English version
Reidun Ingebretsen

Reidun Ingebretsen

Kort om

Reidun Ingebretsen er forsker og spesialist i klinisk gerontopsykologi og samfunnspsykologi. Innen aldersforskning har hun arbeidet mye med spørsmål knyttet til omstillinger og mestring i livet; funksjonssvikt, tap av nærstående, demensutvikling og familieomsorg. I de senere årene har hun hatt flere prosjekter om eldre innvandreres og pårørendes situasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Klinisk psykologi   Psykologi

Emner

Aldring   Eldreomsorg   Demens   Eldre   Eldre innvandrere

Vitenskapelige publikasjoner

Ingebretsen, Reidun; Myrvang, Vigdis Hegna (2019). Kulturelt mangfold i aktiviteter og tilbud. Hillestad, Eirin; Tessem, Julie (Red.). Frivillighetens kraft. Organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. kapittel 8. s. 133-151. Fagbokforlaget.

Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (2019). Understanding dementia in ethnically diverse groups: a qualitative study from Norway. Ageing & Society .

Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (2018). Dementia and Migration: Family Care Patterns Merging With Public Care Services. Qualitative Health Research . Vol. 28.

Ingebretsen, Reidun (2017). Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_...

Ingebretsen, Reidun (2016). Informasjon, tilrettelegging og forventningsavklaring - om eldre innvandrere i helse- og omsorgstjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 2.

Ingebretsen, Reidun (2015). Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens. Tidsskriftet aldring og helse . Vol. 19.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt; Ingebretsen, Reidun (2013). The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a parent on a range of psychological outcomes. Social Indicators Research . Vol. 114.
http://hdl.handle.net/10642/2332

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt; Ingebretsen, Reidun (2012). Å gi personlig pleie til eldre foreldre - går det ut over psykisk velvære?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.

Ingebretsen, Reidun (2012). "Når livet snus opp ned. Mestringsutfordringer ved brå omveltning i voksen alder". Thorsen, Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (Red.). Livsløp med funksjonshemming. Kapittel 2. s. 53-88. Cappelen Damm Akademisk.

Ingebretsen, Anne Reidun (2010). Mångfald och individualitet i omsorgen om äldre invandrare i Norge. Torres, Sandra; Magnússon, Finnur (Red.). Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Kapittel. s. 129-149. Gleerups Utbildning AB.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig