English version
John Eriksen

John Eriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Terje; Vedeler, Janikke Solstad; Eriksen, John (2019). Hate speech as an expression of disablism: An examination of reported hate speech experiences and consequences. Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. 14. Routledge.

Sherry, Mark; Olsen, Terje; Vedeler, Janikke Solstad; Eriksen, John (2019). Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. ISBN: 9780367193423. 256 s. Routledge.

Vedeler, Janikke Solstad; Olsen, Terje; Eriksen, John (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians' experiences. Disability & Society . Vol. 34.

Eriksen, John (2015). Knut Halvorsen: Velferd. Fra idé til politikk for et godt samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2014. 344 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 56.

Wollscheid, Sabine; Eriksen, John; Hallvik, Jørgen (2013). Undermining the rules in home care services for the elderly in Norway: flexibility and cooperation. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 27.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-...

Næss, Siri; Eriksen, John (2011). Funksjonshemning. Næss, Siri; Eriksen, John; Moum, Torbjørn (Red.). Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Kapittel 8. s. 128-136. Fagbokforlaget.

Næss, Siri; Eriksen, John; Tambs, Kristian (2009). Perceived change in life satisfaction following epilepsy diagnosis. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 37.

Næss, Siri; Eriksen, John; Tambs, Kristian (2007). Psychological well-being of people with epilepsy in Norway. Epilepsy & Behavior . Vol. 11.

Askheim, Ole Petter; Andersen, Torhild; Eriksen, John (2006). Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelse. ISBN: 9788205364899. 148 s. Gyldendal Akademisk.

Næss, Siri; Eriksen, John; Midthjell, K; Tambs, Kristian (2005). Subjective well-beeing before and after the onset of diabetes mellitus. Results of the Nord-Trøndelag Health Study. Journal of diabetes and its complications . Vol. 19.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig