English version
Reidun Ingebretsen

Reidun Ingebretsen

Kort om

Reidun Ingebretsen er forsker og spesialist i klinisk gerontopsykologi og samfunnspsykologi. Innen aldersforskning har hun arbeidet mye med spørsmål knyttet til omstillinger og mestring i livet; funksjonssvikt, tap av nærstående, demensutvikling og familieomsorg. I de senere årene har hun hatt flere prosjekter om eldre innvandreres og pårørendes situasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Klinisk psykologi   Psykologi

Emner

Aldring   Eldreomsorg   Demens   Eldre   Eldre innvandrere

Vitenskapelige publikasjoner

Sagbakken, Mette; Ingebretsen, Reidun; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste (2021). How to adapt caring services to migration-driven diversity? A qualitative study exploring challenges and possible adjustments in the care of people living with dementia. 25 s. PLOS ONE . Vol. 15.
https://hdl.handle.net/11250/2991182

Sagbakken, Mette; Ingebretsen, Reidun; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste (2020). How to adapt caring services to migration-driven diversity? A qualitative study exploring challenges and possible adjustments in the care of people living with dementia. 25 s. PLOS ONE . Vol. 15.
https://hdl.handle.net/11250/2994622

Ingebretsen, Reidun; Myrvang, Vigdis Hegna (2019). Kulturelt mangfold i aktiviteter og tilbud. Hillestad, Eirin; Tessem, Julie (Red.). Frivillighetens kraft. Organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. kapittel 8. s. 133-151. Fagbokforlaget.

Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (2019). Understanding dementia in ethnically diverse groups: a qualitative study from Norway. Ageing & Society .

Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (2018). Dementia and Migration: Family Care Patterns Merging With Public Care Services. Qualitative Health Research . Vol. 28.

Ingebretsen, Reidun (2017). Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_...

Ingebretsen, Reidun (2016). Informasjon, tilrettelegging og forventningsavklaring - om eldre innvandrere i helse- og omsorgstjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 2.

Ingebretsen, Reidun (2015). Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens. Tidsskriftet aldring og helse . Vol. 19.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt; Ingebretsen, Reidun (2013). The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a parent on a range of psychological outcomes. Social Indicators Research . Vol. 114.
http://hdl.handle.net/10642/2332

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt; Ingebretsen, Reidun (2012). Å gi personlig pleie til eldre foreldre - går det ut over psykisk velvære?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig