English version
Reidun Ingebretsen

Reidun Ingebretsen

Kort om

Reidun Ingebretsen er forsker og spesialist i klinisk gerontopsykologi og samfunnspsykologi. Innen aldersforskning har hun arbeidet mye med spørsmål knyttet til omstillinger og mestring i livet; funksjonssvikt, tap av nærstående, demensutvikling og familieomsorg. I de senere årene har hun hatt flere prosjekter om eldre innvandreres og pårørendes situasjon.

Vitenskapelige publikasjoner

Sagbakken, Mette ; Ingebretsen, Reidun ; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste (2021). How to adapt caring services to migration-driven diversity? A qualitative study exploring challenges and possible adjustments in the care of people living with dementia. 25 s. PLOS ONE. Vol. 15.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243803

Sagbakken, Mette ; Ingebretsen, Reidun ; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste (2020). How to adapt caring services to migration-driven diversity? A qualitative study exploring challenges and possible adjustments in the care of people living with dementia. 25 s. PLOS ONE. Vol. 15. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0243803

Ingebretsen, Reidun ; Myrvang, Vigdis Hegna (2019). Kulturelt mangfold i aktiviteter og tilbud. Hillestad, Eirin; Tessem, Julie (Red.). Frivillighetens kraft. Organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. s. 133-151. Fagbokforlaget.

Sagbakken, Mette ; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (2019). Understanding dementia in ethnically diverse groups: a qualitative study from Norway. Ageing & Society.
https://doi.org/10.1017/S0144686X19000576

Sagbakken, Mette ; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (2018). Dementia and Migration: Family Care Patterns Merging With Public Care Services. Qualitative Health Research. Vol. 28.
https://doi.org/10.1177/1049732317730818

Ingebretsen, Reidun (2017). Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 54.
https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2010/11

Ingebretsen, Reidun (2016). Informasjon, tilrettelegging og forventningsavklaring - om eldre innvandrere i helse- og omsorgstjenesten. 11 s. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2016-03-10

Ingebretsen, Reidun (2015). Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens. 5 s. Tidsskriftet aldring og helse. Vol. 19.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt ; Ingebretsen, Reidun (2013). The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a parent on a range of psychological outcomes. Social Indicators Research. Vol. 114.
https://doi.org/10.1007/s11205-012-0148-z

Ingebretsen, Reidun (2012). "Når livet snus opp ned. Mestringsutfordringer ved brå omveltning i voksen alder". Thorsen , Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (Red.). Livsløp med funksjonshemming. s. 53-88. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig