the Second Part of Life. The International Journal of Aging & Human Development .

Johannessen, Aud; Thorsen, Kirsten (2022). How gender matters in demanding caring for a spouse with young-onset dementia. A narrative study. Journal of Women & Aging .

Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud (2021). Metaphors for the meaning of caring for a spouse with dementia. Journal of Multidisciplinary Healthcare . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2987997

Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud (2020). Lydhør identitetsstøtte i samtaler med personer med demens. En studie av intervjuer i en femårig narrativ forløpsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 16.

Thorsen, Kirsten; Dourado, Marcia; Johannessen, Aud (2020). Awareness of dementia and coping to preserve quality of life: a five-year longitudinal narrative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being . Vol. 15.
https://hdl.handle.net/11250/2727151

Tretteteig, Signe; Rokstad, Anne Marie Mork; Thorsen, Kirsten (2019). Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie. Tidsskriftet aldring og helse . Vol. 23.
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/p%C3%A...

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Haugen, Per Kristian; Dourado, Marcia Cristina Nascimento; Thorsen, Kirsten (2019). Coping with transitions in life: a four-year longitudinal narrative study of single younger people with dementia. Journal of Multidisciplinary Healthcare . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2646777

Nicolaisen, Magnhild; Strand, Bjørn Heine; Thorsen, Kirsten (2019). Aging With a Physical Disability, Duration of Disability, and Life Satisfaction: A 5-Year Longitudinal Study Among People Aged 40 to 79 Years. The International Journal of Aging & Human Development . Vol. 91.

Krohne, Kariann; Døble, Betty; Johannessen, Aud; Thorsen, Kirsten (2019). “We feel included”: education and inclusion of health care staff with minority language in elder care. Journal of Multidisciplinary Healthcare . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/11250/2583099

Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud (2018). Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie. 22 s. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2583331

Thorsen, Kirsten; Dourado, Marcia Cristina Nascimento; Johannessen, Aud (2018). Developing dementia: The existential experience of the quality of life with young-onset dementia- A longitudinal study. Dementia .

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Haugen, Per Kristian; Dourado, Marcia Cristina Nascimento; Thorsen, Kirsten (2018). "To be, or not to be": Experiencing deterioration among people with young-onset dementia living alone. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being . Vol. 13:1490620.
http://hdl.handle.net/11250/2581054

Nicolaisen, Magnhild; Moum, Torbjørn Åge; Thorsen, Kirsten (2018). Mastery and Depressive Symptoms: How Does Mastery Influence the Impact of Stressors From Midlife to Old Age?. Journal of Aging and Health . Vol. 30.

Holthe, Torhild; Jentoft, Rita; Arntzen, Cathrine; Thorsen, Kirsten (2017). Benefits and burdens: family caregivers’ experiences of assistive technology (AT) in everyday life with persons with young-onset dementia (YOD). Disability and Rehabilitation: Assistive Technology . Vol. 13.

Johannessen, Aud; Helvik, Anne-Sofie; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten (2017). Experiences and needs of spouses of persons with young-onset frontotemporal dementia during the progression of the disease. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 31.
http://hdl.handle.net/11250/2478208

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten (2016). Family Carers of People with Young-Onset Dementia: Their Experiences with the Supporter Service. Geriatrics (Basel) . Vol. 1.

Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten (2016). What are friends for? Friendships and loneliness over the lifespan - from 18 to 79 years. The International Journal of Aging & Human Development . Vol. 84.

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten (2016). Coping efforts and resilience among adult children who grew up with a parent with young-onset dementia: A qualitative follow-up study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being . Vol. 11.

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten (2015). Adult children of parents with young-onset dementia narrate the experiences of their youth through metaphors. Journal of Multidisciplinary Healthcare . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10642/3256

Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten (2014). Who are lonely? Loneliness in different age groups (18-81 years old), using two measures of loneliness. The International Journal of Aging & Human Development . Vol. 78.

Barca, Maria Lage; Thorsen, Kirsten; Engedal, Knut; Haugen, Per Kristian; Johannessen, Aud (2014). Nobody asked me how I felt: experiences of adult children of persons with young-onset dementia. International Psychogeriatrics . Vol. 26.

Bergland, Astrid; Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten (2014). Predictors of subjective age in people aged 40-79 years: a five-year follow-up study. The impact of mastery, mental and physical health. Aging & Mental Health . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2494

Schanke, Anne-Kristine; Thorsen, Kirsten (2014). A life-course perspective on stigma-handling: Resilience in persons of restricted growth narrated in life histories. Disability and Rehabilitation . Vol. 36.

Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten (2014). Loneliness among men and women - a five-year follow-up study. Aging & Mental Health . Vol. 18.

Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten (2012). Impairments, mastery, and loneliness. A prospective study of loneliness among older adults. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.
http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/v...

Thorsen, Kirsten (2012). Funksjonshemming i lange livsløp og veien videre. Thorsen, Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (Red.). Livsløp med funksjonshemming. Kapittel 11. s. 311-327. Cappelen Damm Akademisk.

Thorsen, Kirsten (2012). Mennesker med utviklingshemning og livsberetninger om livsløp og aldring. Thorsen, Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (Red.). Livsløp med funksjonshemming. Kapittel 5. s. 158-192. Cappelen Damm Akademisk.

Grut, Lisbet; Thorsen, Kirsten (2012). Gjennom livet som kvinne og mann. Livsløp og kjønnsidentiet med en sjelden medisinsk tilstand. Thorsen, Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (Red.). Livsløp med funksjonshemming. Kapittel 4. s. 127-157. Cappelen Damm Akademisk.

Thorsen, Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (2012). Perspektiver på livsløp med funksjonshemming. Thorsen, Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (Red.). Livsløp med funksjonshemming. Kapittel 1. s. 19-49. Cappelen Damm Akademisk.

Thorsen, Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (2012). Livsløp med funksjonshemming. ISBN: 9788202377717. 344 s. Cappelen Damm Akademisk.
http://www.akademika.no/livsloep-med-funksjonshemm...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig